Asmens duomenų apsauga

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (2018-07-16 redakcija)

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, asmens duomenų saugumo pažeidimų nustatymo, tyrimo, pranešimo apie juos ir dokumentavimo taisyklės

Subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės

Vaizdo stebėjimo taisyklės

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą

Privatumo politika

Vaizdo duomenų tvarkymas

Informuojame, kad įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus, SĮ „Kretingos komunalininkas” yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Advokatų profesinė bendrija „ABP PROTEGO”

Arnas Petraitis

Žvejų g. 14A, Vilnius

El. p. duomenu.apsauga@protego.lt

Tel. Nr. +370 694 90 339

 

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, taip pat dalyvauja atsakant į visus klausimus, turinčius (galinčius turėti) įtakos asmens duomenų apsaugai, teikia konsultacijas dėl asmens duomenų naudojimo.
Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.
Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą