Monthly Archives - vasario 2020

Mokėjimo pranešimai už komunalinių atliekų tvarkymą bus išsiųsti balandžio mėn.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ informuoja, kad dėl atliekamų Kretingos rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Nuostatų, dydžio nustatymo Metodikos ir Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo Taisyklių pakeitimų, mokėjimo pranešimai Vietinės rinkliavos mokėtojams už 2020 metus bus išsiųsti 2020 m. balandžio mėnesį.
Primename, kad norintys gauti mokėjimo pranešimus el. paštu, prašome informuoti mus el. paštu rinkliava@kretkom.lt, laiške nurodant Vietinės rinkliavos mokėtojo kodą (arba vardą ir pavardę) ir el. pašto adresą.

Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokėjimo pranešimų už 2020 m. sausio mėn.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ informuoja, kad 2020-02-11 visiems Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokėtojams, pateikusiems el. pašto adresus, buvo išsiųsti informaciniai mokėjimo pranešimai už 2020 m. sausio mėn., kuriuose mokėtina suma apskaičiuota teisingai, tačiau suformuotame mokėjimo pranešime už sausio mėnesį buvo netinkamai perkelti parametrai: mėnesių skaičius „0“ ir deklaruoti asmenys. Pakartotinai pažymime, kad mokėjimo pranešime apskaičiuota vieno mėnesio įmokų suma yra apskaičiuota tinkamai. Atsiprašome už nesklandumus, kuriuos tikimės sutvarkyti iki kito mėnesio mokėjimo pranešimų siuntimo.

Visus norinčius gauti mokėjimo pranešimus el. paštu bei atsisakyti popierinių sąskaitų, prašome informuoti mus el. paštu rinkliava@kretkom.lt, laiške nurodant Rinkliavos mokėtojo kodą (arba vardą ir pavardę) ir el. pašto adresą.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą