Finansinių ataskaitų rinkiniai

už 2018 metus

I ketv.

už 2017 metus

IV ketv.

  • aiškinamasis raštas
  • nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
  • pelno (nuostolių) ataskaita
  • piniginių srautų ataskaita
  • balansas

III ketv.

II ketv.

I ketv.

už 2016 metus

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

už 2015 metus

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

už 2014 metus

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

už 2013 metus

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą