Monthly Archives - kovo 2020

SAM specialios rekomendacijos dėl atliekų tvarkymo, esantiems izoliacijoje

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), siekdama riboti COVID-19 ligos (koronaviruso ligos) plitimą, žmonėms, kurie dėl to, jog yra grįžę iš užsienio ar turėję kontaktą su patvirtintu ar tikėtinu ligos atveju ir privalo izoliuotis, rekomenduoja, kaip elgtis su atliekomis.

Jas rekomenduojama tvarkyti taip:

 • Izoliuotas žmogus, kuriam izoliavimas privalomas, buitines atliekas jų susidarymo vietoje, taip pat ir naudotas asmens apsaugos priemones (jei tokias naudojo), panaudotas vienkartines servetėles surenka į atliekoms skirtą konteinerį, į kurį įdėtas skysčiams nepralaidus maišas.
 • Kai buitinių atliekų konteineris pripildomas, izoliuotas žmogus užrištą maišą su atliekomis palieka už durų neišeidamas iš izoliavimo patalpos.
 • Savivaldybės paskirtas žmogus, kuriam pavestas maisto ir kitų būtinųjų priemonių pristatymas izoliuotam asmeniui, išneša maišą su atliekomis į bendrą buitinių atliekų konteinerį. Savivaldybės paskirtas žmogus buitines atliekas išneša mūvėdamas vienkartines pirštines, o išmetęs atliekas pirštines nusiima, išmeta į konteinerį ir dezinfekuoja rankas alkoholine rankų dezinfekavimo priemone.
 • Komunalines atliekas surenkančių įmonių darbuotojai, tvarkydami bendras buitines atliekas (surinkimas, išvežimas ir t.t.), dėvi įprastas asmenines apsaugos priemones (darbo drabužius, pirštines, kitas priemones, atsižvelgiant į buitinių atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus).
 • Komunalines atliekas surenkančioms įmonėms užtikrina tinkamą darbuotojų, tvarkančių atliekas, rankų higieną pasirūpindamos higienos priemonėmis. Kiekvienoje transporto priemonėje turi būti rankoms skirtas dezinfekcinis tirpalas bei informacija apie tinkamą jo naudojimą.
 • Komunalines atliekas tvarkantys darbuotojai turi kuo dažniau plauti rankas su muilu, jei tokios galimybės nėra, dezinfekuoti rankas joms skirta dezinfekcine priemone, vengti socialinio kontakto su kosinčiais, čiaudinčiais asmenimis, laikytis saugaus atstumo (ne mažiau nei 2 metrai).
 • Komunalines atliekas surenkančioms įmonėms kiekvieną transporto priemonę aprūpina valymui ir dezinfekcijai skirtomis priemonėmis (šluostės, dezinfekcinis skystis, skirtas dažnai liečiamų paviršių valymui). Daugiau informacijos apie aplinkos valymą ir dezinfekciją ne sveikatos priežiūros įstaigose galite rasti Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijose ,,Dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 situacijai“ http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20del%20aplinkos%20valymo.pdf.
 • Jei atliekas tvarkiusiam asmeniui pasireiškia COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingi simptomai (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, apsunkintas kvėpavimas), būtina skambinti į Koronos karštąją liniją telefono numeriu 1808.
 • Komunalinių paslaugų įmonės darbuotojui, turinčiam ūmios kvėpavimo takų infekcijos požymius, dirbti griežtai negalima.

Informacijos šaltinis: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/esantiems-izoliacijoje-specialios-rekomendacijos-del-siuksliu-tvarkymo

DĖL SĮ „KRETINGOS KOMUNALININKAS” KLIENTŲ APTARNAVIMO KARANTINO METU

Vadovaujantis, SĮ „Kretingos komunalininkas” 2020 m. kovo 16 d. direktoriaus įsakymu Nr. (1.1.) V1-15, LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. priimto nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ pagrindu, karantino metu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 30 d. (su visais pratęsimais) darbas Įmonėje organizuojamas nuotoliniu būdu.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau Vietinės rinkliavos) klausimais informacija teikiama:

 • Kretingos miesto Vietinės rinkliavos mokėtojams mob. tel.  (8-655) 32735,
 • Kretingos r. ir kt. Vietinės rinkliavos mokėtojams mob. tel.  (8-675) 60940,
 • Vietinės rinkliavos skolų klausimais mob. tel.  (8-675) 50589,
 • (8-445) 78608 (1), el. paštu  rinkliava@kretkom.lt

Komunalinių atliekų vežimo, tvarkymo ar konteinerių suteikimo, pakeitimo ir kitais su komunalinių atliekų tvarkymu susijusiais klausimais informacija teikiama mob. tel. (8-655) 45915, tel. (8-445) 78608 (2), el. paštu  atliekos@kretkom.lt

Kretingos miesto aplinkos, gatvių ir apšvietimo klausimais informacija teikiama mob. tel. (8-685) 77035, (8-655) 03191, tel. (8-445) 78608 (3), el. paštu miestas@kretkom.lt

 Daugiabučių namų renovacijos, kredito administravimo klausimais informacija teikiama:

 • kredito administravimo klausimais kreiptis mob. tel. (8-633) 06226, el. paštu metrikiene@kretkom.lt
 • daugiabučių namų renovacijos projektų administravimo klausimais kreiptis mob. tel. (8-655) 32730, tel. (8-445) 78608 (4), el. paštu motijauskas@kretkom.lt

Kretingos miesto kapinių priežiūros ar dėl mirusiųjų laidojimų informacija teikiama mob. tel. (8-656) 36814, (8-655) 39245, el. paštais jonas.drungilas@kretkom.lt arba romute.gedminiene@kretkom.lt

 

Administracinė informacija teikiama tel. (8-445) 78608 (6),  el. paštu info@kretkom.lt

Atšaukiamas aukcionas

Pranešame, kad dėl 2020-03-16 Lietuvoje įsigaliojusio karantino atšaukiamas 2020-03-19 turėjęs vykdyti ilgalaikio turto aukcionas. Taip pat atšaukiama ir aukcione turėto parduoti turto apžiūra.

Apie kitą planuojamą aukciono datą bus skelbiama www.kretkom.lt, www.kretinga.lt ir rajoniniame laikšraštyje „Pajūrio naujienos“.
Atsiprašome už nepatogumus.

Kompostavimo konteineriai dalinami nemokamai

SĮ „Kretingos komunalininkas“ informuoja, kad nuo 2020 m. kovo 10 d. Kretingos rajono gyventojai, norintys individualiose valdose rūšiuoti ir kompostuoti žaliąsias atliekas, gali nemokamai gauti 900 litrų talpos kompostavimo konteinerį, atvykę jį pasiimti į savivaldybės įmonę „Kretingos komunalininkas“, adresu Vytauto g. 118, Kretinga.

Konteineriai suteikiami asmenims, kurie yra:

1. Vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namu savininkai.
2. Savininkai buto, esančio gyvenamajame name, kai tuo pačiu adresu nuosavybės ar kita teise valdomas ne mažesnis kaip 2 arų ploto žemės sklypas.
3. Sodų paskirties objektų su pastatais savininkai.

Konteineriai dalinami:

1. KRATC didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse:

 • Sodžiaus g. 86, Ankštakių k., Kretingos sen., tel. 8 630 08993.
 • V. Jurgučio g. 13, Joskaudų k., Darbėnų sen., tel. 8 630 08992.

2. SĮ „Kretingos komunalininkas“ Vytauto g. 118, Kretinga. Tel. 8 445 78608 (2).

Pasiimant reikia: pasirašyti panaudos sutartį, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėjimo pranešimą.

Skelbiamas aukcionas

SĮ „Kretingos komunalininkas“ skelbia ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti, pardavimo viešąjį aukcioną. Aukcione parduodamas turtas:

Eil.Nr. Pavadinimas Pastabos Pradinė turto pardavimo kaina, Eur be PVM
1 2 3 4
1 Šiukšliavežis Mercedes Benz 1820, valstybinis Nr. CDR 856, gamybos metai – 1997 Reikalingas antstato remontas. Padangų nusidėvėjimas – 100 proc. Pavarų dėžės gedimas 2300,00
2 Automobilinis bokštelis Mercedes Benz 410, valstybinis Nr. KLM 742, gamybos metai – 1993 Kabina, rėmas, porėmis pažeisti korozijos 1600,00
3 Automobilis VW Transporter, valstybinis Nr. AFP 891, gamybos metai – 1994 Kėbulas pažeistas korozijos, reikalingas variklio remontas. Pavarų dėžės gedimas 380,00
4 Šlavimo-plovimo mašina ZIL 431412 KO-713, valstybinis Nr. ZLF 570, gamybos metai – 1987 (dyzelinis variklis) Fiziškai nusidėvėjusi 850,00
5 Šiukšliavežis Mercedes Benz 2527, valstybinis Nr. EBP 726, gamybos metai – 1997 Reikalingas antstato remontas. Padangų nusidėvėjimas – 100 proc. 2900,00

 

Aukciono pradžia: 2020 m. kovo 19 d., 9:00 val. Aukciono vieta: Vytauto g. 118, Kretinga, II aukštas.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 procentas nuo pradinės turto kainos. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jei jame užsiregistravo mažiau nei du dalyviai.

Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas nebus organizuojamas.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu Vytauto g. 118, Kretinga, š. m. kovo 12, 13, 16 dienomis, darbo valandomis (I-IV – 7:00-16:00 val., V- 7:00 – 14:00 val.; pietų pertrauka – 12:00-12:45 val.).

Už parduodamo turto apžiūrą atsakingas asmuo – vyr. mechanikas Vaclovas Šiaulys, tel. 865532793.

Už aukciono vykdymą atsakingas asmuo – juristė Reda Bendikienė, tel. 869903724.

Aukciono dalyvių ir žiūrovų registracija vyksta nuo 2020 m. kovo 6 d. iki 2020 m. kovo 18 d. (imtinai). Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, aukciono dalyvių ir žiūrovų registracijos laiku pateikia laisvos formos prašymą el. p. info@kretkom.lt arba adresu Vytauto g. 118, Kretinga. Prašyme būtina nurodyti turto objektą (-us), kurį (-iuos) asmuo pageidauja įsigyti aukcione. Fiziniai asmenys kartu su prašymu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai – įgaliojimą atstovauti įmonei aukcione ir atstovo asmens dokumento kopiją. Nepateikus bent vieno iš nurodytų dokumentų, aukcione dalyvauti nebus leidžiama.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma mokėjimo pavedimu per 3 darbo dienas po pranešimo apie aukciono laimėjimą gavimo dienos. Aukciono rengėjas aukciono laimėtoją informuoja iš karto žodžiu ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po aukciono pabaigos išsiunčia pranešimą elektroniniu laišku arba įteikia į rankas. Jeigu per nustatytą terminą Aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą turto objektą, šiuo turto objektu disponuojama Aukciono rengėjo nuožiūra.  Tokiu atveju Aukciono rengėjas taip pat turi teisę įgyvendinti visas teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

Turtas laimėjusiam dalyviui perduodamas pasirašant aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktą, kuris surašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo banko patvirtinimo, kad įmokėta visa parduodamo turto kaina, dienos.

Įsigytas turtas savo lėšomis atsiimamas ne vėliau nei per 15 kalendorinių dienų po aukciono pabaigos.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę, komplektiškumą neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą