„MAŽOJI RENOVACIJA“ SUBSIDIJUOJAMA IKI 80 PROC. IŠLAIDŲ

„MAŽOJI RENOVACIJA“ SUBSIDIJUOJAMA IKI 80 PROC. IŠLAIDŲ

SĮ „Kretingos komunalininkas“ kviečia visus norinčius modernizuoti daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas, pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) kvietimą 2022-07 Nr. KK-AM-MŽR01 („mažoji renovacija“). Kvietimui skirta suma – 4 000 000 Eur. Paraiškos priimamos nuo 2022-07-28 iki 2023-07-28 arba kol pakaks skirtų lėšų paramai. Paramos gavėjai/pareiškėjai – daugiabučio namo, pastatyto pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus, buto ar kitų patalpų savininkas. Jei paramos gavėjai yra butų ir kitų patalpų savininkai, subsidijos dydis yra ne daugiau kaip 80 procentų visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų.

Finansuojamos priemonės:

 1. bendrosios nuosavybės teise valdomų elevatorinių šilumos punktų keitimo į naują automatizuotą šilumos punktą ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, kurie neturi galimybės reguliuoti šilumos suvartojimą pastate, priklausomai nuo lauko oro ir pastato šildomų patalpų temperatūrų pokyčio, atnaujinimo arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimo, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą, išlaidos – privaloma Projekto metu įgyvendinti veikla. Jei daugiabučiame name yra nepriklausoma šilumos tiekimo sistema ir šilumos punktas automatiškai palaiko nustatytą karšto vandens temperatūrą pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos priemonės, nurodytos 2 – 4 punktuose;
 2. šildymo sistemos pertvarkymo ar keitimo (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos rengimą) išlaidos;
 3. individualių (neatsiskaitomųjų) šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimo ir (ar) išmaniosios apskaitos, leidžiančius nuskaityti rodmenis iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimo išlaidos;
 4. karšto vandens sistemos pertvarkymo, susijusių elementų keitimo (rankšluosčių džiovintuvų ir kita, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą) išlaidos.

Netinkamos finansuoti išlaidos:

 1. pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti), išlaidos.
 2. žemės pirkimo arba nuomos ir su tuo susijusios išlaidos;
 3. nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie pastatyti) pirkimo, nuomos arba lizingo (finansinės nuomos) ir eksploatavimo išlaidos;
 4. transporto priemonių lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir su tuo susijusios išlaidos;
 5. paskolos suteikimo ar grąžinimo, palūkanų už gautą paskolą išlaidos;
 6. naudoto turto įsigijimo išlaidos;
 7. išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su Projekto vykdymu;
 8. išlaidos, kurios anksčiau finansuotos (apmokėtos) ar kurias finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų priimtas sprendimas;
 9. sutarčių administravimo mokesčių išlaidos;
 10. sąskaitos už patirtas išlaidas, išrašytos ne pareiškėjo vardu;
 11. fizinių asmenų, nevykdančių savarankiškos prekių, paslaugų ar darbų pardavimo veiklos pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išlaidos;
 12. projektavimo ir dokumentų parengimo išlaidos.

 

Susidomėję ir norintys teikti paraiškas, pagal APVA kvietimą 2022-07 Nr. KK-AM-MŽR01 („mažoji renovacija“), galite kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“ tel. nr. +370 605 69083.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą