Kapinių priežiūra

Kapinių priežiūros, laidojimo tvarką reglamentuojantys teisės aktai:

Kapinių tvarkymo taisyklės (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207)

Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse tvarkos aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207)

Visuomenės ir kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie kapinių panaikinimą tvarkos aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207)

Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207)

Kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207)

Kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų ir skelbimo savivaldybių interneto svetainėse tvarkos aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207)

Kretingos rajono savivaldybės leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašas (patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-13)

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą