Finansinių ataskaitų rinkiniai

už 2018 metus

III ketv.

 • aiškinamasis raštas
 • nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
 • pelno (nuostolių) ataskaita
 • piniginių srautų ataskaita
 • balansas

II ketv.

 • aiškinamasis raštas
 • nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
 • pelno (nuostolių) ataskaita
 • piniginių srautų ataskaita
 • balansas

I ketv.

 • aiškinamasis raštas
 • nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
 • pelno (nuostolių) ataskaita
 • piniginių srautų ataskaita
 • balansas

už 2017 metus

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

už 2016 metus

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

už 2015 metus

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

už 2014 metus

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

už 2013 metus

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą