Monthly Archives - rugpjūčio 2023

Pradėti dalinti visų pakuočių, išskyrus stiklo, ir stiklo pakuočių atliekų konteineriai

Informuojame, kad SĮ „Kretingos komunalininkas“ pradeda dalinti:
1️⃣ visų pakuočių, išskyrus stiklo, atliekų konteinerius;
2️⃣ stiklo pakuočių atliekų konteinerius.
Juos gali gauti:
📌 individualių valdų, kuriuose yra deklaruotų gyventojų, savininkai;
📌 butų, kurie naudojasi individualiais mišrių atliekų konteineriais, savininkai.
✅Jeigu pakuočių atliekų susidaro daug ir jos netelpa į Jūsų turimus konteinerius, kreipkitės dėl galimybės gauti papildomą.
Konteineriai dalinami adresu: 👉 Vytauto g. 118, Kretinga.
Informacija teikiama:☎️(8 445) 78608, 📧 atliekos@kretkom.lt
Gali būti tekstas vaizdas

Įsigyti individualūs antrinių žaliavų surinkimo konteineriai

Kretingos rajono savivaldybės administracijai pateikus paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) buvo gauta dotacija 37 890,78 Eur antrinių žaliavų konteinerių individualioms namų valdoms įsigyti. Kretingos rajono savivaldybės administracija ir SĮ „Kretingos komunalininkas“ su „Gamtos ateitis“ ir „Žaliasis taškas“ pasirašė sutartį dėl infrastruktūros plėtros ir infrastruktūros plėtros finansavimo Kretingos rajono savivaldybėje, kurios prisidės 37 890,78 Eur lėšomis. Įvykdžiusi viešuosius pirkimus Kretingos rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su UAB „ESE Baltija“ dėl 2786 vienetų antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimo. Bendra sutarties vertė 75 781,56 Eur. Konteineriai jau pristatyti į SĮ „Kretingos komunalininkas“.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ organizuos anksčiau minėtų konteinerių išdalinimą, apie tai papildomai informuos tinklalapyje www.kretkom.lt , www.kretinga.lt ir vietinėje spaudoje.

Rūšiavimo atmintinė

Atnaujintas tekstilės konteinerių pastatymo vietų sąrašas

Informuojame, kad Kretingos rajone praplėstas tekstilės atliekų konteinerių tinklas. Atnaujintas tekstilės konteinerių vietų sąrašas pateikiamas žemiau.

Kaip teisingai rūšiuoti tekstilės atliekas:
Tekstilės atliekos surenkamos į specialiai joms skirtus konteinerius.
Ką galima mesti ir ko negalima mesti į tekstilės konteinerius?

 

 

 

Daiktai, kuriuos metate į tekstilės konteinerius turi būti švarūs, tvarkingi ir sudėti į plastikinius maišus.
Kilimai, pagalvės, antklodės, minkštų baldų dalys, vaikams skirtų automobilių kėdutės, automobilių sėdynės bei kitos dalys turi būti priduotos į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.
Tekstilės atliekos iš visų pastatytų tekstilės atliekų konteinerių surenkamos du kartus per mėnesį.

Tekstilės atliekoms surinkti skirtų konteinerių pastatymo vietos Kretingos rajone:

X-as kvietimas teikti paraiškas daugiabučių namų renovacijai

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) šiuo metu vykdo paraiškų daugiabučių gyv. namų renovacijai pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą priėmimą. Paraiškų pateikimo terminas nustatytas iki 2023-10-02.

Paramą gali gauti – daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai. Valstybės parama bus skiriama projektams po atnaujinimo pasiekusiems ne mažesnę kaip A pastato energinio naudingumo klasę.

Prašome gyventojus, norinčius renovuoti daugiabutį namą, iki 2023 m. rugsėjo 1 d. kreiptis į Kretingos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorių – SĮ „Kretingos komunalininkas”, el. p. justinas.svatas@kretkom.lt , tel. +370 628 26369, arba adresu Vytauto g. 118, Kretinga.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą