Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m.

IV ketv.

  • Aiškinamasis raštas
  • Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
  • Pelno (nuostolio) ataskaita
  • Piniginių srautų ataskaita
  • Balansas

III ketv.

II ketv.

I ketv.

2019 m.

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

2018 m.

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

2017 m.

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

2016 m.

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

2015 m.

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

2014 m.

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

2013 m.

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą