Vietinės rinkliavos įmokų dydžiai

Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų
Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d.
sprendimu Nr. T2-34
Priedas

1 LENTELĖ. KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI

Nr.

Nekilnojamojo turto objektų grupė

Atliekų turėtojų veiklos, patalpų ar pastatų apibūdinimas

Apmokestinamieji parametrai

Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą

Pastovus apmokestinamasis parametras

Kintamas apmokestinamasis parametras

Pastovus vietinės rinkliavos dydis

Kintamas vietinės rinkliavos dydis

1. Gyvenamosios paskirties objektai:
1.1. Butai daugiabučiuose namuose Gyvenamosios paskirties patalpos, esančios daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) name Gyventojų skaičius Gyventojų skaičius 1,21 Eur/1 gyventojui/mėn. 1,21 Eur/1 gyventojui/mėn.
1.2. Individualūs gyvenamosios paskirties objektai Gyvenamosios paskirties pastatai (namai), skirti gyventi vienai ar dviem šeimoms, prie jų priskiriami namai sodininkų bendrijose, kuriuose gyvenama nuolat Gyventojų skaičius Gyventojų skaičius 1,21 Eur/1 gyventojui/mėn. 1,21 Eur/1 gyventojui/mėn.
2. Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai (namai) Pastatai (namai), skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir pan.). NT objekto plotas NT objekto plotas 0,04 Eur/1 m2/mėn. 0,04 Eur/1 m2/mėn.
3. Viešbučių paskirties objektai Naudojami trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai, jaunimo nakvynės namai  ir kiti panašios paskirties objektai) NT objekto  plotas NT objekto plotas2 0,04 Eur/1 m2/mėn. 0,05 Eur/1 m2/mėn.
4. Administracinės paskirties objektai Naudojami administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įmonių, įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai arba kitos paskirties pastatų dalis, naudojama administracinei veiklai, ir kiti panašios paskirties objektai) NT objekto plotas NT objekto plotas2 0,03 Eur/1 m2/mėn. 0,02 Eur/1 m2/mėn.
5. Prekybos paskirties objektai:
5.1. Prekybos paskirties objektai

(iki 500 m2 bendrojo ploto)

Naudojami didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, parduotuvės – operatorinės, knygynai, vaistinės, prekybos paviljonai, turgavietės  ar prekybos vietos (kioskai, palapinės ir kiti panašios paskirties objektai) NT objekto plotas NT objekto plotas2 0,06 Eur/1 m2/mėn. 0,15 Eur/1 m2/mėn.
5.2. Prekybos paskirties objektai

(didesni kaip 500 m2 bendrojo ploto)

NT objekto plotas NT objekto plotas2 0,08 Eur/1 m2/mėn. 0,22 Eur/1 m2/mėn.
6. Paslaugų paskirties objektai Naudojami paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo–išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, krematoriumai, laidojimo namai ir kiti panašios paskirties objektai) NT objekto plotas NT objekto plotas2 0,04 Eur/1 m2/mėn. 0,06 Eur/1 m2/mėn.
7. Maitinimo paskirties objektai:
7.1. Maitinimo paskirties objektai

(iki 300 m2 bendrojo ploto)

Patalpos ir pastatai, skirti žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kiti panašios paskirties objektai) NT objekto plotas NT objekto plotas2 0,06 Eur/1 m2/mėn. 0,12 Eur/1 m2/mėn.
7.2. Maitinimo paskirties objektai

(didesni kaip 300 m2 bendrojo ploto)

NT objekto plotas NT objekto plotas2 0,06 Eur/1 m2/mėn. 0,10 Eur/1 m2/mėn.
8. Transporto paskirties objektai Naudojami transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai, muitinių pastatai, kiti panašios paskirties objektai) NT objekto plotas NT objekto plotas2 0,02 Eur/1 m2/mėn. 0,03 Eur/1 m2/mėn.
9. Gamybos, pramonės paskirties objektai

 

Naudojami gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui), gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir kiti panašios paskirties objektai) NT objekto plotas1 NT objekto plotas1, 2 0,03 Eur/1 m2/mėn. 0,06 Eur/1 m2/mėn.
10. Kultūros paskirties objektai Patalpos ir pastatai, skirti kultūros reikmėms ir viešiesiems pramoginiams renginiams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, muziejai, parodų rūmai ir kiti panašios paskirties objektai) NT objekto plotas NT objekto plotas2 0,01 Eur/1 m2/mėn. 0,01 Eur/1 m2/mėn.
11. Mokslo paskirties objektai Naudojami švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai, kiti panašios paskirties objektai) NT objekto plotas NT objekto plotas2 0,01 Eur/1 m2/mėn. 0,01 Eur/1 m2/mėn.
12. Gydymo paskirties objektai:
12.1. Gydymo paskirties objektai Patalpos ir pastatai, skirti gydymo reikmėms, kuriuose teikiama stacionari medicininė pagalba žmonėms ir gyvūnams visą parą (ligoninės, klinikos, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kiti panašios paskirties objektai) NT objekto plotas1 NT objekto plotas2 0,04 Eur/1 m2/mėn. 0,05 Eur/1 m2/mėn.
12.2. Gydymo paskirties objektai Patalpos ar pastatai, skirti gydymo reikmėms, kuriuose teikiama medicininė pagalba žmonėms ir gyvūnams (poliklinikos, ambulatorijos ir kiti panašios paskirties objektai) NT objekto plotas NT objekto plotas2 0,04 Eur/1 m2/mėn. 0,03 Eur/1 m2/mėn.
13. Poilsio paskirties objektai Naudojami poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai,  kaimo turizmo pastatai, medžioklės nameliai, kempingai, poilsiavietės, paplūdimiai, apžvalgos aikštelės, kiti turizmo objektai ir kiti panašios paskirties objektai) NT objekto plotas NT objekto plotas2 0,04 Eur/1 m2/mėn. 0,05 Eur/1 m2/mėn.
14. Sporto paskirties objektai Naudojami sportui (sporto halės, salės, teniso kortai, baseinai, čiuožyklos, jachtklubai, šaudyklos, stadionai, maniežai, aikštynai, laikinos sporto aikštelės ir kiti panašios paskirties objektai) NT objekto plotas NT objekto plotas2 0,01 Eur/1 m2/mėn. 0,01 Eur/1 m2/mėn.
15. Religinės paskirties objektai Patalpos ir pastatai, skirti religiniams tikslams (bažnyčios, koplyčios, maldos namai, parapijų namai ir kiti panašios paskirties objektai) NT objekto plotas NT objekto plotas2 0,01 Eur/1 m2/mėn. 0,01 Eur/1 m2/mėn.
16. Specialiosios paskirties objektai Naudojami specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti panašios paskirties objektai) NT objekto plotas NT objekto plotas2 0,01 Eur/1 m2/mėn. 0,01 Eur/1 m2/mėn.
17. Sodų paskirties objektai

(naudojami tik sezono metu, sezonas – 7 mėnesiai, nuo balandžio iki spalio mėnesio imtinai)

Naudojami poilsiui ir (arba) sodininkystei ir (arba) daržininkystei sodininkų bendrijos nariams priklausantys arba nepriklausantys sodininkų bendrijos nariams, bet esantys sodo teritorijoje sodo sklypai su pastatais NT objekto skaičius NT objekto skaičius2 0,45 Eur/1 objektui/mėn. 1,00 Eur/1 objektui/mėn.
18. Kiti objektai:
18.1. Kitos paskirties objektai Naudojami kita paskirtimi ar kiti savarankiški objektai, kurių negalima priskirti jokiai nurodytai paskirčiai NT objekto plotas NT objekto plotas2 0,04 Eur/1 m2/mėn. 0,05 Eur/1 m2/mėn.
18.2. Laikini statiniai (ne nuolatinio pobūdžio veiklai vykdyti) ar renginių ar projektų įgyvendinimo vietos Kai nėra konkretaus NT objekto, kuriam priskiriamos atliekos Konteinerių  skaičius, tūris, ištuštinimo dažnis Įkainis pateikiamas 2 lentelėje
18.3. Viešosios erdvės Komunalinės atliekos surenkamos viešose erdvėse Konteinerių  skaičius, tūris, ištuštinimo dažnis Įkainis pateikiamas 2 lentelėje
18.4. Kapinės Komunalinės atliekos surenkamos kapinėse Konteinerių  skaičius, tūris, ištuštinimo dažnis Įkainis pateikiamas 3 lentelėje

1 Maksimalus apmokestinamas bendras plotas 5000 m2, į kurį bendrai įskaičiuojami vienam nekilnojamojo turto objekto savininkui nekilnojamojo turto objektai, priklausantys tai pačiai nekilnojamojo turto objektų grupei, kuriems eksploatuoti naudojama viena mišrių komunalinių atliekų konteinerių aikštelė.

2 Kintamosios dalies apmokestinamasis parametras gali būti pritaikomas remiantis Nuostatų 32.1 punktu. Tuo atveju, Vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios dydis negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektams, kuriose yra galimybė nustatyti faktinį susidarančių komunalinių atliekų kiekį, – 47,81 Eur/t.

2 LENTELĖ. KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO DYDŽIAI LAIKINIEMS STATINIAMS (NE NUOLATINIO POBŪDŽIO VEIKLAI VYKDYTI), RENGINIŲ AR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO VIETOMS, VIEŠOSIOMS ERDVĖMS

Konteineriai Mato vnt. Atliekų surinkimo ir tvarkymo dydis, Eur
240 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 2,66
770 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 8,53
1100 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 12,18

3 LENTELĖ. KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO DYDŽIAI KAPINĖMS

Konteineris Mato vnt. Atliekų surinkimo ir tvarkymo dydis, Eur
240 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 3,19
770 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 10,23
1100 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 14,61

____________________________________

 

 

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą