Monthly Archives - balandžio 2023

Kretingos rajono gyventojų dėmesiui – dalinamos kompostinės!

Norite individualiose valdose rūšiuoti žaliąsias atliekas? Galime nemokamai suteikti 900 litrų talpos namudinio kompostavimo konteinerį. Skubėkite pasiimti. Kompostavimo konteinerių kiekis ribotas.

Konteineriai suteikiami asmenims, kurie yra:

  • Gyvenamųjų namu savininkai.
  • Savininkai buto, esančio gyvenamajame name, kai tuo pačiu adresu nuosavybės ar kita teise valdomas ne mažesnis kaip 2 arų ploto žemės sklypas (pateikti tai įrodančius dokumentus).
  • Sodų paskirties objektų su pastatais savininkai.

Kompostavimo konteineriai suteikiami tik objektams, už kuriuos yra mokamas vietinės rinkliavos mokestis. Jei esate gavę panaudai konteinerį nuo 2019 m., naujas kompostavimo konteineris nesuteikiamas.

Konteineriai dalinami:
SĮ „Kretingos komunalininkas“ Vytauto g. 118, Kretinga. Tel. 8 445 78608

Skelbiamas ilgalaikio turto aukcionas

SĮ „Kretingos komunalininkas“ skelbia ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti, pardavimo viešąjį aukcioną. Aukcione parduodamas turtas:

Eil.Nr. Pavadinimas Pastabos Pradinė turto pardavimo kaina, Eur be PVM
1 2 3 4
1. Lengvasis automobilis MITSUBISHI LANCER WAGON, valst. Nr. ABH 338, gamybos metai – 2004 m. Kėbulas stipriai paveiktas rūdžių, korozijos, fiziškai susidėvėjęs.

Parduodamas be kuro.

200,00
2. Lengvasis automobilis MITSUBISHI L200TD, valst. Nr. BBM 559, gamybos metai – 2005 m. Visiškai susidėvėjęs, paveiktas korozijos.

Parduodamas be kuro.

700,00
3. Sunkvežimis Mersedes Benz 1824, valst. Nr. BEV 372, gamybos metai – 1994 m. Visiškai susidėvėjęs, rėmas, kabina ir kėbulas pažeisti korozijos.

Parduodamas be kuro.

3000,00

 

Aukciono pradžia: 2023 m. gegužės 3 d., 08:00 val. Aukciono vieta: Vytauto g. 118, Kretinga, II aukštas.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 procentas nuo pradinės turto kainos. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jei jame užsiregistravo mažiau nei du dalyviai.

Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas nebus organizuojamas.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu Vytauto g. 118, Kretinga, š. m. balandžio 17, 18, 19 dienomis, darbo valandomis (I-III – 7:00-16:00 val., I-III pietų pertrauka – 12:00-12:45 val.).

Už parduodamo turto apžiūrą atsakingas asmuo – vyr. mechanikas Vaclovas Šiaulys, tel. 8 655 32793.

Aukciono dalyvių ir žiūrovų registracija vyksta nuo 2023 m. kovo 30 d. iki 2023 m. balandžio 19 d. (imtinai). Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, aukciono dalyvių ir žiūrovų registracijos laiku pateikia laisvos formos prašymą el. p. info@kretkom.lt. Prašyme būtina nurodyti turto objektą (-us), kurį (-iuos) asmuo pageidauja įsigyti aukcione. Fiziniai asmenys kartu su prašymu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai – įgaliojimą atstovauti įmonei aukcione ir atstovo asmens dokumento kopiją. Nepateikus bent vieno iš nurodytų dokumentų, aukcione dalyvauti nebus leidžiama.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma mokėjimo pavedimu per 3 darbo dienas po pranešimo apie aukciono laimėjimą gavimo dienos. Aukciono rengėjas aukciono laimėtoją informuoja iš karto žodžiu ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po aukciono pabaigos išsiunčia pranešimą elektroniniu laišku arba įteikia į rankas. Jeigu per nustatytą terminą Aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą turto objektą, šiuo turto objektu disponuojama Aukciono rengėjo nuožiūra. Tokiu atveju Aukciono rengėjas taip pat turi teisę įgyvendinti visas teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

Turtas laimėjusiam dalyviui perduodamas pasirašant aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktą, kuris surašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo banko patvirtinimo, kad įmokėta visa parduodamo turto kaina, dienos.

Įsigytas turtas savo lėšomis atsiimamas ne vėliau nei per 15 kalendorinių dienų po aukciono pabaigos.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę, komplektiškumą neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą