Daugiabučių namų renovacija

 

DĖL ĮMONĖS DARBO TVARKOS KARANTINO METU

Atsižvelgiant į 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtą nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“, kuriame 3.2.1. papunktyje nustatyta nuostata, kad  Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse karantino laike nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 30 d. (su visais pratęsimais) darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje, bei laikantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos respublikos Socialinės ir darbo ministerijos rekomendacijų. Dėl to yra apribojama nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 30 d. (su visais pratęsimais) klientų priėmimas ir patekimas į SĮ „Kretingos komunalininkas“ patalpas, klientus aptarnaujant nuotoliniu būdu: el. paštais  arba telefonu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aplinkos ministerija ragina karantino metu visas procedūras sprendimams daugiabučių renovacijos (investicijų plano tvirtinimas; finansų įstaigos pasirinkimas, techninio projekto viešas aptarimas ir pan.) ir kitais su bendrosios nuosavybės valdymu ir priežiūra susijusiais klausimais priimti vykdyti tik nuotoliniu būdu.

Tai galima padaryti balsuojant raštu pagal nustatytą Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarką, elektroniniu paštu persiunčiant nuskenuotą ar nufotografuotą informaciją ar dokumentus, balsavimo biuletenius, diskutuotiniems klausimams aptarti naudojantis vaizdo konferencijos funkcijas turinčiomis programėlėmis (skype, teams, zoom.us ir kt.), taip pat teikiant pastabas ir siūlymus raštu.

Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės specialistai primena, kad bendrojo naudojimo objektų valdytojas (bendrijos pirmininkas, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba administratorius) ar projekto administratorius turi paskelbti pranešimą apie organizuojamą balsavimą raštu (skelbimų lentoje, interneto svetainėje) ir jame nurodyti balsavimo darbotvarkę, terminą, biuletenių gražinimo vietą. Jis taip pat turi į pašto dėžutes įmesti ar kitais su savininkais sutartais būdais išplatinti balsavimo raštu biuletenius, kuriuose aiškiai nusakyti šio balsavimo tikslai, pateiktos alternatyvos ir sprendimams priimti reikalinga informacija, nurodytos biuletenio grąžinimo vietos, būdai ir laikas.

Visus gyventojų tinkamai užpildytus ir nustatyta tvarka bei terminais grąžintus balsavimo biuletenius skaičiuoja balsavimo organizatorius. Balsų skaičiavimo komisijai priimti sprendimus rekomenduojama irgi nuotoliniu būdu. Balsavimas raštu baigiamas surašius protokolą.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Balandžio 3-27 dienomis vyks  daugiabučių gyvenamųjų  namų,  butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu, dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo, įgyvendinimo sąlygų ir lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“, el. p. kestutis.motijauskas@kretkom.lt, mob. 8 655 32730.

Naudingos nuorodos:

  1. http://www.betalt.lt/
  2. https://www.kretinga.lt/node/7745
  3. http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/statyba-ir-bustas/daugiabuciu-namu-modernizavimas

Adresas

Balsavimas raštu vykdomas iki Investicijų planas Balsavimo raštu biuletenis

Finansavimo sutarties projektas

Miško g. 1, Kretinga 2020-04-27, 14 val. IP Biuletenis Sutartis
Miško g. 3, Kretinga IP Biuletenis
Topolių aklg. 1, Kretinga IP Biuletenis
Topolių aklg. 5 A, Kretinga IP Biuletenis
Topolių aklg. 7, Kretinga IP Biuletenis
J.K. Chodkevičiaus g. 26, Kretinga IP Biuletenis
J.K. Chodkevičiaus g. 24, Kretinga IP Biuletenis
Savanorių g. 31, Kretinga IP Biuletenis
Savanorių g. 35, Kretinga IP Biuletenis
Savanorių g. 43, Kretinga IP Biuletenis
Vytauto g. 121, Kretinga IP Biuletenis
Lazdynų g. 3, Kretinga IP Biuletenis

 

Informacija atnaujinta 2020-03-20

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Renovacija tęsiasi – atrinkta dar 13 daugiabučių namų Kretingos rajone

Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – Agentūra) baigė vertinti pagal paskutinį aplinkos ministro kvietimą daugiabučiams atnaujinti (2019 m. rugpjūčio mėn.) pateiktas paraiškas. Iš 480 gautų paraiškų po Agentūros įvertinimo kaip tinkami įgyvendinti pripažinti 457 projektai, kurių bendra investicijų suma – virš 200 mln. eurų.

Nors kvietimo sąlygose buvo numatyta taikyti konkursinį paraiškų atrankos būdą, jeigu bendrai patvirtintų projektų investicijų lėšų suma viršytų 150 mln. eurų, tačiau, atsižvelgiant į dabartinius Vyriausybės prioritetus pastatų energinio efektyvumo didinimo srityje, buvo nuspręsta finansuoti visus kvietime nustatytas sąlygas atitinkančius projektus.

Kretingos rajono savivaldybėje pagal paskutinį aplinkos ministro kvietimą atrinkti šie daugiabučiai namai, pateikę paraiškas: Kęstučio g. 2, Kęstučio g. 19, Laisvės g. 8, Tiekėjų g. 28, Vilniaus g. 35, J. Pabrėžos g. 10, Vytauto g. 119, Savanorių g. 52, Pasieniečių g. 12, Pasieniečių g. 14, Vilniaus g. 27, Žemaičių g. 8, Kretingos mieste ir Jaunimo g. 7, Salantai, Kretingos rajone.

Artimiausiu metu SĮ „Kretingos komunalininkas“, energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorius, pradės minėtų daugiabučių renovacijos finansuotojo pasirinkimo procedūras, po jų – bus pasirašomos valstybės paramos teikimo sutartys.

Informacija atnaujinta 2020-03-24

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Organizuojamas daugiabučio namo Laisvės g. 8, Kretinga, gyventojų susirinkimas

Organizuojamas daugiabučio namo Laisvės g. 8, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo.

Sausio 15 d. 19:20 val. vyks daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 8, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų ir finansinio tarpininko pasirinkimo. Susirinkimo vieta – ties trečia namo laiptine. Susirinkime kviečiame aktyviai dalyvauti visus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus. Su savimi turėkite asmens dokumentą.

Su pavyzdine butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir pavyzdine vardinio balsavimo biuletenio forma galima susipažinti interneto svetainėje www.betalt.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių tel. (8 445) 43765 arba į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Informacija atnaujinta 2019-12-31

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Organizuojamas daugiabučio namo Kęstučio g. 2, Kretinga, gyventojų susirinkimas

Organizuojamas daugiabučio namo Kęstučio g. 2, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo.

Sausio 15 d. 18 val. vyks daugiabučio gyvenamojo namo Kęstučio g. 2, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų ir finansinio tarpininko pasirinkimo. Susirinkimo vieta – ties trečia namo laiptine. Susirinkime kviečiame aktyviai dalyvauti visus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus. Su savimi turėkite asmens dokumentą.

Su pavyzdine butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir pavyzdine vardinio balsavimo biuletenio forma galima susipažinti interneto svetainėje www.betalt.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių tel. (8 445) 43765 arba į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Informacija atnaujinta 2019-12-31

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Organizuojamas daugiabučio namo Savanorių g. 52, Kretinga, gyventojų susirinkimas

Organizuojamas daugiabučio namo Savanorių g. 52, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo.

Sausio 14 d. 19:10 val. vyks daugiabučio gyvenamojo namo Savanorių g. 52, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų ir finansinio tarpininko pasirinkimo. Susirinkimo vieta – ties pirma namo laiptine. Susirinkime kviečiame aktyviai dalyvauti visus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus. Su savimi turėkite asmens dokumentą.

Su pavyzdine butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir pavyzdine vardinio balsavimo biuletenio forma galima susipažinti interneto svetainėje www.betalt.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių tel. (8 445) 43765 arba į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Informacija atnaujinta 2019-12-31

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Organizuojamas daugiabučio namo Vytauto g. 119, Kretinga, gyventojų susirinkimas

Organizuojamas daugiabučio namo Vytauto g. 119, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo.

Sausio 14 d. 18 val. vyks daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 119, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų ir finansinio tarpininko pasirinkimo. Susirinkimo vieta – pastato laiptinėje, pirmame aukšte. Susirinkime kviečiame aktyviai dalyvauti visus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus. Su savimi turėkite asmens dokumentą.

Su pavyzdine butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir pavyzdine vardinio balsavimo biuletenio forma galima susipažinti interneto svetainėje www.betalt.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių tel. (8 445) 43765 arba į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Informacija atnaujinta 2019-12-31

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Organizuojamas daugiabučio namo J. Pabrėžos g. 10, Kretinga, gyventojų susirinkimas

Organizuojamas daugiabučio namo J. Pabrėžos g. 10, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo.

Sausio 13 d. 19:20 val. vyks daugiabučio gyvenamojo namo J. Pabrėžos g. 10, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų ir finansinio tarpininko pasirinkimo. Susirinkimo vieta – ties pirma namo laiptine. Susirinkime kviečiame aktyviai dalyvauti visus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus. Su savimi turėkite asmens dokumentą.

Su pavyzdine butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir pavyzdine vardinio balsavimo biuletenio forma galima susipažinti interneto svetainėje www.betalt.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių tel. (8 445) 43765 arba į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Informacija atnaujinta 2019-12-30

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Organizuojamas daugiabučio namo Vilniaus g. 35, Kretinga, gyventojų susirinkimas

Organizuojamas daugiabučio namo Vilniaus g. 35, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo.

Sausio 13 d. 18.00 val. vyks daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus g. 35, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų ir finansinio tarpininko pasirinkimo. Susirinkimo vieta – ties pirma namo laiptine. Susirinkime kviečiame aktyviai dalyvauti visus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus. Su savimi turėkite asmens dokumentą.

Su pavyzdine butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir pavyzdine vardinio balsavimo biuletenio forma galima susipažinti interneto svetainėje www.betalt.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių tel. (8 445) 43765 arba į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Informacija atnaujinta 2019-12-30

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Balandžio 29 d., 17:00 val. prie daugiabučio namo Kęstučio g. 29, Kretinga, laiptinės organizuojamas visuotinis butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas, kurio metu bus priimamas sprendimas dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Balandžio 29 d., 18:00 val. prie daugiabučio namo Kęstučio g. 20, Kretinga, pirmos laiptinės organizuojamas visuotinis butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas, kurio metu bus priimamas sprendimas dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Dėl paskolos sutarties projekto ir vardinio balsavimo biuletenio galite kreiptis į daugiabučių namų renovavimo administratorių Kęstutį Motijauską, El. p. kestutis.motijauskas@kretkom.lt, mob. 8-655-32730

 

Informacija atnaujinta 2019-04-15

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*Balsavimo rezultatai

Dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui ir finansuotojo pasirinkimo balsavimo rezultatai

Adresas

Už (%)

Prieš (%)

Negaliojančių biuletenių (vnt.)

Pasirinktas finansinis tarpininkas

Savanorių g. 35, Kretinga

63,33

26,67

0

UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“

 

Informacija atnaujinta 2018-12-28

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gruodžio 19 d., 18:00 val. prie daugiabučio namo Savanorių g. 35, Kretinga, antros laiptinės organizuojamas visuotinis butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas, kurio metu bus priimamas sprendimas dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Dėl paskolos sutarties projekto ir vardinio balsavimo biuletenio galite kreiptis į daugiabučių namų renovavimo administratorių Kęstutį Motijauską, El. p. kestutis.motijauskas@kretkom.lt, mob. 8-655-32730

 

Informacija atnaujinta 2018-12-03

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Spalio 22 d. vyks  daugiabučio gyvenamojo  namo, esančio Lazdynų g. 6, Kretinga,  butų ir kitų patalpų bendrasavininkų susirinkimas, dėl pakoreguoto investicijų plano patvirtinimo.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo.
  2. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų.

Adresas

Investicijų planas
Lazdynų g. 6, Kretinga

https://kretkom.lt/wp-content/uploads/2018/10/IP-Lazdynu-g.-6_2018-09-20.pdf

Informacija atnaujinta 2018-10-08

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Spalio 1 – 22 dienomis vyks  daugiabučio gyvenamojo  namo, esančio Savanorių g. 35, Kretinga,  gyventojų balsavimas raštu, dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Su finansavimo sutarties projektu ir vardinio balsavimo biuleteniu (pavyzdine forma) galima susipažinti ir tinklapyje http://www.kretinga.lt Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Eil Nr. Adresas Data ir laikas Sutarties projektas Balsavimo raštu biuletenis
1 Savanorių g. 35, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-10-22 d., 13:30 val. Paskolos sutartis Balsavimo raštu biuletenis

Informacija atnaujinta 2018-10-01

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rugsėjo 5 – 25 dienomis vyks  daugiabučio gyvenamojo  namo, esančio Savanorių g. 35, Kretinga,  gyventojų balsavimas raštu, dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Su finansavimo sutarties projektu ir vardinio balsavimo biuleteniu (pavyzdine forma) galima susipažinti ir tinklapyje http://www.kretinga.lt Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Eil Nr. Adresas Data ir laikas Sutarties projektas Balsavimo raštu biuletenis
1 Savanorių g. 35, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-09-25 d., 13:30 val. Paskolos sutartis Balsavimo raštu biuletenis

Informacija atnaujinta 2018-09-05

*Balsavimo rezultatai

Dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui ir finansuotojo pasirinkimo balsavimo raštu rezultatai

Adresas

Už (%)

Prieš (%)

Negaliojančių biuletenių (vnt.)

Pasirinktas finansinis tarpininkas

Savanorių g. 35

53,33

33,33

2

UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“

Pastaba. Už sprendimą dėl lėšų skolinimosi ir finansuotojo pasirinkimo balsavusiųjų skaičius (53,33 proc.) nėra pakankamas, kad būtų galima kreiptis į UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) su paraiška dėl lengvatinės paskolos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti gavimo. VIPA direktoriaus įsakymu patvirtinto Daugiabučių namų modernizavimo fondo lengvatinių paskolų teikimo tvarkos aprašo 39.14 punkte nustatyta, kad paraiška lengvatinei paskolai gauti atmetama, jei pateiktų butų ir kitų patalpų savininkų biuletenių, balsavusių už lėšų skolinimąsi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, skaičius yra mažesnis nei 55 proc. visų butų ir kitų patalpų savininkų.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rugpjūčio 10 – 31 dienomis vykusių daugiabučių gyvenamųjų namų (J. K. Chodkevičiaus g. 24 ir J. K. Chodkevičiaus g. 26, Kretinga) gyventojų balsavimo raštu rezultatai.

Dėl lėšų skolinimosi  daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) projektų įgyvendinimui ir finansuotojo pasirinkimui balsavimo raštu rezultatai
2018 m. rugpjūčio 31 d.
Adresas Už (%) Prieš (%) Negaliojantys (%) Pasirinktas finansinis tarpininkas
J. K. Chodkevičiaus g. 24, Kretinga 61,11 0 0 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
J. K. Chodkevičiaus g. 26, Kretinga 71,88 0 0 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“

 

Informacija atnaujinta 2018-08-31

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rugpjūčio 2 – 22 dienomis vykusio daugiabučio gyvenamojo namo (Savanorių g. 35, Kretinga) gyventojų balsavimo raštu rezultatai:

Dėl lėšų skolinimosi daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) projektų įgyvendinimui ir finansuotojo pasirinkimui balsavimo raštu rezultatai
Adresas Už (%) Prieš (%) Negaliojantys (%) Pasirinktas finansinis tarpininkas
Savanorių g. 35 53,33 26,67 0 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“

Informacija atnaujinta 2018-08-22

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rugpjūčio 10 – 31 dienomis vyks  daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių J. K. Chodkevičiaus g. 24 ir J. K. Chodkevičiaus g. 26 , Kretinga,  gyventojų balsavimas raštu, dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Eil. Nr.

Adresas Data ir laikas Sutarties projektas

Balsavimo raštu biuletenis

1 J. K. Chodkevičiaus g. 24, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-08-31 d., 12:00 val. Paskolos sutartis Balsavimo raštu biuletenis
2 J. K. Chodkevičiaus g. 26, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-08-31 d., 12:00 val. Paskolos sutartis Balsavimo raštu biuletenis

Informacija atnaujinta 2018-08-10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rugpjūčio 2 – 22 dienomis vyks  daugiabučio gyvenamojo  namo, esančio Savanorių g. 35, Kretinga,  gyventojų balsavimas raštu, dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Su finansavimo sutarties projektu ir vardinio balsavimo biuleteniu (pavyzdine forma) galima susipažinti ir tinklapyje http://www.kretinga.lt Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Eil Nr. Adresas Data ir laikas Sutarties projektas Balsavimo raštu biuletenis
1 Savanorių g. 35, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-08-22 d., 14 val. Paskolos sutartis Balsavimo raštu biuletenis

Informacija atnaujinta 2018-08-01

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Birželio 22 – liepos 16 dienomis vykusio daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų balsavimo raštu rezultatai:

Dėl lėšų skolinimosi daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) projektų įgyvendinimui ir finansuotojo pasirinkimui balsavimo raštu rezultatai
Adresas Už (%) Prieš (%) Negaliojantys (%) Pasirinktas finansinis tarpininkas
Topolių aklg. 1, Kretinga 58,49 0 7,55 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
Topolių aklg. 5A, Kretinga 66,67 0 0 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
Topolių aklg. 7, Kretinga 73,33 0 6,67 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
Lazdynų g. 3 80,00 0 6,67 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
Miško g. 1 60 0 5 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
Miško g. 3 67,5 0 2,5 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
Vytauto g. 121 61,29 0 0 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
Savanorių g. 31 56,67 0 3,33 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
Savanorių g. 35 Organizuojamas naujas balsavimas
Savanorių g. 43 70 0 3,33 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
Informacija atnaujinta 2018-07-16
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Organizuojami IV-ojo etapo gyventojų balsavimai raštu dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo

Birželio 22 – liepos 16 dienomis vyks daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų balsavimas raštu, (kiekvieno daugiabučio laikas pateiktas lentelėje) dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Su finansavimo sutarties projektu ir vardinio balsavimo biuleteniu (pavyzdine forma) galima susipažinti ir tinklapyje http://www.kretinga.lt Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Eil Nr. Adresas Data ir laikas Sutarties projektas Balsavimo raštu biuletenis
1 Toplių aklg. 1, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-13 d., 12 val. Paskolos sutartis Balsavimo raštu biuletenis
2 Toplių aklg. 7, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-13 d., 12 val.
3 Toplių aklg. 5A, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-13 d., 12 val.
4 Lazdynų g. 3, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-13 d., 12 val.
5 Miško g. 1, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-16 d., 12 val.
6 Miško g. 3, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-16 d., 12 val.
7 Vytauto g. 121, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-16 d., 12 val.
8 Savanorių g. 31, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-16 d., 12 val.
9 Savanorių g. 35, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-16 d., 12 val.
10 Savanorių g. 43, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-16 d., 12 val.
Informacija atnaujinta 2018-06-22

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SĮ „Kretingos komunalininkas“ informuoja apie projekto įgyvendinimą, kuris yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis:
Daugiabučio namo adresas
Rangovas
Sutarties Nr., data
Pasieniečių g. 6, Kretinga
UAB „Kesvalda“
CPO42174, 2017-09-13
Klaipėdos g. 70, Kretinga
UAB „Mirigita“
CPO40295, 2017-08-25
Lazdynų g. 8, Kretinga
UAB „Virdaleka“
CPO39980, 2017-07-19
Lazdynų g. 6, Kretinga
UAB „Žilinskis ir Ko“
CPO42174, 2017-09-13
Savanorių g. 5A, Kretinga
UAB „Žilinskis ir Ko“
CPO42210, 2017-09-18
Kęstučio g. 5, Kretinga
UAB „Žilinskis ir Ko“
CPO39984, 2017-09-05
Topolių aklg. 5, Kretinga
UAB „Konsolė“
CPO56030, 2015-02-11
Vytauto g. 133, Kretinga
UAB „Lyderio grupė“
CPO52520, 2015-01-02
Savanorių g. 3A, Kretinga
UAB „Mirigita“
CPO54363, 2015-02-10
Kęstučio g. 9, Kretinga
UAB „Staderus“
CPO57723, 2015-03-03
Laisvės g. 1, Kretinga
UAB „Staderus“
CPO60149, 2015-03-24
Pasieniečių g. 4, Kretinga
UAB „Ringesta“
CPO56692, 2015-02-23
Topolių aklg. 3, Kretinga
UAB „SMD“
CPO56225, 2015-02-11
Kęstučio g. 7, Kretinga
UAB „Aukstata“
CPO57187, 2015-02-25
Klaipėdos g. 121, Kretinga
UAB „Ringesta“
CPO50589, 2014-12-11
Klaipėdos g. 72, Kretinga
UAB „Ringesta“
CPO51214, 2014-12-16
Jaunimo g. 3, Salantai
UAB „StatMax“
CPO56319, 2015-02-12
Lazdynų g. 5, Kretinga
UAB „Žilinskis ir Ko“
CPO42807, 2014-09-04
Vilniaus g. 10, Kretinga
UAB „Lankstinys“
CPO32061, 2014-03-28
Trumpoji g. 5, Kretinga
UAB „Lankstinys“
CPO37872, 2014-06-02
Topolių aklg. 10, Kretinga
UAB „Klaista“
F1-2014/72, 2014-08-12
J. K. Chodkevičiaus g. 33, Kretinga
UAB „Staderus“
CPO42205, 2014-08-08
Savanorių g. 47, Kretinga
UAB „Klaista“
F1-2014/71, 2014-08-12
Savanorių g. 42, Kretinga
UAB „Staderus“
F1-2014/65, 2014-07-21
Savanorių g. 54, Kretinga
UAB „Lankstinys“
CPO37162, 2014-05-29
Vilniaus g. 10, Kretinga
UAB „Inco Baltic“
F22-2016/33, 2016-08-10
Trumpoji g. 5, Kretinga
UAB „Elsis“
CPO43801, 2014-09-19
 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimas Kretingos rajono savivaldybėje

  • pirmas etapas: patvirtinti investiciniai planai, energetinio naudingumo sertifikatai, susirinkimų protokolai
Namo adresas Data Energinio naudingumo
sertifikatas
Investicijų planas Protokolas
Savanorių g. 47 2013-09-12 PDF PDF PDF
Topolių g. 10 2013-09-14 PDF PDF PDF
Lazdynų g. 5 2013-09-16 PDF PDF PDF
Vilniaus g. 10 2013-09-17 PDF PDF PDF
J.K.Chodkevičiaus g. 33 2013-09-17 PDF PDF PDF
Trumpoji g. 5 2013-09-17 PDF PDF PDF
Lazdynų g. 6 2013-12-17 PDF PDF PDF
Savanorių g. 54 2013-12-18 PDF PDF PDF
Savanorių g. 42 2013-12-20 PDF PDF PDF
Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą