Monthly Archives - balandžio 2022

Iš savivaldybės – nauji lūkesčiai įmonei

SĮ „Kretingos komunalininkas“ savininkas Kretingos rajono savivaldybė pateikė įmonei lūkesčių raštą 2022 metams. Šis lūkesčių raštas  susideda iš trijų esminių dalių: nustatomi veiklos principai, tikslai ir finansiniai efektyvumo rodikliai.

Iš įmonės tikimasi, kad jos veikla  bus pagrįsta tvarumo, socialinės atsakomybės, pažangumo, modernumo, skaidrumo principų laikymųsi. Įmonei keliami tikslai susiję su atliekų išvežimo maršrutų optimizavimu ir rūšiavimo skatinimu,  miesto tvarkymo darbų organizavimo gerinimu, renovuotų daugiabučių namų skaičiaus didinimu , klientų aptarnavimo kokybės gerinimu ir įmonės darbuotojų darbo užmokesčio didinimu.

Su visu lūkesčių rašto turiniu galima susipažinti čia.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą