Korupcijos prevencija

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Mūsų įmonėje netoleruojama korupcija. Kviečiame visus prisidėti prie korupcijos prevencijos, kurios tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis.

Jeigu turite informacijos apie korupcijos apraiškas įmonėje, prašome pranešti telefonu (8 445) 40 749 arba informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą pateikiant pranešimą:

https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425

arba el. paštu pranesk@stt.lt, arba telefonu (8 5) 266 3333

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.stt.lt.

Iš anksto dėkodami už Jūsų pagalbą, prašome pranešime  nurodyti kuo tikslesnę informaciją apie įtariamai neteisėtus veiksmus  (vietą, laiką, darbuotojo vardą, pavardę ir kt.). Pranešimas gali būti anoniminis, tačiau, jei nurodysite savo kontaktinius duomenis, galėsime prireikus pasitikslinti pranešime nurodytas aplinkybes, o Jums pageidaujant, ir informuoti apie Jūsų pranešimo patikrinimo rezultatus. Jūsų duomenų konfidencialumą garantuojame.

Informacija apie pranešėjų apsaugą. 

Informacija apie gautas dovanas, gautą bei suteiktą paramą. 

 

SĮ „Kretingos komunalininkas“ korupcijos prevencijos programa ir priemonių įgyvendinimo planas 2018-2019

2017 metų išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo

2018 metų išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo

 

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą