Monthly Archives - rugpjūčio 2022

Mišrių buitinių atliekų patikrinimas KRATC

SĮ „Kretingos komunalininkas“ informuoja, kad šiandien (2022-08-31) UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ Dumpių sąvartyne yra vykdomas iš Kretingos rajono atvežtų mišrių buitinių atliekų sudėties tikrinimas. Tokie patikrinimai yra vykdomi periodiškai, siekiant nustatyti, ar teisingai Kretingos rajono gyventojai rūšiuoja ir išmeta buitines atliekas.

Primename, kad į mišrių buitinių atliekų konteinerius

Draudžiama mesti ar šalia konteinerio palikti:

*Statybos ir griovimo atliekas;

*Žaliąsias atliekas (šakas, lapus, žoles, obuolius);

*Karštus pelenus;

*Antrines žaliavas ir pakuočių atliekas;

*Pavojingas atliekas;

*Didelių gabaritų atliekas (baldus, automobilių dalis, padangas);

*Elektros ir elektroninės įrangos atliekas;

*Gruntą, akmenis ir teritorijų tvarkymo atliekas.

Melioratorių g. gyventojų dėmesiui!

SĮ „Kretingos komunalininkas“ vardu atsiprašome Melioratorių g. 73-77 namų gyventojų už nepatogumus. Tuštinant konteinerius įvyko techninis gedimas. Nedelsiant pradėjome vykdyti avarijos likvidavimo darbus, kurie truko apie 4 val. Išsilieję skysčiai buvo pašalinti. Informuojame, kad Melioratorių g. 77 namo gyventojų prašymu kolektyvinė atliekų surinkimo aikštelė artimiausiu metu bus panaikinta.

Prašymas tinkamai rūšiuoti atliekas

Dar kartą primename, kad vadovaujantis atliekų tvarkymo taisyklėmis, griežtai draudžiama į mišrių buitinių atliekų konteinerius dėti žaliąsias atliekas (obuolius, pomidorus ir kt. vaisius, daržoves, žolę, lapus, šakas ir t.t.). Atliekų surinkimo mašinos surenkančios mišrias buitines atliekas nėra pritaikytos žaliųjų atliekų surinkimui, todėl presuojant atliekas automobilyje išsispaudžia skystis, kuris išsilieja į gatves. Su tokia situacija susidūrėme ir šiomis dienomis, kai sulaukėme gyventojų skundo dėl likusių dėmių ant kelio dangos.

Trečiadienį gyventojas perspėjo apie išbėgusį skystį. Nedelsiant, įmonės specialistė buvo nuvykusi į aprašytą teritoriją ir užfiksavo kelio dangą nuotraukomis. Kadangi gyventojas paskambino apie 15 val., atlikus apžiūrą ir įvertinus, kad įmonė dirba iki 16 val. kelio dangos valymo darbai perkelti į sekančią dieną. Ketvirtadienį šlavimo mašina nuvyko į Pryšmančių k., Centro g. ir nuvalė minėtos vietos kelio dangą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūšiuokime atsakingai!

Atnaujinta narystė SKIA organizacijoje

Praėjusį penktadienį, rugpjūčio 19 d. Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija (SKIA) paminėjo ypatingą – 5 metų asociacijos įkūrimo sukaktį, kurios kūrimosi metu vieni iš pirmųjų narių tapo Kretingos rajono savivaldybės įmonė „Kretingos komunalininkas“, kuomet įmonei dar vadovavo direktorė Renata Surblytė. Renginį atidarė ir visiems komunalininkams atvyko padėkoti Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius. Susirinkę nariai ir kitų Lietuvos komunalinio sektoriaus įmonių vadovai su dideliu džiaugsmu sveikino SĮ „Kretingos komunalininkas“ priėmus sprendimą grįžti į asociaciją, po 2021 metais suspenduotos narystės.

„Kretingos grįžimas – džiugina. Vis tik, po vieną esame maži ir pakankamai silpni, užtat kartu galime gerokai tvirčiau atstovauti ir ginti asociacijos narių interesus valstybinės valdžios ir vietos savivaldos institucijose. Reikia nepamiršti fakto, kad visos komunalinės įmonės aprėpia labai daug skirtingų sričių – nuo namų renovacijos, aplinkos ar atliekų tvarkymo iki kapinių priežiūros, nekaip šilumininkų ar vandentvarkininkų atveju, todėl problemų ir pokyčių čia yra itin daug“ – pažymėjo asociacijos direktorė dr. Aušra Zigmontienė.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovė Vaiva Lukošienė neslėpė džiaugsmo dėl malonaus ir šilto priėmimo. „Vis tik narystė asociacijoje ir partnerystė yra didžiausias privalumas dėl galimybės su identiškais juridinių veiklų atstovais, pasidalinti patirtimi, patarimais ir planais. Tik stiprindamas ryšį su kitais komunalininkais ir per tiesioginį bendravimą gali įsivertinti kokiame taške esame mes, pasimatuoti savo mintis ir idėjas bei pasisemti gerosios patirties. Neslėpsiu ir svarbiausio motyvatoriaus – įmonės kolektyvo parsivežtų šypsenų ir geros nuotaikos. Tai, kas vienija ir kuria teigiamą atmosferą komandoje“ – teigė V. Lukošienė.

SKIA yra ne pelno siekianti organizacija įkurta 2016 m. gruodžio 9 d., siekiant sutelkti Lietuvos savivaldybių komunalines įmones bendradarbiavimui, atstovauti ir ginti savivaldybių komunalinių įmonių interesus valstybės valdžios, valdymo organuose, vietos valdžios institucijose, užtikrinant savivaldybių gyventojų viešuosius interesus. Laikoma, kad pats svarbiausias iki šiol pasiektas bendras asociacijos tikslas yra priimta Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata dėl vidaus sandorio galimo sudarymo tik išimtiniu atveju, kai neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo.

 

Informacija dėl žaliųjų atliekų tvarkymo

SĮ „Kretingos komunalininkas“ pastebėjo, kad šiuo metų laiku žaliosios atliekos (obuoliai, pomidorai, kiti vaisiai ir daržovės, žolė, lapai, šakos ir pan.) yra išmetamos į mišrių buitinių atliekų konteinerius, nors, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, tai daryti griežtai draudžiama. Be to, šiukšliavežės surenkančios mišrias buitines atliekas nėra pritaikytos žaliųjų atliekų surinkimui, todėl presuojant atliekas automobilyje nuo žaliųjų atliekų susidariusios išspaudos išsilieja į gatves. Raginame Kretingos miesto gyventojus, kurie neturi žaliųjų – biriųjų atliekų konteinerių ir Kretingos rajono gyventojus, kurie neturi kompostavimo dėžių, atvykti į SĮ „Kretingos komunalininkas“ ir, sudarius konteinerių panaudotos sutartį, juos pasiimti. Informacija teikiama tel. nr. (8 445) 78608 ar el. paštu atliekos@kretkom.lt.
Turint didelį žaliųjų atliekų kiekį, šias atliekas neribotai galima pristatyti į Ankštakių km. atliekų surinkimo aikštelę (darbo laikas II-V 9:00-18:00 val., VI 10:00-14:00 val., tel. nr. 8 630 08993).

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą