Viešieji pirkimai

2024 m.

Pirkimų sutartys, jų pakeitimai.

Pirkimų planas:

2024 m. pirkimų planas

2024-02-07 pakeitimas

2024-02-26 pakeitimas

2024-03-20 pakeitimas

2024-04-19 pakeitimas

2023 m.

Mažos vertės pirkimai (sausio mėn., vasario mėn., kovo mėn., balandžio mėn., gegužės mėn., birželio mėn., liepos mėn., rugpjūčio mėn., rugsėjo_mėn., spalio mėn., lapkričio mėn.,  gruodžio mėn.)

Pirkimų planas:

2023-03-15 redakcija

2023-06-22 redakcija

2023-10-13 redakcija

2023-12-01 redakcija

2022 m.

Mažos vertės pirkimai (sausio mėn., vasario mėn., kovo mėn., balandžio mėn., gegužės mėn., birželio mėn., liepos mėn., rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn., spalio mėn., lapkričio mėn., gruodžio mėn.)

Pirkimų planas:

2022-02-15 redakcija

2022-03-31 redakcija

2022-06-01 redakcija

2022-07-01 redakcija

2022-07-27 redakcija

2022-10-12 redakcija

2022-12-27 redakcija

2021 m.

Mažos vertės pirkimai (sausio mėn., vasario mėn., kovo mėn., balandžio mėn., gegužės mėn., birželio mėn., liepos mėn., rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn., spalio mėn., lapkričio mėn., gruodžio mėn.)

Pirkimų planas:

2021-12-01 redakcija

2021-07-21 redakcija

2021-03-15 redakcija

2020 m.

Planuojamų pirkimų planai:

 

2019 m.

2019 m.mažos vertės pirkimai (sausio mėn., vasario mėn., kovo mėn., balandžio mėn., gegužės mėn., birželio mėn.liepos mėn., rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn., spalio mėn., lapkričio mėn., gruodžio mėn.)

Planuojamų pirkimų planai:

Pirkimų planas_2019-03-13 redakcija

Pirkimų planas_2019-05-29 redakcija

Pirkimų planas_2019-07-08 redakcija

Pirkimų planas_2019-08-22 redakcija

 

2018 m.

mažos vertės pirkimai (sausio mėn., vasario mėn., kovo mėn., balandžio mėn., gegužės mėn., birželio mėn., liepos mėn., rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn., spalio mėn., lapkričio mėn., gruodžio mėn.)

2018 m. metinė mažos vertės pirkimų ataskaita (Metinė pirkimų ataskaita 2018 m. (Atn-3))

 

2017 m.

mažos vertės pirkimai (sausio mėn.vasario mėn.kovo mėn.balandžio mėn.gegužės mėn.birželio mėn.liepos mėn.rugpjūčio mėn.rugsėjo mėn.spalio mėn.lapkričio mėn.gruodžio mėn.)

pradedami pirkimai (kovo mėn.gegužės mėn.liepos mėn.)

 

2018 m. Planuojamų pirkimų planas 2018 m.

2017 m. pirkimų planas (pradinispatikslintas 2017-03-31patikslintas 2017-06-08patikslintas 2017-07-03patikslintas 2017-07-19patikslintas 2017-09-26)

 

Informacija apie vykdomus ir įvykusius ne mažos vertės pirkimus: http://www.eviesiejipirkimai.lt

 

Informacija apie sudarytas statybos rangos darbų sutartis

 

Viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą reglamentuojantys dokumentai:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753

SĮ Kretingos komunalininkas Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

 

Techninių specifikacijų projektai:

Naudoto savivarčio automobilio su manipuliatoriumi ir laistymo įranga pirkimo lizingo būdu techninių specifikacijų projektas

Automobilinių degalų pirkimo iš tiekėjų degalinių techninių specifikacijų projektas (nauja redakcija)

 

2016 m.

pirkimų suvestinė

 

Techninių specifikacijų projektai:

22–25 kub.m talpos atliekų vežimo mašinos (naudotos) pirkimo techninių specifikacijų projektas

 

2015 m.

Pirkimų planas

Pirkimai:

 

 

2014 m.

Informacija apie pradedamą pirkimą

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

Informacija apie sudarytą sutartį

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą