Finansinių ataskaitų rinkiniai

už 2019 metus

IV ketv.

  • Aiškinamasis raštas
  • Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
  • Pelno (nuostolių) ataskaita
  • Piniginių srautų ataskaita
  • Balansas

III ketv.

II ketv.

I ketv.

už 2018 metus

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

už 2017 metus

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

už 2016 metus

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

už 2015 metus

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

už 2014 metus

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

už 2013 metus

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą