Kainos ir įkainiai

Šiuo metu galiojančios, SĮ „Kretingos komunalininkas“ taikomos teikiamų darbų ir paslaugų kainos:

Kainos taikomos tik iš savivaldybės biudžeto finansuojamiems subjektams:

Ne iš savivaldybės biudžeto finansuojamiems subjektams (juridiniams ir fiziniams asmenims) paslaugų kainos nustatomos sutartyse arba atskiru susitarimu, taikant padidintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T2-284 nustatytas kainas.

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“nustatyta vienos tonos komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo kaina ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vienos tonos administravimo kaina.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą