SĮ „KRETINGOS TURGUS“ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

SĮ „KRETINGOS TURGUS“ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PRANEŠIMAS

APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS IR BŪSIMĄ REORGANIZAVIMĄ

2024 m. kovo 18 d.

Pranešame, kad vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T2-54 „Dėl sutikimo reorganizuoti savivaldybės įmonę „Kretingos turgus“, bei SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktoriaus ir SĮ „Kretingos turgus“ 2024 m. kovo 15 d. sprendimu buvo parengtas SĮ „Kretingos turgus“ reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojama įmonė – SĮ „Kretingos turgus“, juridinio asmens kodas 300531865, buveinės adresas Laisvės g. 11A, LT- 97147 Kretinga, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – SĮ „Kretingos komunalininkas“, juridinio asmens kodas 163934977, buveinės adresas Vytauto g. 118, LT-97134 Kretinga, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Pagal parengtas reorganizavimo sąlygas reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu, prie SĮ „Kretingos komunalininkas“, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, prijungiant SĮ „Kretingos turgus“, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo pasibaigs. SĮ „Kretingos komunalininkas“ po reorganizavimo tęs savo veiklą tuo pačiu pavadinimu. Kiti SĮ „Kretingos komunalininkas“ duomenys ir rekvizitai, pasibaigus reorganizavimui, taip pat nesikeis.

Visos SĮ „Kretingos turgus“ teisės ir pareigos pereina SĮ „Kretingos komunalininkas“ nuo priėmimo–perdavimo akto tarp SĮ „Kretingos turgus“ ir SĮ „Kretingos komunalininkas“ pasirašymo dienos.

Reorganizavimo sąlygos, po reorganizavimo galiosiantys SĮ „Kretingos komunalininkas“ ir kiti reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatyti dokumentai ir informacija viešai skelbiami čia:

Įsakymas dėl SĮ „Kretingos turgus“ reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymo

SĮ „Kretingos turgus“ reorganizavimo sąlygų aprašas

Po reorganizavimo tęsiančios veiklą SĮ „Kretingos komunalininkas“ įstatų projektas

SĮ „Kretingos komunalininkas“ finansinių ataskaitų rinkiniai

SĮ „Kretingos turgus“ finansinių ataskaitų rinkiniai

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą