Monthly Archives - gegužės 2021

SĮ „Kretingos komunalininkas“ sėkmingai įgyvendino plovyklos įrengimo projektą

SĮ „Kretingos komunalininkas“, bendradarbiaudama su aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) , 2020 metų balandžio mėnesį sėkmingai užbaigė iš dalies Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) lėšomis finansuotą  buitinių atliekų/antrinių žaliavų konteinerių ir atliekų surinkimo automašinų antstatų plovyklos įrengimo projektą Nr. LAAIF-S-24(2016). Projekto vertė 44 951 Eur, skirta subsidija sudarė 8043,20 Eur.

Iki projekto įgyvendinimo konteinerių ir  šiukšliavežių antstatų plovimas vyko rankiniu būdu. Dalis užterštų nuotekų plovimo procesu metu nusėsdavo žemiausioje įmonės teritorijos vietoje, dalis įsiskverbdavo į gruntą.

Įgyvendinant projektą, pastatytas stacionarus, uždaras, lengvos konstrukcijos su įvažiavimu į vidų įrenginys. Šiame uždarame įrenginyje yra plaunami konteineriai ir šiukšliavežių antstatai. Po plovimo panaudotas vanduo surenkamas ir nukreipiamas į smėlio gaudyklę ir naftos gaudyklę, kur sulaikomi skendintys teršalai ir naftos produktai,  ir apvalytas iki reikalavimų yra išleidžiamas į centralizuotus nuotekų tinklus.

Projekto įgyvendinimas ne tik užtikrina, kad užterštas konteinerių plovimo vanduo nepatektų į aplinką ir gruntinius vandenis, tačiau leis plauti kolektyvinius konteinerius tokiu dažnumu, kaip reikalauja atliekų tvarkymo taisyklės.

Rūšiuokime kartu

Aplinkosaugos, ekologijos temos Lietuvos visuomenei tampa vis aktualesnės . Vis daugiau gyventojų, norėdami gyventi tvariau, švariau ir gražiau, dalyvauja visuomeninėse iniciatyvose, piktinasi teršėjais. Turbūt nėra paprastesnio būdo kiekvienam prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo, kaip atliekų rūšiavimas.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2021 metais skiria ypatingą dėmesį atliekų rūšiavimo prieinamumo gerinimui ir gyventojų skatinimui geriau rūšiuoti atliekas.

Balandžio ir gegužės mėnesiais, bendradarbiaudami su VšĮ „Žaliasis taškas“, išdalinome Kretingos rajono įstaigoms, mokykloms, darželiams beveik 100 rūšiavimo dėžučių rinkinių, skirtų surinkti popieriaus, stiklo ir plastiko pakuotėms įstaigų patalpose.  Labai džiugu, kad šios dėžutės tarnaus mūsų mažiesiems miesto gyventojams ir kaip mokymosi rūšiuoti atliekas priemonė.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą