Įmonės įstatai, licencijos, leidimai, atestatai

SĮ „Kretingos komunalininkas“ įstatai: aktuali redakcija

SĮ „Kretingos komunalininkas“ pavojingų atliekų tvarkymo licencija: licencija

SĮ „Kretingos komunalininkas“ atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti: atestatas

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą