Daugiabučių namų renovacija

X-as kvietimas teikti paraiškas daugiabučių namų renovacijai

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) šiuo metu vykdo paraiškų daugiabučių gyv. namų renovacijai pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą priėmimą. Paraiškų pateikimo terminas nustatytas iki 2023-10-02.

Paramą gali gauti – daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai. Valstybės parama bus skiriama projektams po atnaujinimo pasiekusiems ne mažesnę kaip A pastato energinio naudingumo klasę.

Prašome gyventojus, norinčius renovuoti daugiabutį namą, iki 2023 m. rugsėjo 1 d. kreiptis į Kretingos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorių – SĮ „Kretingos komunalininkas”, el. p. justinas.svatas@kretkom.lt , tel. +370 628 26369, arba adresu Vytauto g. 118, Kretinga.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2023 m. gegužės 4 d.  17 val. 30 min. organizuojamas daugiabučio namo, esančio Klaipėdos g. 131, Kretinga butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
 2. Techninio darbo projekto pristatymas.

Susirinkimas vyks namo vidiniame kieme.

 Dėl papildomos informacijos galima kreiptis el. p. info@kretkom.lt, justinas.svatas@kretkom.lt, tel. (8-445) 44676(4), mob. (8-628) 26369.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2023 m. balandžio 12 d.  19 val. 00 min. organizuojamas daugiabučio namo, esančio Klaipėdos g. 125B, Kretinga butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
 2. Techninio darbo projekto pristatymas.

Susirinkimas vyks namo vidiniame kieme.

 Dėl papildomos informacijos galima kreiptis el. p. info@kretkom.lt, justinas.svatas@kretkom.lt, tel. (8-445) 44676(4), mob. (8-628) 26369.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2023 m. balandžio 12 d.  17 val. 30 min. organizuojamas daugiabučio namo, esančio Klaipėdos g. 133B, Kretinga butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
 2. Techninio darbo projekto pristatymas.

Susirinkimas vyks namo vidiniame kieme.

 Dėl papildomos informacijos galima kreiptis el. p. info@kretkom.lt, justinas.svatas@kretkom.lt, tel. (8-445) 44676(4), mob. (8-628) 26369.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2023 m. nuo kovo 2 – kovo 16 d. vyks Klaipėdos g. 133A, Kretinga, daugiabučio gyvenamojo namo, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo, įgyvendinimo sąlygų ir lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Iki 2023-03-16 dėl papildomos informacijos galima kreiptis el. p. info@kretkom.lt, justinas.svatas@kretkom.lt, tel. (8-445) 44676(4), mob. (8-628) 26369.

Papildoma informacija:

1.Skelbimas balsavimo raštu Klaipėdos g. 133A.

2.Balsavimo biuletenis Klaipėdos 133A I variantas.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2023 m. nuo kovo 1 – kovo 15 d. vyks Rotušės a. 10, Kretinga, daugiabučio gyvenamojo namo, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo, įgyvendinimo sąlygų ir lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Iki 2023-03-15 dėl papildomos informacijos galima kreiptis el. p. info@kretkom.lt, justinas.svatas@kretkom.lt, tel. (8-445) 44676(4), mob. (8-628) 26369.

Papildoma informacija:

1.Skelbimas balsavimo raštu Rotušės a.

2.Balsavimo biuletenis Rotušės 10 I variantas.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2023 m. nuo kovo 1 – kovo 15 d. vyks Melioratorių g. 75, Kretinga, daugiabučio gyvenamojo namo, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo, įgyvendinimo sąlygų ir lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Iki 2023-03-15 dėl papildomos informacijos galima kreiptis el. p. info@kretkom.lt, justinas.svatas@kretkom.lt, tel. (8-445) 44676(4), mob. (8-628) 26369.

Papildoma informacija:

1. Skelbimas balsavimo raštu Melioratorių 75.

2. Balsavimo biuletenis Melioratorių 75 I variantas.

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2023 m. nuo vasario 23 – kovo 9 d. vyks Savanorių g. 24, Kretinga, daugiabučio gyvenamojo namo, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo, įgyvendinimo sąlygų ir lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Iki 2023-03-09 dėl papildomos informacijos galima kreiptis el. p. info@kretkom.lt, justinas.svatas@kretkom.lt, tel. (8-445) 44676(4), mob. (8-628) 26369.

Papildoma informacija:

1. Skelbimas dėl balsavimo raštu Savanorių 24.

2. Balsavimo biuletenis Savanorių 24 I variantas.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 2023 m. nuo vasario 23 – kovo 9 d. vyks Kęstučio g. 20, Kretinga, daugiabučio gyvenamojo namo, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo, įgyvendinimo sąlygų ir lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Iki 2023-03-09 dėl papildomos informacijos galima kreiptis el. p. info@kretkom.lt, justinas.svatas@kretkom.lt, tel. (8-445) 44676(4), mob. (8-628) 26369.

Papildoma informacija:

1. Skelbimas dėl balsavimo raštu Kęstučio g. 20.

2. Balsavimo biuletenis Kęstučio g. 20 I variantas.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2023 m. kovo 1 d.  17 val. 30 min. organizuojamas daugiabučio namo, esančio Klaipėdos g. 133A, Kretinga butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
 2. Viešojo pirkimo statybos rangos darbų rezultatų pristatymas.
 3. Patikslinto investicinio plano pristatymas.
 4. Kiti aktualūs klausimai, susiję su renovacijos eiga.

Susirinkimas vyks namo vidiniame kieme.

Papildoma informacija:

1.Investicinis planas Klaipėdos g. 133A 2023-02-13

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2023 m. vasario 28 d.  17 val. 30 min. organizuojamas daugiabučio namo, esančio Rotušės a. 10, Kretinga butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
 2. Viešojo pirkimo statybos rangos darbų rezultatų pristatymas.
 3. Patikslinto investicinio plano pristatymas.
 4. Kiti aktualūs klausimai, susiję su renovacijos eiga.

Susirinkimas vyks namo vidiniame kieme.

Papildoma informacija:

1.Investicinis planas Rotušės a. 10, Kretinga_koreguotas 2023-02-10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2023 m. vasario 27 d.  17 val. 30 min. organizuojamas daugiabučio namo, esančio Melioratorių g. 75, Kretinga butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
 2. Viešojo pirkimo statybos rangos darbų rezultatų pristatymas.
 3. Patikslinto investicinio plano pristatymas.
 4. Kiti aktualūs klausimai, susiję su renovacijos eiga.

Susirinkimas vyks namo vidiniame kieme.

Papildoma informacija:

1.Investicinis planas Melioratorių 75, Kretinga_korekcija 2023-02-10

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2023 m. vasario 22 d.  17 val. 30 min. organizuojamas daugiabučio namo, esančio Savanorių g. 24, Kretinga butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
 2. Viešojo pirkimo statybos rangos darbų rezultatų pristatymas.
 3. Patikslinto investicinio plano pristatymas.
 4. Kiti aktualūs klausimai, susiję su renovacijos eiga.

Susirinkimas vyks namo vidiniame kieme.

Papildoma informacija:

1.Investicinis planas Savanorių g. 24, Kretinga 2023.02

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2023 m. vasario 21 d.  17 val. 30 min. organizuojamas daugiabučio namo, esančio Kęstučio g. 20, Kretinga butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
 2. Viešojo pirkimo statybos rangos darbų rezultatų pristatymas.
 3. Patikslinto investicinio plano pristatymas.
 4. Kiti aktualūs klausimai, susiję su renovacijos eiga.

Susirinkimas vyks namo vidiniame kieme.

Papildoma informacija:

1. Investicinis planas Kęstučio g. 20, Kretinga 2023.02

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2023 m. vasario 8 – 22 dienomis vyks Pabrėžos g. 10, Kretinga, daugiabučių gyvenamųjų  namų,  butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu šiais klausimais:

1. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų.

2. Banko pasirinkimas ir lengvatinės paskolos sutarties su banku sąlygos.

Iki 2023-02-22 dėl papildomos informacijos galima kreiptis el. p. info@kretkom.lt, justinas.svatas@kretkom.lt, tel. (8-445) 44676(4), mob. (8-628) 26369.

Papildoma informacija:

1.Investicinis planas Pabrėžos g. 10 Kretinga 2023-01-24

2.Balsavimo biuletenis Pabrėžos g. 10 I variantas.

Informacija atnaujinta 2023-08-07

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Paskelbtas IX kvietimas teikti paraiškas daugiabučių renovacijai

2022 m. gruodžio 12 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučių renovacijai pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Paraiškų pateikimo terminas nuo kvietimo paskelbimo nustatytas iki 2023-04-14.

Paramą gali gauti – daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai.

Prašome gyventojus, norinčius renovuotis daugiabutį namą, iki 2023 m. vasario 15 d. kreiptis į Kretingos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorių – SĮ „Kretingos komunalininkas” direktoriaus pavaduotoją Jolantą Gedvilaitę, el. p. jolanta.gedvilaite@kretkom.lt, tel. +370 605 69083, arba adresu Vytauto g. 118, Kretinga.

 

Informacija atnaujinta 2023-01-20

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Eil. Nr. Adresas Projekto pavadinimas Pristatymo laikas Data
1 Kęstučio g. 29, Kretinga DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R. SAV., KRETINGOS M., KĘSTUČIO G. 29, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Kęstučio g. 29, Kretinga, Projektas

17:00 2022.08.31
2 Vilniaus g. 27, Kretinga DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV., KRETINGOS M., VILNIAUS G. 27, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS Vilniaus g. 27, Kretinga, projektas
18.45 2022.08.31
3 Klaipėdos g. 111, Kretinga DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV., KRETINGOS M., KLAIPĖDOS G. 111,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTASKlaipėdos g. 111, Kretinga, projektas
17.00 2022.09.01
4 Savanorių g. 52, Kretinga DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS
R.SAV., KRETINGOS M., SAVANORIŲ G. 52,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTASSavanorių-g.-52, Kretinga, projekto 1 dalisSavanorių-g.-52, Kretinga, projekto 2 dalis
18:45 2022.09.01
5 Jaunimo g. 7, Salantai DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO RETINGOS R.
SAV., SALANTŲ M., JAUNIMO G. 7, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTASJaunimo g. 7, Salantai, projektas
17:00 2022.09.02
6 Rotušės a. 18, Kretinga DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV., KRETINGOS M., ROTUŠĖS A. 19, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTASRotušės a. 19, Kretinga, projektas
17:00 2022.09.08
7 Laisvės g. 8, Kretinga DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS
R.SAV., KRETINGOS M., LAISVĖS G. 8, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTASLaisvės g. 8, Kretinga, projektas
17:00 2022.09.05
8 Turgaus a. 5, Salantai DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV., SALANTŲ M., TURGAUS A. 5, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTASTurgaus a. 5, Salantai, projektas
18:45 2022.09.02
9 Klaipėdos g. 80, Kretinga DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV., KRETINGOS M., KLAIPĖDOS G. 80,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTASKlaipėdos g. 80, Kretinga, projektas
18:45 2022.09.08
10 Vytauto g. 119, Kretinga DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV., KRETINGOS M., VYTAUTO G. 119, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTASVytauto g. 119, Kretinga, projekto 1 dalisVytauto g. 119, Kretinga, projekto 2 dalis
17:00 2022.09.09
11 Tiekėjų g. 28 DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV., KRETINGOS M., TIEKĖJŲ G.28, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTASTiekėjų g. 28, Kretinga, Projektas
18:45 2022.09.09
12 Vytauto g. 43, Kretinga DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R. SAV., KRETINGOS M., VYTAUTO G. 43, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Vytauto g. 43, Kretinga, projektas

17:00 2022.09.12
13 Pasieniečių g. 14, Kretinga DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV., KRETINGOS M., PASIENIEČIŲ G. 14,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTASPasieniečių g. 14, Kretinga, projektas
18:45 2022.09.12
14 Žemaičių g. 8, Kretinga DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV., KRETINGOS M., ŽEMAIČIŲ G. 8, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTASŽemaičių g. 8, Kretinga, projekto 1 dalisŽemaičių g. 8, Kretinga, projekto 2 dalis
17:00 2022.09.13
15 Kęstučio g. 2, Kretinga DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS
R.SAV., KRETINGOS M., KĘSTUČIO G. 2, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTASKęstučio g. 2, Kretinga, projekto 1 dalisKęstučio g. 2, Kretinga, projekto 2 dalis
18:45 2022.09.13

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2022 m. birželio 24 – liepos 7  dienomis vyks Melioratorių g. 75, Kretinga, daugiabučių gyvenamųjų  namų,  butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu šiais klausimais:

 1. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų.
 2. Banko pasirinkimas ir lengvatinės paskolos sutarties su banku sąlygos.

Iki 2022-07-07 d., 11 val. galima pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę apie svarstomą klausimą, el. p. info@kretkom.lt, kestutis.motijauskas@kretkom.lt, tel. (8-445) 44676(4), mob. (8-655) 32730.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“, el. p. kestutis.motijauskas@kretkom.lt, mob. 8 655 32730.

Papildoma informacija:

1.Investicijų planas Melioratorių g. 75, Kretinga

2. Balsavimo raštu biuletenis

3. Paskolos sutarties sąlygos

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-06-10

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2022 m. birželio 17 – liepos 1  dienomis vyks Klaipėdos g. 133A, Kretinga, daugiabučių gyvenamųjų  namų,  butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu šiais klausimais:

 1. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų.
 2. Banko pasirinkimas ir lengvatinės paskolos sutarties su banku sąlygos.

Iki 2022-07-01 d., 11 val. galima pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę apie svarstomą klausimą, el. p. info@kretkom.lt, kestutis.motijauskas@kretkom.lt, tel. (8-445) 44676(4), mob. (8-655) 32730.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“, el. p. kestutis.motijauskas@kretkom.lt, mob. 8 655 32730.

Papildoma informacija:

 1. Investicijų planas Klaipėdos g. 133A, Kretinga
 2. Balsavimo raštu biuletenis
 3. Paskolos sutarties sąlygos

 

 

Informacija atnaujinta 2021-06-02

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2022 m. birželio 13 – 27  dienomis vyks Savanorių g. 24, Kretinga, daugiabučių gyvenamųjų  namų,  butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu šiais klausimais:

 1. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų.
 2. Banko pasirinkimas ir lengvatinės paskolos sutarties su banku sąlygos.

Iki 2022-06-27 d., 15 val. galima pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę apie svarstomą klausimą, el. p. info@kretkom.lt, kestutis.motijauskas@kretkom.lt, tel. (8-445) 44676(4), mob. (8-655) 32730.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“, el. p. kestutis.motijauskas@kretkom.lt, mob. 8 655 32730.

Papildoma informacija:

 1. Investicijų planas Savanorių g. 24, Kretinga
 2. Balsavimo raštu biuletenis
 3. Paskolos sutarties sąlygos

 

 

Informacija atnaujinta 2021-05-27

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2022 m. gegužės 20 – birželio 6 dienomis vyks Kęstučio g. 20, Kretinga, daugiabučių gyvenamųjų  namų,  butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu šiais klausimais:

 1. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų.
 2. Banko pasirinkimas ir lengvatinės paskolos sutarties su banku sąlygos.

Iki 2022-06-06 d., 15 val. galima pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę apie svarstomą klausimą, el. p. info@kretkom.lt, kestutis.motijauskas@kretkom.lt, tel. (8-445) 44676(4), mob. (8-655) 32730.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“, el. p. kestutis.motijauskas@kretkom.lt, mob. 8 655 32730.

Papildoma informacija:

 1. Investicijų planas Kęstučio g. 20 Kretinga
 2. Balsavimo raštu biuletenis

 

Informacija atnaujinta 2021-05-06

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2022 m. balandžio 14-29 dienomis vyks Geležinkelio g. 25, Kretinga, daugiabučių gyvenamųjų  namų,  butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu šiais klausimais:

 1. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų.
 2. Banko pasirinkimas ir lengvatinės paskolos sutarties su banku sąlygos.

Iki 2022-04-29 d., 11 val. galima pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę apie svarstomą klausimą, el. p. info@kretkom.lt, kestutis.motijauskas@kretkom.lt, tel. (8-445) 44676(4), mob. (8-655) 32730.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“, el. p. kestutis.motijauskas@kretkom.lt, mob. 8 655 32730.

Papildoma informacija:

 1. http://Geležinklelio g. 25, Kretinga, investicijų planas

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-03-31

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2021 m. gegužės 06-20 dienomis vyks Klaipėdos g. 125B, Kretinga, Klaipėdos g.  133B, Kretinga, ir Savanorių g. 5, Kretinga, daugiabučių gyvenamųjų  namų,  butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu šiais klausimais:

 1. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo (jei svarstyti pateikiamas variantinis namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas).
 2. Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų.
 3. Banko pasirinkimas ir lengvatinės paskolos sutarties su pasirinktu banku sąlygos.

Iki 2021-05-18 d., 12 val. galima pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę apie svarstomą klausimą, el. p. info@kretkom.lt, kestutis.motijauskas@kretkom.lt, tel. (8-445) 44676(4), mob. (8-655) 32730.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“, el. p. kestutis.motijauskas@kretkom.lt, mob. 8 655 32730.

Papildoma informacija:

 1. Klaipėdos g. 125B, Kretinga investicijų planas
 2. Klaipėdos g. 133B, Kretinga investicijų planas
 3. Savanorių g. 5, Kretinga investicijų planas
 4. Klaipėdos g. 125B, Kretinga investicijų plano pristatymas
 5. Pavyzdinis balsavimo raštu biuletenis
 6. Finansuotojo reikalavimai
 7. Bendrosios kreditavimo sąlygos

Informacija atnaujinta 2021-04-22

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pratęsiamas paraiškų teikimo terminas daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui)

Aplinkos ministro įsakymu pratęstas paraiškų pateikimo terminas iki 2021 m.  birželio 1 d. daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Kvietimo pakeitimą galite rasti adresu:

https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/7dbb6a704e6511eb9dc7b575f08e8bea

Prašymus su daugumos gyventojų parašais bei pridėta pastato kadastrinių matavimų bylos kopija prašome pateikti iki 2021 m. kovo 1 d. (imtinai) SĮ „Kretingos komunalininkas“, adresu Vytauto g. 118, Kretinga. Kilus klausimams kreiptis į renovacijos projektų vadovą Kęstutį Motijauską, tel. +370 655 32730 arba el. p. info@kretkom.lt.

Primename, kad paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės vykdomoji institucija, savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius.

 

Informacija atnaujinta 2021-01-15

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Paskelbtas aštuntas kvietimas teikti paraiškas daugiabučių renovacijai

Aplinkos ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams renovuoti pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) šias paraiškas priims iki 2021 m. kovo 1 d. Jas gali teikti ir savivaldybės, ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, ir administruojantieji renovacijos projekto įgyvendinimą, ir savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos administratoriai.

Šis kvietimas, kaip ir kasmet, numatytas 150 mln. eurų investicijų sumai, kurios trečdalį – 50 mln. eurų – sudaro valstybės parama. Ji skiriama visoms daugiabučio renovacijos projekto parengimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms padengti. Be to, energiją taupančių priemonių investicijoms kompensuoti teikiama papildoma 30 proc. subsidija, apmokamos kredito ir palūkanų įmokos už nepasiturinčius gyventojus.

Gautas paraiškas BETA reitinguos pagal nustatytus kriterijus, kurie šiemet papildyti nauju energijos nepritekliaus kriterijumi. Pagal šį kriterijų skatinama renovuoti prasčiausios būklės daugiabučius, kuriuose gyvena daugiausia kompensaciją už būsto šildymo išlaidas gaunančių butų savininkų.

Dar vienas naujas reikalavimas – didesniuose kaip 1500 m2 ploto daugiabučiuose įrengti saulės jėgaines, gaminančias elektrą namo bendrojo naudojimo patalpoms apšviesti. Tai padės skatinti bendroms daugiabučio butų savininkų reikmėms panaudoti žaliąją energiją, įvertinus, kiek elektros tokioms reikmėms suvartojama per metus.

Be to, sudaryta daugiau galimybių daugiabučiui būti nepriklausomam nuo išorinių energijos tiekėjų ir energiją šilumai, karštam vandeniui ir elektrai gamintis naudojant šilumos siurblius, saulės jėgaines ar kitus atsinaujinančios energijos įrenginius. Tokiems projektams ir priemonėms bus skiriama papildoma 30 proc. subsidija iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos.

Gautos paraiškos bus atrenkamos, kaip ir ligi šiol, pirmenybę teikiant labiau parengtiems projektams – tiems, kurių techninis darbo projektas jau yra parengtas arba sudaryta sutartis jam parengti. Pirmenybė taip pat bus teikiama savivaldybių kompleksinės, vadinamosios kvartalinės renovacijos programoms ir projektams, kuriais siekiama aukštesnių standartų ir aukštesnės nei C pastato energinio naudingumo klasės.

Informacija atnaujinta 2020-07-07

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Organizuojamas daugiabučio namo Savanorių g. 35, Kretinga, gyventojų susirinkimas

Organizuojamas daugiabučio namo Savanorių g. 35, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo.

Birželio 22 d. 18 val. vyks daugiabučio gyvenamojo namo Savanorių g. 35, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų ir finansinio tarpininko pasirinkimo. Susirinkimo vieta – ties pirma namo laiptine. Susirinkime kviečiame aktyviai dalyvauti visus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus. Su savimi turėkite asmens dokumentą.

Su pavyzdine butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir pavyzdine vardinio balsavimo biuletenio forma galima susipažinti interneto svetainėje www.betalt.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“ renovacijos projektų vadovą Kęstutį Motijauską tel. 8-655-32730.

Investicijų planas

Informacija atnaujinta 2020-06-05

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Balandžio 3-27 dienomis vyks  daugiabučių gyvenamųjų  namų,  butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu, dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo, įgyvendinimo sąlygų ir lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“, el. p. kestutis.motijauskas@kretkom.lt, mob. 8 655 32730.

Naudingos nuorodos:

 1. http://www.betalt.lt/
 2. https://www.kretinga.lt/node/7745
 3. http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/statyba-ir-bustas/daugiabuciu-namu-modernizavimas

Adresas

Balsavimas raštu vykdomas iki Investicijų planas Balsavimo raštu biuletenis

Finansavimo sutarties projektas

Miško g. 1, Kretinga 2020-04-27, 14 val. IP Biuletenis Sutartis
Miško g. 3, Kretinga IP Biuletenis
Topolių aklg. 1, Kretinga IP Biuletenis
Topolių aklg. 5 A, Kretinga IP Biuletenis
Topolių aklg. 7, Kretinga IP Biuletenis
J.K. Chodkevičiaus g. 26, Kretinga IP Biuletenis
J.K. Chodkevičiaus g. 24, Kretinga IP Biuletenis
Savanorių g. 31, Kretinga IP Biuletenis
Savanorių g. 35, Kretinga IP Biuletenis
Savanorių g. 43, Kretinga IP Biuletenis
Vytauto g. 121, Kretinga IP Biuletenis
Lazdynų g. 3, Kretinga IP Biuletenis

 

Informacija atnaujinta 2020-03-20

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Renovacija tęsiasi – atrinkta dar 13 daugiabučių namų Kretingos rajone

Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – Agentūra) baigė vertinti pagal paskutinį aplinkos ministro kvietimą daugiabučiams atnaujinti (2019 m. rugpjūčio mėn.) pateiktas paraiškas. Iš 480 gautų paraiškų po Agentūros įvertinimo kaip tinkami įgyvendinti pripažinti 457 projektai, kurių bendra investicijų suma – virš 200 mln. eurų.

Nors kvietimo sąlygose buvo numatyta taikyti konkursinį paraiškų atrankos būdą, jeigu bendrai patvirtintų projektų investicijų lėšų suma viršytų 150 mln. eurų, tačiau, atsižvelgiant į dabartinius Vyriausybės prioritetus pastatų energinio efektyvumo didinimo srityje, buvo nuspręsta finansuoti visus kvietime nustatytas sąlygas atitinkančius projektus.

Kretingos rajono savivaldybėje pagal paskutinį aplinkos ministro kvietimą atrinkti šie daugiabučiai namai, pateikę paraiškas: Kęstučio g. 2, Kęstučio g. 19, Laisvės g. 8, Tiekėjų g. 28, Vilniaus g. 35, J. Pabrėžos g. 10, Vytauto g. 119, Savanorių g. 52, Pasieniečių g. 12, Pasieniečių g. 14, Vilniaus g. 27, Žemaičių g. 8, Kretingos mieste ir Jaunimo g. 7, Salantai, Kretingos rajone.

Artimiausiu metu SĮ „Kretingos komunalininkas“, energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorius, pradės minėtų daugiabučių renovacijos finansuotojo pasirinkimo procedūras, po jų – bus pasirašomos valstybės paramos teikimo sutartys.

Informacija atnaujinta 2020-03-24

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Organizuojamas daugiabučio namo Laisvės g. 8, Kretinga, gyventojų susirinkimas

Organizuojamas daugiabučio namo Laisvės g. 8, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo.

Sausio 15 d. 19:20 val. vyks daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 8, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų ir finansinio tarpininko pasirinkimo. Susirinkimo vieta – ties trečia namo laiptine. Susirinkime kviečiame aktyviai dalyvauti visus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus. Su savimi turėkite asmens dokumentą.

Su pavyzdine butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir pavyzdine vardinio balsavimo biuletenio forma galima susipažinti interneto svetainėje www.betalt.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių tel. (8 445) 43765 arba į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Informacija atnaujinta 2019-12-31

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Organizuojamas daugiabučio namo Kęstučio g. 2, Kretinga, gyventojų susirinkimas

Organizuojamas daugiabučio namo Kęstučio g. 2, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo.

Sausio 15 d. 18 val. vyks daugiabučio gyvenamojo namo Kęstučio g. 2, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų ir finansinio tarpininko pasirinkimo. Susirinkimo vieta – ties trečia namo laiptine. Susirinkime kviečiame aktyviai dalyvauti visus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus. Su savimi turėkite asmens dokumentą.

Su pavyzdine butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir pavyzdine vardinio balsavimo biuletenio forma galima susipažinti interneto svetainėje www.betalt.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių tel. (8 445) 43765 arba į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Informacija atnaujinta 2019-12-31

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Organizuojamas daugiabučio namo Savanorių g. 52, Kretinga, gyventojų susirinkimas

Organizuojamas daugiabučio namo Savanorių g. 52, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo.

Sausio 14 d. 19:10 val. vyks daugiabučio gyvenamojo namo Savanorių g. 52, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų ir finansinio tarpininko pasirinkimo. Susirinkimo vieta – ties pirma namo laiptine. Susirinkime kviečiame aktyviai dalyvauti visus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus. Su savimi turėkite asmens dokumentą.

Su pavyzdine butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir pavyzdine vardinio balsavimo biuletenio forma galima susipažinti interneto svetainėje www.betalt.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių tel. (8 445) 43765 arba į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Informacija atnaujinta 2019-12-31

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Organizuojamas daugiabučio namo Vytauto g. 119, Kretinga, gyventojų susirinkimas

Organizuojamas daugiabučio namo Vytauto g. 119, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo.

Sausio 14 d. 18 val. vyks daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 119, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų ir finansinio tarpininko pasirinkimo. Susirinkimo vieta – pastato laiptinėje, pirmame aukšte. Susirinkime kviečiame aktyviai dalyvauti visus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus. Su savimi turėkite asmens dokumentą.

Su pavyzdine butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir pavyzdine vardinio balsavimo biuletenio forma galima susipažinti interneto svetainėje www.betalt.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių tel. (8 445) 43765 arba į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Informacija atnaujinta 2019-12-31

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Organizuojamas daugiabučio namo J. Pabrėžos g. 10, Kretinga, gyventojų susirinkimas

Organizuojamas daugiabučio namo J. Pabrėžos g. 10, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo.

Sausio 13 d. 19:20 val. vyks daugiabučio gyvenamojo namo J. Pabrėžos g. 10, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų ir finansinio tarpininko pasirinkimo. Susirinkimo vieta – ties pirma namo laiptine. Susirinkime kviečiame aktyviai dalyvauti visus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus. Su savimi turėkite asmens dokumentą.

Su pavyzdine butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir pavyzdine vardinio balsavimo biuletenio forma galima susipažinti interneto svetainėje www.betalt.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių tel. (8 445) 43765 arba į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Informacija atnaujinta 2019-12-30

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Organizuojamas daugiabučio namo Vilniaus g. 35, Kretinga, gyventojų susirinkimas

Organizuojamas daugiabučio namo Vilniaus g. 35, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo.

Sausio 13 d. 18.00 val. vyks daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus g. 35, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų ir finansinio tarpininko pasirinkimo. Susirinkimo vieta – ties pirma namo laiptine. Susirinkime kviečiame aktyviai dalyvauti visus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus. Su savimi turėkite asmens dokumentą.

Su pavyzdine butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir pavyzdine vardinio balsavimo biuletenio forma galima susipažinti interneto svetainėje www.betalt.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių tel. (8 445) 43765 arba į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Informacija atnaujinta 2019-12-30

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Balandžio 29 d., 17:00 val. prie daugiabučio namo Kęstučio g. 29, Kretinga, laiptinės organizuojamas visuotinis butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas, kurio metu bus priimamas sprendimas dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Balandžio 29 d., 18:00 val. prie daugiabučio namo Kęstučio g. 20, Kretinga, pirmos laiptinės organizuojamas visuotinis butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas, kurio metu bus priimamas sprendimas dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Dėl paskolos sutarties projekto ir vardinio balsavimo biuletenio galite kreiptis į daugiabučių namų renovavimo administratorių Kęstutį Motijauską, El. p. kestutis.motijauskas@kretkom.lt, mob. 8-655-32730

 

Informacija atnaujinta 2019-04-15

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*Balsavimo rezultatai

Dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui ir finansuotojo pasirinkimo balsavimo rezultatai

Adresas

Už (%)

Prieš (%)

Negaliojančių biuletenių (vnt.)

Pasirinktas finansinis tarpininkas

Savanorių g. 35, Kretinga

63,33

26,67

0

UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“

 

Informacija atnaujinta 2018-12-28

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gruodžio 19 d., 18:00 val. prie daugiabučio namo Savanorių g. 35, Kretinga, antros laiptinės organizuojamas visuotinis butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas, kurio metu bus priimamas sprendimas dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Dėl paskolos sutarties projekto ir vardinio balsavimo biuletenio galite kreiptis į daugiabučių namų renovavimo administratorių Kęstutį Motijauską, El. p. kestutis.motijauskas@kretkom.lt, mob. 8-655-32730

 

Informacija atnaujinta 2018-12-03

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Spalio 22 d. vyks  daugiabučio gyvenamojo  namo, esančio Lazdynų g. 6, Kretinga,  butų ir kitų patalpų bendrasavininkų susirinkimas, dėl pakoreguoto investicijų plano patvirtinimo.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo.
 2. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų.

Adresas

Investicijų planas
Lazdynų g. 6, Kretinga

https://kretkom.lt/wp-content/uploads/2018/10/IP-Lazdynu-g.-6_2018-09-20.pdf

Informacija atnaujinta 2018-10-08

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Spalio 1 – 22 dienomis vyks  daugiabučio gyvenamojo  namo, esančio Savanorių g. 35, Kretinga,  gyventojų balsavimas raštu, dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Su finansavimo sutarties projektu ir vardinio balsavimo biuleteniu (pavyzdine forma) galima susipažinti ir tinklapyje http://www.kretinga.lt Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Eil Nr. Adresas Data ir laikas Sutarties projektas Balsavimo raštu biuletenis
1 Savanorių g. 35, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-10-22 d., 13:30 val. Paskolos sutartis Balsavimo raštu biuletenis

Informacija atnaujinta 2018-10-01

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rugsėjo 5 – 25 dienomis vyks  daugiabučio gyvenamojo  namo, esančio Savanorių g. 35, Kretinga,  gyventojų balsavimas raštu, dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Su finansavimo sutarties projektu ir vardinio balsavimo biuleteniu (pavyzdine forma) galima susipažinti ir tinklapyje http://www.kretinga.lt Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Eil Nr. Adresas Data ir laikas Sutarties projektas Balsavimo raštu biuletenis
1 Savanorių g. 35, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-09-25 d., 13:30 val. Paskolos sutartis Balsavimo raštu biuletenis

Informacija atnaujinta 2018-09-05

*Balsavimo rezultatai

Dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui ir finansuotojo pasirinkimo balsavimo raštu rezultatai

Adresas

Už (%)

Prieš (%)

Negaliojančių biuletenių (vnt.)

Pasirinktas finansinis tarpininkas

Savanorių g. 35

53,33

33,33

2

UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“

Pastaba. Už sprendimą dėl lėšų skolinimosi ir finansuotojo pasirinkimo balsavusiųjų skaičius (53,33 proc.) nėra pakankamas, kad būtų galima kreiptis į UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) su paraiška dėl lengvatinės paskolos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti gavimo. VIPA direktoriaus įsakymu patvirtinto Daugiabučių namų modernizavimo fondo lengvatinių paskolų teikimo tvarkos aprašo 39.14 punkte nustatyta, kad paraiška lengvatinei paskolai gauti atmetama, jei pateiktų butų ir kitų patalpų savininkų biuletenių, balsavusių už lėšų skolinimąsi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, skaičius yra mažesnis nei 55 proc. visų butų ir kitų patalpų savininkų.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rugpjūčio 10 – 31 dienomis vykusių daugiabučių gyvenamųjų namų (J. K. Chodkevičiaus g. 24 ir J. K. Chodkevičiaus g. 26, Kretinga) gyventojų balsavimo raštu rezultatai.

Dėl lėšų skolinimosi  daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) projektų įgyvendinimui ir finansuotojo pasirinkimui balsavimo raštu rezultatai
2018 m. rugpjūčio 31 d.
Adresas Už (%) Prieš (%) Negaliojantys (%) Pasirinktas finansinis tarpininkas
J. K. Chodkevičiaus g. 24, Kretinga 61,11 0 0 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
J. K. Chodkevičiaus g. 26, Kretinga 71,88 0 0 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“

 

Informacija atnaujinta 2018-08-31

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rugpjūčio 2 – 22 dienomis vykusio daugiabučio gyvenamojo namo (Savanorių g. 35, Kretinga) gyventojų balsavimo raštu rezultatai:

Dėl lėšų skolinimosi daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) projektų įgyvendinimui ir finansuotojo pasirinkimui balsavimo raštu rezultatai
Adresas Už (%) Prieš (%) Negaliojantys (%) Pasirinktas finansinis tarpininkas
Savanorių g. 35 53,33 26,67 0 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“

Informacija atnaujinta 2018-08-22

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rugpjūčio 10 – 31 dienomis vyks  daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių J. K. Chodkevičiaus g. 24 ir J. K. Chodkevičiaus g. 26 , Kretinga,  gyventojų balsavimas raštu, dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Eil. Nr.

Adresas Data ir laikas Sutarties projektas

Balsavimo raštu biuletenis

1 J. K. Chodkevičiaus g. 24, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-08-31 d., 12:00 val. Paskolos sutartis Balsavimo raštu biuletenis
2 J. K. Chodkevičiaus g. 26, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-08-31 d., 12:00 val. Paskolos sutartis Balsavimo raštu biuletenis

Informacija atnaujinta 2018-08-10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rugpjūčio 2 – 22 dienomis vyks  daugiabučio gyvenamojo  namo, esančio Savanorių g. 35, Kretinga,  gyventojų balsavimas raštu, dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Su finansavimo sutarties projektu ir vardinio balsavimo biuleteniu (pavyzdine forma) galima susipažinti ir tinklapyje http://www.kretinga.lt Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Eil Nr. Adresas Data ir laikas Sutarties projektas Balsavimo raštu biuletenis
1 Savanorių g. 35, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-08-22 d., 14 val. Paskolos sutartis Balsavimo raštu biuletenis

Informacija atnaujinta 2018-08-01

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Birželio 22 – liepos 16 dienomis vykusio daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų balsavimo raštu rezultatai:

Dėl lėšų skolinimosi daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) projektų įgyvendinimui ir finansuotojo pasirinkimui balsavimo raštu rezultatai
Adresas Už (%) Prieš (%) Negaliojantys (%) Pasirinktas finansinis tarpininkas
Topolių aklg. 1, Kretinga 58,49 0 7,55 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
Topolių aklg. 5A, Kretinga 66,67 0 0 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
Topolių aklg. 7, Kretinga 73,33 0 6,67 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
Lazdynų g. 3 80,00 0 6,67 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
Miško g. 1 60 0 5 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
Miško g. 3 67,5 0 2,5 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
Vytauto g. 121 61,29 0 0 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
Savanorių g. 31 56,67 0 3,33 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
Savanorių g. 35 Organizuojamas naujas balsavimas
Savanorių g. 43 70 0 3,33 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
Informacija atnaujinta 2018-07-16
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Organizuojami IV-ojo etapo gyventojų balsavimai raštu dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo

Birželio 22 – liepos 16 dienomis vyks daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų balsavimas raštu, (kiekvieno daugiabučio laikas pateiktas lentelėje) dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

Su finansavimo sutarties projektu ir vardinio balsavimo biuleteniu (pavyzdine forma) galima susipažinti ir tinklapyje http://www.kretinga.lt Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.

Eil Nr. Adresas Data ir laikas Sutarties projektas Balsavimo raštu biuletenis
1 Toplių aklg. 1, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-13 d., 12 val. Paskolos sutartis Balsavimo raštu biuletenis
2 Toplių aklg. 7, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-13 d., 12 val.
3 Toplių aklg. 5A, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-13 d., 12 val.
4 Lazdynų g. 3, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-13 d., 12 val.
5 Miško g. 1, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-16 d., 12 val.
6 Miško g. 3, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-16 d., 12 val.
7 Vytauto g. 121, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-16 d., 12 val.
8 Savanorių g. 31, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-16 d., 12 val.
9 Savanorių g. 35, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-16 d., 12 val.
10 Savanorių g. 43, Kretinga Balsavimas vykdomas raštu iki 2018-07-16 d., 12 val.
Informacija atnaujinta 2018-06-22

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SĮ „Kretingos komunalininkas“ informuoja apie projekto įgyvendinimą, kuris yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis:
Daugiabučio namo adresas
Rangovas
Sutarties Nr., data
Pasieniečių g. 6, Kretinga
UAB „Kesvalda“
CPO42174, 2017-09-13
Klaipėdos g. 70, Kretinga
UAB „Mirigita“
CPO40295, 2017-08-25
Lazdynų g. 8, Kretinga
UAB „Virdaleka“
CPO39980, 2017-07-19
Lazdynų g. 6, Kretinga
UAB „Žilinskis ir Ko“
CPO42174, 2017-09-13
Savanorių g. 5A, Kretinga
UAB „Žilinskis ir Ko“
CPO42210, 2017-09-18
Kęstučio g. 5, Kretinga
UAB „Žilinskis ir Ko“
CPO39984, 2017-09-05
Topolių aklg. 5, Kretinga
UAB „Konsolė“
CPO56030, 2015-02-11
Vytauto g. 133, Kretinga
UAB „Lyderio grupė“
CPO52520, 2015-01-02
Savanorių g. 3A, Kretinga
UAB „Mirigita“
CPO54363, 2015-02-10
Kęstučio g. 9, Kretinga
UAB „Staderus“
CPO57723, 2015-03-03
Laisvės g. 1, Kretinga
UAB „Staderus“
CPO60149, 2015-03-24
Pasieniečių g. 4, Kretinga
UAB „Ringesta“
CPO56692, 2015-02-23
Topolių aklg. 3, Kretinga
UAB „SMD“
CPO56225, 2015-02-11
Kęstučio g. 7, Kretinga
UAB „Aukstata“
CPO57187, 2015-02-25
Klaipėdos g. 121, Kretinga
UAB „Ringesta“
CPO50589, 2014-12-11
Klaipėdos g. 72, Kretinga
UAB „Ringesta“
CPO51214, 2014-12-16
Jaunimo g. 3, Salantai
UAB „StatMax“
CPO56319, 2015-02-12
Lazdynų g. 5, Kretinga
UAB „Žilinskis ir Ko“
CPO42807, 2014-09-04
Vilniaus g. 10, Kretinga
UAB „Lankstinys“
CPO32061, 2014-03-28
Trumpoji g. 5, Kretinga
UAB „Lankstinys“
CPO37872, 2014-06-02
Topolių aklg. 10, Kretinga
UAB „Klaista“
F1-2014/72, 2014-08-12
J. K. Chodkevičiaus g. 33, Kretinga
UAB „Staderus“
CPO42205, 2014-08-08
Savanorių g. 47, Kretinga
UAB „Klaista“
F1-2014/71, 2014-08-12
Savanorių g. 42, Kretinga
UAB „Staderus“
F1-2014/65, 2014-07-21
Savanorių g. 54, Kretinga
UAB „Lankstinys“
CPO37162, 2014-05-29
Vilniaus g. 10, Kretinga
UAB „Inco Baltic“
F22-2016/33, 2016-08-10
Trumpoji g. 5, Kretinga
UAB „Elsis“
CPO43801, 2014-09-19
 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimas Kretingos rajono savivaldybėje

 • pirmas etapas: patvirtinti investiciniai planai, energetinio naudingumo sertifikatai, susirinkimų protokolai
Namo adresas Data Energinio naudingumo
sertifikatas
Investicijų planas Protokolas
Savanorių g. 47 2013-09-12 PDF PDF PDF
Topolių g. 10 2013-09-14 PDF PDF PDF
Lazdynų g. 5 2013-09-16 PDF PDF PDF
Vilniaus g. 10 2013-09-17 PDF PDF PDF
J.K.Chodkevičiaus g. 33 2013-09-17 PDF PDF PDF
Trumpoji g. 5 2013-09-17 PDF PDF PDF
Lazdynų g. 6 2013-12-17 PDF PDF PDF
Savanorių g. 54 2013-12-18 PDF PDF PDF
Savanorių g. 42 2013-12-20 PDF PDF PDF
Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą