Atviri duomenys

SĮ „Kretingos komunalininkas“ suteikia atvirą leidimą neatlygintinai pakartotinai naudoti visą informaciją, esančią įstaigos interneto svetainėje, be atskiro įstaigos sutikimo.

Iš SĮ „Kretingos komunalininkas“ gauta informacija negali būti iškraipoma ar naudojama siekiant tiesiogiai reklamuoti produktus/paslaugas arba siekiant sudaryti prielaidą, kad produktas/paslauga yra įstaigos remiami ar kitaip skatinami, taip pat negali būti naudojama neteisėtiems, nedoriems ar nesąžiningiems tikslams siekti ir turi būti naudojama tinkamai, kad neklaidintų trečiųjų asmenų.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą