Author - Egle

Iš savivaldybės – nauji lūkesčiai įmonei

SĮ „Kretingos komunalininkas“ savininkas Kretingos rajono savivaldybė pateikė įmonei lūkesčių raštą 2022 metams. Šis lūkesčių raštas  susideda iš trijų esminių dalių: nustatomi veiklos principai, tikslai ir finansiniai efektyvumo rodikliai.

Iš įmonės tikimasi, kad jos veikla  bus pagrįsta tvarumo, socialinės atsakomybės, pažangumo, modernumo, skaidrumo principų laikymųsi. Įmonei keliami tikslai susiję su atliekų išvežimo maršrutų optimizavimu ir rūšiavimo skatinimu,  miesto tvarkymo darbų organizavimo gerinimu, renovuotų daugiabučių namų skaičiaus didinimu , klientų aptarnavimo kokybės gerinimu ir įmonės darbuotojų darbo užmokesčio didinimu.

Su visu lūkesčių rašto turiniu galima susipažinti čia.

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!

2021 m. spalio 19 d. Kretingos rajono savivaldybėje, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama  gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkamos:

 • Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
 • Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
 • Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos.

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:

 • Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos (yra išimčių);
 • Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
 • Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.

Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu, iš transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių asmenų, palankiomis sąlygomis (sumokant atliekų tvarkytojui) bus galima priduoti alyvų atliekas.

Šiuo metu taip pat vyksta įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms skirtas projektas „Mes rūšiuojam“, prie kurio dar galite prisijungti, rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir keisti juos į įvairiausius prizus, keliones, ekskursijas! Informaciją  apie projektą „Mes rūšiuojam“, prizus, dalyvių registraciją rasite  www.mesrusiuojam.lt.

Jeigu Jūsų įmonė, įstaiga ar organizacija bei Jūsų įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojai arba gyventojai turi aukščiau išvardintų atliekų prašome iki 2021 m. spalio 15 d. registruotis  e-paštu atliekos@atc.lt  arba telefonu 8 5 206 09 01.

Norintys priduoti savo nebenaudojamą automobilį arba pateikti informaciją apie kiemuose be priežiūros paliktus nebenaudojamus automobilius ar nelegalius transporto priemonių ardytojus, turėtų rašyti e-paštu info@autotvarkymas.lt arba skambinti telefonu  8 600 900 30.

Elektros ir elektroninėje įrangoje bei baterijose ir akumuliatoriuose esantys metalai, rūgštys ir kitos kenksmingos medžiagos kelia didelę grėsmę žmogaus sveikatai ir gamtai. Šių atliekų negalima maišyti su kitomis buitinėmis atliekomis. Jas reikia rūšiuoti, rinkti atskirai ir atiduoti atliekų tvarkytojui. Alyvų, oro, kuro, tepalo filtrų, amortizatorių atliekose esančios medžiagos taip pat kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Patekusios į vandenį, gruntą, atmosferą, jos užteršia pavojingomis, kenksmingomis ir toksiškomis medžiagomis. Kiekvienas alyvų, oro, kuro, tepalo filtrų, amortizatorių turėtojas rūšiuodamas atliekas ir jas atiduodamas atliekų tvarkytojams perdirbti ir pakartotinai panaudoti padeda saugoti aplinką ir tausoti gamtos išteklius. Naudojimui netinkamas, nevažiuojantis automobilis yra taršos šaltinis: iš jo į dirvožemį gali ištekėti aplinkai žalą darantys skysčiai (kuro, alyvos likučiai, įvairios rūgštys), išdaužyti automobilio stiklai ne tik teršia aplinką, bet ir gali sužeisti greta žaidžiančius vaikus. Plastikas, guma, alyva, padangos ar kitos automobilyje esančios medžiagos, pakliuvusios į aplinką, ilgai nesuyra, o netinkamai deginamos dar ir užteršia orą. Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymą, atliekų rūšiavimą, atliekų surinkimo vietas, netinkamo atliekų tvarkymo žalą aplinkai bei žmonių sveikatai – www.gia.lt, www.eei.lt.

Atliekų surinkimą ir tvarkymą vykdo:

KĄ GALIMA MESTI, O KO NE Į MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIUS

Atliekas reikia rūšiuoti, negalima visko mesti į vieną mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Į tokius konteinerius metamos atliekos, kurių negalima perdirbti ar pakartotinai panaudoti.

Mišrios komunalinės atliekos − tai atliekos, likusios po pirminio atliekų rūšiavimo. Į buitinių atliekų konteinerius galima mesti: asmens higienos reikmenis (skutimosi peiliukai, dantų šepetėliai, kempinės), maisto likučiais užterštą pakuotę ir antrines žaliavas, sauskelnes, tualetinį popierių, servetėles, veidrodžių, krištolo, keramikos duženas, tapetus, šaltus pelenus.

DRAUDŽIAMA MESTI :

 • antrines žaliavas ir pakuočių atliekas. (Antrinės žaliavos – tai buityje ar komercinėje veikloje panaudoto popieriaus, stiklo, plastmasės ir metalo likučiai, kuriuos perdirbus gaminami nauji produktai).
 • karštus / palaidus pelenus.
 • pavojingas buitines atliekas.
 • stambių gabaritų atliekas (baldai, automobilių dalys, padangos ir kt.).
 • elektros ir elektroninės įrangos atliekas.
 • baterijas.
 • statybos, gamybines atliekas.
 • medikamentus.
 • žaliąsias, teritorijų tvarkymo atliekas.

SVARBU:

Mišrių atliekų konteineriai skirti tik toms atliekoms, kurių negalima perdirbti ar pakartotinai panaudoti, todėl iš konteinerių jos keliauja tiesiai į MBA gamyklą (Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius). Tiksliai nežinant, kur mesti smulkias buitines atliekas, jas geriau mesti į mišrių atliekų konteinerį.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ sėkmingai įgyvendino plovyklos įrengimo projektą

SĮ „Kretingos komunalininkas“, bendradarbiaudama su aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) , 2020 metų balandžio mėnesį sėkmingai užbaigė iš dalies Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) lėšomis finansuotą  buitinių atliekų/antrinių žaliavų konteinerių ir atliekų surinkimo automašinų antstatų plovyklos įrengimo projektą Nr. LAAIF-S-24(2016). Projekto vertė 44 951 Eur, skirta subsidija sudarė 8043,20 Eur.

Iki projekto įgyvendinimo konteinerių ir  šiukšliavežių antstatų plovimas vyko rankiniu būdu. Dalis užterštų nuotekų plovimo procesu metu nusėsdavo žemiausioje įmonės teritorijos vietoje, dalis įsiskverbdavo į gruntą.

Įgyvendinant projektą, pastatytas stacionarus, uždaras, lengvos konstrukcijos su įvažiavimu į vidų įrenginys. Šiame uždarame įrenginyje yra plaunami konteineriai ir šiukšliavežių antstatai. Po plovimo panaudotas vanduo surenkamas ir nukreipiamas į smėlio gaudyklę ir naftos gaudyklę, kur sulaikomi skendintys teršalai ir naftos produktai,  ir apvalytas iki reikalavimų yra išleidžiamas į centralizuotus nuotekų tinklus.

Projekto įgyvendinimas ne tik užtikrina, kad užterštas konteinerių plovimo vanduo nepatektų į aplinką ir gruntinius vandenis, tačiau leis plauti kolektyvinius konteinerius tokiu dažnumu, kaip reikalauja atliekų tvarkymo taisyklės.

Rūšiuokime kartu

Aplinkosaugos, ekologijos temos Lietuvos visuomenei tampa vis aktualesnės . Vis daugiau gyventojų, norėdami gyventi tvariau, švariau ir gražiau, dalyvauja visuomeninėse iniciatyvose, piktinasi teršėjais. Turbūt nėra paprastesnio būdo kiekvienam prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo, kaip atliekų rūšiavimas.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2021 metais skiria ypatingą dėmesį atliekų rūšiavimo prieinamumo gerinimui ir gyventojų skatinimui geriau rūšiuoti atliekas.

Balandžio ir gegužės mėnesiais, bendradarbiaudami su VšĮ „Žaliasis taškas“, išdalinome Kretingos rajono įstaigoms, mokykloms, darželiams beveik 100 rūšiavimo dėžučių rinkinių, skirtų surinkti popieriaus, stiklo ir plastiko pakuotėms įstaigų patalpose.  Labai džiugu, kad šios dėžutės tarnaus mūsų mažiesiems miesto gyventojams ir kaip mokymosi rūšiuoti atliekas priemonė.

Įmonių ir gyventojų dėmesiui

Kadangi š. m. kovo mėn. pabaigoje Kretingos r. savivaldybės taryboje planuojamas svarstyti vietinės rinkliavos kainų klausimas, dėl šios priežasties negalime laiku suformuoti ir vietinės rinkliavos Nuostatuose nustatyta tvarka vasario mėnesio viduryje išsiųsti paštu vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų už visus 2021 metus.

Siūlome atsisakyti popierinių vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų, nes:

 • sąskaitos bus siunčiamos tiesiai į Jūsų el. paštą,
 • elektroninės sąskaitos Jus pasieks greičiau nei įprastos,
 • turėsite galimybę bet kada ir bet kur peržiūrėti sąskaita, rasti ir saugoti svarbią Jums informaciją,
 • sąskaitos bus siunčiamos tiesiai į Jūsų el. paštą,
 • drauge saugosime ir tausosime mūsų aplinką, nes 1 tonai popieriaus pagaminti reikia net 17 didelių medžių.

Taip pat informuojame, kad turite galimybę vietinės rinkliavos įmokas apmokėti sudarius  e.sąskaitos sutartį  (buvęs tiesioginis debetas). Pageidaujančius sudaryti tokias sutartis prašome kreiptis į savo banko skyrių.

Mielai suteiksime papildomos informacijos bei atsakysime į iškilusius klausimus.
Kreiptis,  el. p. rinkliava@kretkom.lt , tel.  8-445-78607.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą