Naujienos

Atnaujinta narystė SKIA organizacijoje

Praėjusį penktadienį, rugpjūčio 19 d. Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija (SKIA) paminėjo ypatingą – 5 metų asociacijos įkūrimo sukaktį, kurios kūrimosi metu vieni iš pirmųjų narių tapo Kretingos rajono savivaldybės įmonė „Kretingos komunalininkas“, kuomet įmonei dar vadovavo direktorė Renata Surblytė. Renginį atidarė ir visiems komunalininkams atvyko padėkoti Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius. Susirinkę nariai ir kitų Lietuvos komunalinio sektoriaus įmonių vadovai su dideliu džiaugsmu sveikino SĮ „Kretingos komunalininkas“ priėmus sprendimą grįžti į asociaciją, po 2021 metais suspenduotos narystės.

„Kretingos grįžimas – džiugina. Vis tik, po vieną esame maži ir pakankamai silpni, užtat kartu galime gerokai tvirčiau atstovauti ir ginti asociacijos narių interesus valstybinės valdžios ir vietos savivaldos institucijose. Reikia nepamiršti fakto, kad visos komunalinės įmonės aprėpia labai daug skirtingų sričių – nuo namų renovacijos, aplinkos ar atliekų tvarkymo iki kapinių priežiūros, nekaip šilumininkų ar vandentvarkininkų atveju, todėl problemų ir pokyčių čia yra itin daug“ – pažymėjo asociacijos direktorė dr. Aušra Zigmontienė.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovė Vaiva Lukošienė neslėpė džiaugsmo dėl malonaus ir šilto priėmimo. „Vis tik narystė asociacijoje ir partnerystė yra didžiausias privalumas dėl galimybės su identiškais juridinių veiklų atstovais, pasidalinti patirtimi, patarimais ir planais. Tik stiprindamas ryšį su kitais komunalininkais ir per tiesioginį bendravimą gali įsivertinti kokiame taške esame mes, pasimatuoti savo mintis ir idėjas bei pasisemti gerosios patirties. Neslėpsiu ir svarbiausio motyvatoriaus – įmonės kolektyvo parsivežtų šypsenų ir geros nuotaikos. Tai, kas vienija ir kuria teigiamą atmosferą komandoje“ – teigė V. Lukošienė.

SKIA yra ne pelno siekianti organizacija įkurta 2016 m. gruodžio 9 d., siekiant sutelkti Lietuvos savivaldybių komunalines įmones bendradarbiavimui, atstovauti ir ginti savivaldybių komunalinių įmonių interesus valstybės valdžios, valdymo organuose, vietos valdžios institucijose, užtikrinant savivaldybių gyventojų viešuosius interesus. Laikoma, kad pats svarbiausias iki šiol pasiektas bendras asociacijos tikslas yra priimta Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata dėl vidaus sandorio galimo sudarymo tik išimtiniu atveju, kai neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo.

 

Įmonių ir gyventojų dėmesiui

Kadangi š. m. kovo mėn. pabaigoje Kretingos r. savivaldybės taryboje planuojamas svarstyti vietinės rinkliavos kainų klausimas, dėl šios priežasties negalime laiku suformuoti ir vietinės rinkliavos Nuostatuose nustatyta tvarka vasario mėnesio viduryje išsiųsti paštu vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų už visus 2021 metus.

Siūlome atsisakyti popierinių vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų, nes:

 • sąskaitos bus siunčiamos tiesiai į Jūsų el. paštą,
 • elektroninės sąskaitos Jus pasieks greičiau nei įprastos,
 • turėsite galimybę bet kada ir bet kur peržiūrėti sąskaita, rasti ir saugoti svarbią Jums informaciją,
 • sąskaitos bus siunčiamos tiesiai į Jūsų el. paštą,
 • drauge saugosime ir tausosime mūsų aplinką, nes 1 tonai popieriaus pagaminti reikia net 17 didelių medžių.

Taip pat informuojame, kad turite galimybę vietinės rinkliavos įmokas apmokėti sudarius  e.sąskaitos sutartį  (buvęs tiesioginis debetas). Pageidaujančius sudaryti tokias sutartis prašome kreiptis į savo banko skyrių.

Mielai suteiksime papildomos informacijos bei atsakysime į iškilusius klausimus.
Kreiptis,  el. p. rinkliava@kretkom.lt , tel.  8-445-78607.

Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbo tvarkos karantino metu

Vadovaujantis, SĮ „Kretingos komunalininkas” 2020 m. spalio 23  d. direktoriaus įsakymu Nr. (1.1.) V1-53, LR Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. priimtą nutarimu Nr. 1159, LR Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1225 , Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymą Nr. A1-1087, bei laikantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir LR Socialinės ir darbo ministerijos rekomendacijų:

nuo 2020 m. spalio 26 d. apribojamas SĮ „Kretingos komunalininkas“ klientų priėmimas, klientus aptarnaujant daliniu nuotoliniu (mišriu) būdu, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis kontaktas su kitais asmenimis. Į patalpas priimame po vieną, dėvintį apsauginę kaukę, klientą.  Dokumentai pasirašomi koridoriuje prie tam skirto staliuko.

NORĖDAMI PATEKTI Į ĮSTAIGOS PATALPAS, SKAMBINKITE ANT DURŲ ESANČIAIS SKAMBUČIAIS:

 • DĖL SĄSKAITŲ
 • DĖL KONTEINERIŲ

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau Vietinės rinkliavos) klausimais informacija teikiama:

 • Kretingos miesto Vietinės rinkliavos mokėtojams mob. tel.  8 655 32 735,
 • Kretingos r. ir kt. Vietinės rinkliavos mokėtojams mob. tel.  8 675 60 940,  (8 445) 78607, el. p.  rinkliava@kretkom.lt

 Komunalinių atliekų vežimo, tvarkymo ar konteinerių suteikimo, pakeitimo ir kitais su komunalinių atliekų tvarkymu susijusiais klausimais informacija teikiama mob. tel. 8 655 45 915, tel. (8445) 78 608, el. p.  atliekos@kretkom.lt

Kretingos miesto aplinkos, gatvių ir apšvietimo klausimais informacija teikiama mob. tel. 8 685 77035, 8 655 03191, el. p. miestas@kretkom.lt

 Daugiabučių namų renovacijos, kredito administravimo klausimais informacija teikiama:

 • Kredito administravimo klausimais kreiptis mob. tel. 8 633 06 226, el. p. metrikiene@kretkom.lt
 • Daugiabučių namų renovacijos projektų administravimo klausimais kreiptis mob. tel. 8 655 32730, el. p. motijauskas@kretkom.lt

Kretingos miesto kapinių priežiūros ar dėl mirusiųjų laidojimų informacija teikiama mob. tel. 8 656 36 814, 8 655 39 245, el. p. jonas.drungilas@kretkom.lt arba romute.gedminiene@kretkom.lt

 

Administracinė informacija teikiama tel. (8 445) 44 676 (1),  el. p. info@kretkom.lt

(atnaujinta 2020-11-05)

Skelbiamas aukcionas

SĮ „Kretingos komunalininkas“ skelbia ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti, pardavimo viešąjį aukcioną. Aukcione parduodamas turtas:

Eil.Nr. Pavadinimas Pastabos Pradinė turto pardavimo kaina, Eur be PVM
1 2 3 4
1 Šiukšliavežis Mercedes Benz 1820, valstybinis Nr. CDR 856, gamybos metai – 1997 Reikalingas antstato remontas. Padangų nusidėvėjimas – 100 proc. Pavarų dėžės gedimas 2300,00
2 Automobilinis bokštelis Mercedes Benz 410, valstybinis Nr. KLM 742, gamybos metai – 1993 Kabina, rėmas, porėmis pažeisti korozijos 1600,00
3 Automobilis VW Transporter, valstybinis Nr. AFP 891, gamybos metai – 1994 Kėbulas pažeistas korozijos, reikalingas variklio remontas. Pavarų dėžės gedimas 380,00
4 Šlavimo-plovimo mašina ZIL 431412 KO-713, valstybinis Nr. ZLF 570, gamybos metai – 1987 (dyzelinis variklis) Fiziškai nusidėvėjusi 850,00
5 Šiukšliavežis Mercedes Benz 2527, valstybinis Nr. EBP 726, gamybos metai – 1997 Reikalingas antstato remontas. Padangų nusidėvėjimas – 100 proc. 2900,00

 

Aukciono pradžia: 2020 m. kovo 19 d., 9:00 val. Aukciono vieta: Vytauto g. 118, Kretinga, II aukštas.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 procentas nuo pradinės turto kainos. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jei jame užsiregistravo mažiau nei du dalyviai.

Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas nebus organizuojamas.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu Vytauto g. 118, Kretinga, š. m. kovo 12, 13, 16 dienomis, darbo valandomis (I-IV – 7:00-16:00 val., V- 7:00 – 14:00 val.; pietų pertrauka – 12:00-12:45 val.).

Už parduodamo turto apžiūrą atsakingas asmuo – vyr. mechanikas Vaclovas Šiaulys, tel. 865532793.

Už aukciono vykdymą atsakingas asmuo – juristė Reda Bendikienė, tel. 869903724.

Aukciono dalyvių ir žiūrovų registracija vyksta nuo 2020 m. kovo 6 d. iki 2020 m. kovo 18 d. (imtinai). Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, aukciono dalyvių ir žiūrovų registracijos laiku pateikia laisvos formos prašymą el. p. info@kretkom.lt arba adresu Vytauto g. 118, Kretinga. Prašyme būtina nurodyti turto objektą (-us), kurį (-iuos) asmuo pageidauja įsigyti aukcione. Fiziniai asmenys kartu su prašymu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai – įgaliojimą atstovauti įmonei aukcione ir atstovo asmens dokumento kopiją. Nepateikus bent vieno iš nurodytų dokumentų, aukcione dalyvauti nebus leidžiama.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma mokėjimo pavedimu per 3 darbo dienas po pranešimo apie aukciono laimėjimą gavimo dienos. Aukciono rengėjas aukciono laimėtoją informuoja iš karto žodžiu ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po aukciono pabaigos išsiunčia pranešimą elektroniniu laišku arba įteikia į rankas. Jeigu per nustatytą terminą Aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą turto objektą, šiuo turto objektu disponuojama Aukciono rengėjo nuožiūra.  Tokiu atveju Aukciono rengėjas taip pat turi teisę įgyvendinti visas teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

Turtas laimėjusiam dalyviui perduodamas pasirašant aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktą, kuris surašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo banko patvirtinimo, kad įmokėta visa parduodamo turto kaina, dienos.

Įsigytas turtas savo lėšomis atsiimamas ne vėliau nei per 15 kalendorinių dienų po aukciono pabaigos.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę, komplektiškumą neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Gyventojai kviečiami teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)

Gyventojai kviečiami teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)

Aplinkos ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams renovuoti pagal valstybės Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą

Investicijų suma sieks 150 mln. eurų, o valstybė suteiks 50 mln. eurų paramos, kompensuodama 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms.

Naujuoju Aplinkos ministro įsakymu planuojama 100 proc. apmokėti arba kompensuoti renovacijos projektų, kurie bus vykdomi pagal šį kvietimą, parengimo, ekspertizės, administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, taip pat 100 proc. padengti nepasiturintiems butų savininkams tenkančias išlaidas.

Pagal šį kvietimą priimamų paraiškų skaičius nebus ribojamas, o projektų srautas išdėstomas pamečiui. Paraiškos bus atrenkamos ir reitinguojamos pagal numatytus atrankos kriterijus: projektas įtrauktas į savivaldybės parengtą kvartalo energinio efektyvumo didinimo programą, aukštesnė energinio naudingumo klasė bei energinis efektyvumas, didesnis gyventojų palaikymas.

Prašymus dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje su namo daugumos gyventojų parašais bei pridėta pastato kadastrinių matavimų bylos kopija prašome pateikti iki š. m. rugsėjo 23 dienos (imtinai), pristatant į SĮ „Kretingos komunalininkas“ adresu Vytauto g. 118, Kretinga. Kilus klausimams kreiptis į renovacijos projektų vadovą tel. +370 655 32730 arba el. p. info@kretkom.lt

Svarbi informacija

Informuojame, kad į Vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą skyrių (tik vietinės rinkliavos mokesčio administravimo, mokėjimų pranešimų, įsiskolinimų už vietinė rinkliavą klausimais) galite skambinti ir mobiliaisiais numeriais, atitinkamai pagal gyvenamą vietą: 1. Kretingos miesto Vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą mokėtojai gali skambinti numeriu – 865532735. 2. Visų kitų Kretingos gyvenamųjų vietovių Vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą mokėtojai gali skambinti numeriu – 867560940. Jei neatsiliepiama – bus perskambinta.

Salantų m., Kartenos ir Kūlupėnų seniūnijų gyventojų žiniai!

Nuo šios savaitės žaliųjų atliekų kompostavimo konteinerius galite pasiimti (nemokamai) savo gyvenamosios vietos seniūnijose. Kompostavimo konteinerio panaudos sutartis sudaroma vietinės rinkliavos mokėtojo (nekilnojamojo turto savininko) vardu, todėl būtina su savimi turėti 2019 metų vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą mokėjimo pranešimą ir asmens dokumentą. Kompostavimo konteineriai suteikiami gyvenamosios paskirties individualių valdų, butų su priskirtu žemės sklypu (ne mažiau kaip 2 arai, būtina turėti tai įrodantį dokumentą) ir sodų paskirties sklypų (mokančių vietinę rinkliavą) savininkams. Jei esate gavę panaudai konteinerį po 2012 m. sausio 1 d., naujas kompostavimo konteineris nesuteikiamas.

Sukurta mobili programėlė „Mano atliekos“

Informuojame, kad yra sukurta atliekų surinkimo grafikų programėlė, pavadinimu – „Mano atliekos“, skirta naudoti „Android“ telefonuose. Ją parsisiųsti galite iš „Google Play“ parduotuvės. Gatves arba kaimus paieškos laukelyje įveskite taip, kaip ieškote spausdintuose grafikuose. Jei kyla klausimų kaip naudotis ar pastebite netikslumus, prašome rašyti el.p. atliekos@kretkom.lt.

Dokumentai, dėl lengvatų taikymo vietinės rinkliavos mokėtojams tvarkomi kiekvienais metais

Informuojame, kad vadovaujantis  Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T2-233 (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimo Nr. T2-35 redakcija), vietinės rinkliavos dydis kiekvienais einamaisiais metais 100 proc. mažinamas šeimoms auginančioms tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba pilnamečiams vaikams nuo 18 iki 24 metų, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitose formaliose švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose (pateikus pažymą iš mokymo įstaigos). Lengvata taikoma trečiam ir kiekvienam kitam vaikui, pateikus prašymą ir vaikų gimimo liudijimų arba akto įrašų kopijas. Lengvatos tvarkomos ir taikomos kiekvienais einamaisiais metais, jeigu prašymai pateikti iki gruodžio 15 d.

Asmenims, nesumokėjusiems rinkliavos už praėjusį mokestinį laikotarpį, lengvatos netaikomos.

Informacija apie padangų tvarkymą

Prasidėjus padangų keitimo metui primename, kad kiekvienas Kretingos rajono gyventojas į Ankštakių atliekų aikštelę gali nemokamai per metus pristatyti 5 vnt. padangų. Taip pat naudotas padangas (tokį pat kaip perkamą ar keičiamą kiekį) privalo priimti padangų pardavėjai ar keitėjai. Privalo priimti NEMOKAMAI! Jei atsisako priimti ar pareikalauja susimokėti papildomai už priėmimą, prašome nedelsiant informuoti Aplinkos apsaugos departamento Kretingos rajono skyrių. Pastebėjus, kad padangomis atsikratoma viešosiose erdvėse ar prie konteinerių aikštelių ir užfiksavus Atliekų tvarkymo taisyklių pažeidėją, taip pat prašome informuoti Kretingos rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyrių (viešojitvarka@kretinga.lt) arba SĮ „Kretingos komunalininkas“ (atliekos@kretkom.lt, 8 445 78608 (2)).

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą