Vietinės rinkliavos įmokų dydžiai

Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų
Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d.
sprendimu Nr. T2-86
Priedas

Kretingos rajono savivaldybėje nuo balandžio 1 d. įsigaliojo nauji vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai.

1 LENTELĖ. KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI

 

Eil. Nr. Nekilnojamojo turto objektų grupė

Atliekų turėtojų veiklos, patalpų ar pastatų apibūdinimas

Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą

Pastovus vietinės rinkliavos dydis

Kintamas vietinės rinkliavos dydis, besinaudojan-tiems kolektyviniais konteineriais

Kintamas vietinės rinkliavos dydis, besinaudojan-tiems individualiais konteineriais

1. Gyvenamosios paskirties objektai:
1.1. Butai daugiabučiuose namuose, kuriuose nėra gyvenamąją vietą deklaravusių ar faktiškai gyvenančių gyventojų

Gyvenamosios paskirties patalpos, esančios daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) name

1,72 Eur/1 objektui/mėn.

1.2. Butai daugiabučiuose namuose, kuriuose gyvena 1 gyventojas

1,72 Eur/1 objektui/mėn.

1,19 Eur/1 gyventojui/mėn.

1.3. Butai daugiabučiuose namuose, kuriuose gyvena 2 gyventojai

3,44 Eur/1 objektui/mėn.

1,19 Eur/1 gyventojui/mėn.

1.4. Butai daugiabučiuose namuose, kuriuose gyvena 3 gyventojai

4,99 Eur/1 objektui/mėn.

1,19 Eur/1 gyventojui/mėn.

1.5. Butai daugiabučiuose namuose, kuriuose gyvena 4 gyventojai

6,07 Eur/1 objektui/mėn.

1,19 Eur/1 gyventojui/mėn.

1.6. Butai daugiabučiuose namuose, kuriuose gyvena 5 gyventojai

6,88 Eur/1 objektui/mėn.

1,19 Eur/1 gyventojui/mėn.

1.7. Butai daugiabučiuose namuose, kuriuose gyvena 6 ir daugiau gyventojų

7,44 Eur/1 objektui/mėn.

1,19 Eur/1 gyventojui/mėn.

1.8. Individualūs gyvenamosios paskirties objektai (namai, kotedžai), kuriuose nėra gyvenamąją vietą deklaravusių ar faktiškai gyvenančių gyventojų

Gyvenamosios paskirties pastatai (namai), skirti gyventi vienai ar dviem šeimoms, prie jų priskiriami namai sodininkų bendrijose, kuriuose gyvenama nuolat

1,76 Eur/1 objektui/mėn.

1.9. Individualūs gyvenamosios paskirties objektai (namai, kotedžai) ir butai daugiabučiuose namuose, besinaudojantys individualiais konteineriais, kuriuose gyvena 1 gyventojas

Gyvenamosios paskirties pastatai (namai), skirti gyventi vienai ar dviem šeimoms, prie jų priskiriami namai sodininkų bendrijose, kuriuose gyvenama nuolat

1,76 Eur/1 objektui/mėn.

1,24 Eur/mėn.*

1.10. Individualūs gyvenamosios paskirties objektai (namai, kotedžai) ir butai daugiabučiuose namuose, besinaudojantys individualiais konteineriais, kuriuose gyvena 2 gyventojai

Gyvenamosios paskirties pastatai (namai), skirti gyventi vienai ar dviem šeimoms, prie jų priskiriami namai sodininkų bendrijose, kuriuose gyvenama nuolat

3,52 Eur/1 objektui/mėn.

2,48 Eur/mėn.*

1.11. Individualūs gyvenamosios paskirties objektai (namai, kotedžai) ir butai daugiabučiuose namuose, besinaudojantys individualiais konteineriais, kuriuose gyvena 3 gyventojai

Gyvenamosios paskirties pastatai (namai), skirti gyventi vienai ar dviem šeimoms, prie jų priskiriami namai sodininkų bendrijose, kuriuose gyvenama nuolat

5,28 Eur/1 objektui/mėn.

3,28 Eur/mėn.*

1.12. Individualūs gyvenamosios paskirties objektai (namai, kotedžai) ir butai daugiabučiuose namuose, besinaudojantys individualiais konteineriais, kuriuose gyvena 4 gyventojai

Gyvenamosios paskirties pastatai (namai), skirti gyventi vienai ar dviem šeimoms, prie jų priskiriami namai sodininkų bendrijose, kuriuose gyvenama nuolat

7,04 Eur/1 objektui/mėn.

3,80 Eur/mėn.*

1.13. Individualūs gyvenamosios paskirties objektai (namai, kotedžai) ir butai daugiabučiuose namuose, besinaudojantys individualiais konteineriais, kuriuose gyvena 5 gyventojai

Gyvenamosios paskirties pastatai (namai), skirti gyventi vienai ar dviem šeimoms, prie jų priskiriami namai sodininkų bendrijose, kuriuose gyvenama nuolat

8,80 Eur/1 objektui/mėn.

4,03 Eur/mėn.*

1.14. Individualūs gyvenamosios paskirties objektai (namai, kotedžai) ir butai daugiabučiuose namuose, besinaudojantys individualiais konteineriais, kuriuose gyvena 6 ir daugiau gyventojų

Gyvenamosios paskirties pastatai (namai), skirti gyventi vienai ar dviem šeimoms, prie jų priskiriami namai sodininkų bendrijose, kuriuose gyvenama nuolat

10,56 Eur/1 objektui/mėn.

3,96 Eur/mėn.*

2. Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai (namai)

Pastatai (namai), skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir pan.).

7,93 Eur/

100 m2/mėn.

3,23 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

3. Viešbučių paskirties objektai

Naudojami trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai, jaunimo nakvynės namai  ir kiti panašios paskirties objektai)

8,35 Eur/

100 m2/mėn.

4,04 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

4. Administracinės paskirties objektai

Naudojami administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įmonių, įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai arba kitos paskirties pastatų dalis, naudojama administracinei veiklai, ir kiti panašios paskirties objektai)

4,91 Eur/

100 m2/mėn.

1,62 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

5. Prekybos paskirties objektai:
5.1. Prekybos paskirties objektai

(iki 500 m2 bendrojo ploto)

Naudojami didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, parduotuvės – operatorinės, knygynai, vaistinės, prekybos paviljonai, turgavietės  ar prekybos vietos (kioskai, palapinės ir kiti panašios paskirties objektai)

13,73 Eur/

100 m2/mėn.

12,00 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

5.2. Prekybos paskirties objektai

(didesni kaip 500 m2 bendrojo ploto)

17,00 Eur/

100 m2/mėn.

18,00 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

6. Paslaugų paskirties objektai

Naudojami paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo–išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, krematoriumai, laidojimo namai ir kiti panašios paskirties objektai)

9,00 Eur/

100 m2/mėn.

4,85 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

7. Maitinimo paskirties objektai:
7.1. Maitinimo paskirties objektai

(iki 300 m2 bendrojo ploto)

Patalpos ir pastatai, skirti žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kiti panašios paskirties objektai)

14,00 Eur/

100 m2/mėn.

9,69 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

7.2. Maitinimo paskirties objektai

(didesni kaip 300 m2 bendrojo ploto)

13,00 Eur/

100 m2/mėn.

8,08 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

8. Transporto paskirties objektai

Naudojami transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai, muitinių pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

3,60 Eur/

100 m2/mėn.

2,42 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

9. Gamybos, pramonės paskirties objektai

 

Naudojami gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui), gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir kiti panašios paskirties objektai)

5,23 Eur/

100 m2/mėn.

4,85 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

10. Kultūros paskirties objektai

Patalpos ir pastatai, skirti kultūros reikmėms ir viešiesiems pramoginiams renginiams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, muziejai, parodų rūmai ir kiti panašios paskirties objektai)

1,90 Eur/

100 m2/mėn.

0,81 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

11. Mokslo paskirties objektai Naudojami švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai, kiti panašios paskirties objektai)

1,90 Eur/

100 m2/mėn.

0,81 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

12. Gydymo paskirties objektai:
12.1. Gydymo paskirties objektai

Patalpos ir pastatai, skirti gydymo reikmėms, kuriuose teikiama stacionari medicininė pagalba žmonėms ir gyvūnams visą parą (ligoninės, klinikos, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kiti panašios paskirties objektai)

8,50 Eur/

100 m2/mėn.

4,04 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

12.2. Gydymo paskirties objektai

Patalpos ar pastatai, skirti gydymo reikmėms, kuriuose teikiama medicininė pagalba žmonėms ir gyvūnams (poliklinikos, ambulatorijos ir kiti panašios paskirties objektai)

7,37 Eur/

100 m2/mėn.

2,42 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

13. Poilsio paskirties objektai

Naudojami poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai,  kaimo turizmo pastatai, medžioklės nameliai, kempingai, poilsiavietės, paplūdimiai, apžvalgos aikštelės, kiti turizmo objektai ir kiti panašios paskirties objektai)

8,43 Eur/

100 m2/mėn.

4,04 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

14. Sporto paskirties objektai

Naudojami sportui (sporto halės, salės, teniso kortai, baseinai, čiuožyklos, jachtklubai, šaudyklos, stadionai, maniežai, aikštynai, laikinos sporto aikštelės ir kiti panašios paskirties objektai)

2,12 Eur/

100 m2/mėn.

0,50 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

15. Religinės paskirties objektai

Patalpos ir pastatai, skirti religiniams tikslams (bažnyčios, koplyčios, maldos namai, parapijų namai ir kiti panašios paskirties objektai)

1,90 Eur/

100 m2/mėn.

0,81 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

16. Specialiosios paskirties objektai

Naudojami specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti panašios paskirties objektai)

1,90 Eur/

100 m2/mėn.

0,81 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

17. Sodų paskirties objektai

(naudojami tik sezono metu, sezonas – 7 mėnesiai, nuo balandžio iki spalio mėnesio imtinai)

Naudojami poilsiui ir (arba) sodininkystei ir (arba) daržininkystei sodininkų bendrijos nariams priklausantys arba nepriklausantys sodininkų bendrijos nariams, bet esantys sodo teritorijoje sodo sklypai su pastatais

1,72 Eur/

1 objektui/mėn.

1,21 Eur/

1 objektui/mėn.

18. Kiti objektai:
18.1. Kitos paskirties objektai

Naudojami kita paskirtimi ar kiti savarankiški objektai, kurių negalima priskirti jokiai nurodytai paskirčiai

8,50 Eur/

100 m2/mėn.

4,04 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

18.2. Laikini statiniai (ne nuolatinio pobūdžio veiklai vykdyti) ar renginių ar projektų įgyvendinimo vietos

Kai nėra konkretaus NT objekto, kuriam priskiriamos atliekos

Įkainis pateikiamas 3 lentelėje

18.3. Viešosios erdvės

Komunalinės atliekos surenkamos viešose erdvėse

Įkainis pateikiamas 3 lentelėje

18.4. Kapinės

Komunalinės atliekos surenkamos kapinėse

Įkainis pateikiamas 4 lentelėje

19. Sandėliavimo paskirties objektai

Pastatai, naudojami sandėliuoti arba ką nors laikyti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)

2,00 Eur/

1 objektui/mėn.

1,00 Eur/

100 m2/mėn.

Įkainis pateikiamas 2 lentelėje

* Mišrių komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo paslauga teikiama 26 kartus per metus.

** Maksimalus apmokestinamas bendras plotas 5000 m2, į kurį bendrai įskaičiuojami vienam nekilnojamojo turto objekto savininkui nekilnojamojo turto objektai, priklausantys tai pačiai nekilnojamojo turto objektų grupei, kuriems eksploatuoti naudojama viena mišrių komunalinių atliekų konteinerių aikštelė.

 

2 LENTELĖ. KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIAI NEGYVENAMOSIOS IR KITOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJOMS, KURIOS NAUDOJASI INDIVIDUALIAIS MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIAIS

Konteineriai

Mato vnt.

Atliekų surinkimo ir tvarkymo dydis, Eur

120 litrų talpos

Eur / 1 konteinerio ištuštinimas

1,05

140 litrų talpos

Eur / 1 konteinerio ištuštinimas

1,22

240 litrų talpos

Eur / 1 konteinerio ištuštinimas

2,10

770 litrų talpos

Eur / 1 konteinerio ištuštinimas

6,74

1100 litrų talpos

Eur / 1 konteinerio ištuštinimas

9,63

3 LENTELĖ. KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO DYDŽIAI LAIKINIEMS STATINIAMS (NE NUOLATINIO POBŪDŽIO VEIKLAI VYKDYTI), RENGINIŲ AR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO VIETOMS, VIEŠOSIOMS ERDVĖMS

Konteineriai

Mato vnt.

Atliekų surinkimo ir tvarkymo dydis, Eur

240 litrų talpos

Eur / 1 konteinerio ištuštinimas

3,59

770 litrų talpos

Eur / 1 konteinerio ištuštinimas

11,52

1100 litrų talpos

Eur / 1 konteinerio ištuštinimas

16,44

3000 litrų talpos

Eur / 1 konteinerio ištuštinimas

44,84

5000 litrų talpos

Eur / 1 konteinerio ištuštinimas

74,74

4 LENTELĖ. KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO DYDŽIAI KAPINĖMS

Konteineriai Mato vnt. Atliekų surinkimo ir tvarkymo dydis, Eur
240 litrų talpos

Eur / 1 konteinerio ištuštinimas

4,31

770 litrų talpos

Eur / 1 konteinerio ištuštinimas

13,81

1100 litrų talpos

Eur / 1 konteinerio ištuštinimas

19,72

3000 litrų talpos

Eur / 1 konteinerio ištuštinimas

53,79

5000 litrų talpos

Eur / 1 konteinerio ištuštinimas

89,65

 

 

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą