Be kategorijos

Atnaujinti SĮ „Kretingos komunalininkas“ kontaktiniai telefonų numeriai

Informuojame, kad siekiant patobulinti klientų aptarnavimą ir atlikus įeinančių telefonų skambučių telekomunikacinę perskirstymo diagnostiką, SĮ „Kretingos komunalininkas“ pertvarkė ir pakeitė telefonų numerius, kuriais tikslinė auditorija mus galėtų pasiekti greičiau ir paprasčiau.
Nuo šiol, atitinkamai pagal veiklos sritis, prašome kreiptis šiais telefonų numeriais:

8 445 78 607 – Vietinės rinkliavos administravimo skyrius – sąskaitų, mokėjimų, lengvatų ir kitų Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą klausimai. El. paštas: rinkliava@kretkom.lt

8 445 78 608 – Komunalinių atliekų tvarkymo skyrius – komunalinių atliekų išvežimo, tvarkymo ar konteinerių suteikimo, pakeitimo ir kiti su komunalinių atliekų tvarkymu susiję klausimai. El. paštas: atliekos@kretkom.lt

8 445 78 604 – Aplinkos, gatvių ir apšvietimo priežiūros skyrius – mechanizmų nuomos, paslaugų užsakymo, Kretingos miesto aplinkos, gatvių ir apšvietimo priežiūros klausimai. El. paštas: miestas@kretkom.lt

8 445 44 676 (3) – Daugiabučių namų renovavimo administravimas. Daugiabučių namų renovacijos projektų administravimo klausimais rašykite el. paštu: kestutis.motijauskas@kretkom.lt , kredito administravimo klausimais rašykite el. paštu: ausrine.metrikiene@kretkom.lt

Kretingos miesto kapinių priežiūros ar dėl mirusiųjų laidojimų informacija teikiama mob. tel. (8-656) 36814, (8-655) 39245, el. paštais jonas.drungilas@kretkom.lt arba romute.gedminiene@kretkom.lt

Administracinė informacija teikiama tel. 8 445 44 676, el. paštu info@kretkom.lt

 

Kontaktai

Aplinkosauginė iniciatyva „Misija: švari vasara“

Vasarai įsibėgėjant vis daugiau laiko praleidžiame gamtoje: lankome parkus, miškus, pažintinius takus, apžvalgos aikšteles, stovyklavietes, mėgaujamės tyru oru ir pasakiškais vaizdais, tačiau kaip bebūtų gaila, šiose vietose dažnai randame ne tik grožį, sielos ramybę, bet ir lankytojų kultūros stokos pėdsakus – paliktas šiukšles.

Tad „Žaliojo taško“ remiamas ir organizuojamas konkursas „Žalioji olimpiada“ bei aplinkosauginė iniciatyva „Kita forma“ kviečia šią vasarą praleisti ne tik smagiai, bet ir prasmingai – poilsiaujant gamtoje nelikti abejingais, pastebėti aplinkosauginius pažeidimus ir, svarbiausia, nepraeiti pro šalį – sutvarkyti, o jeigu tai padaryti sudėtinga, pranešti tiems, kurie gali padėti.

Viskas, ką reikia padaryti, tai einant pasivaikščioti, pasiimti maišelį, surinkti ne vietoje žmonių paliktas šiukšles, jas išsivežti, išrūšiuoti ir išmesti į rūšiavimo konteinerius. Juk gamta savo lankytojų pasirinkti negali, o tuo labiau pati savęs susitvarkyti, todėl sąmoningų žmonių pagalba jai yra neįkainojama.

Taigi kviečiame prisijungti prie iššūkio „Misija: švari vasara!“, kuris vyks iki rugpjūčio pabaigos ir nepamiršti pasiimti to, gamtai ypatingai reikšmingo maišelio šiukšlėms surinkti, o gal net suplanuoti aplinkos tvarkymo savaitgalį su šeima, draugais ar kolegomis?

Nepamiškite, jog jūsų pasiekimai gali tapti įkvėpimu kitiems, tad savo darbus įamžinkite ir dalinkitės jais naudodami grotažymę #misijasvarivasara savo socialiniuose tinkluose arba Facebook grupėje „Gamtos herojai“.

Joje rasite ir daugiau bendraminčių, manančių jog savanoriškas aplinkos tvarkymas gali trukti ilgiau nei vieną dieną metuose ir tapti neatsiejama gyvenimo būdo dalimi, bei turėsite galimybę laimėti skatinamuosius prizus, padėsiančius tausoti aplinką.

Dalinkitės žinia, nes kartu nuveikti didelius darbus – daug lengviau nei po vieną!

„Žalioji olimpiada“ organizatoriai,

Iniciatyvos draugas – licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija VšĮ „Žaliasis taškas“

 

Skelbiamas pakartotinas aukcionas

SĮ „Kretingos komunalininkas“ skelbia ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti, pardavimo viešąjį aukcioną. Aukcione parduodamas turtas:

Eil.Nr. Pavadinimas Pastabos Pradinė turto pardavimo kaina, Eur be PVM
1 2 3 4
1 Šiukšliavežis Mercedes Benz 1820, valstybinis Nr. CDR 856, gamybos metai – 1997 Reikalingas antstato remontas. Padangų nusidėvėjimas – 100 proc. Pavarų dėžės gedimas

Parduodamas be kuro

2300,00
2 Automobilinis bokštelis Mercedes Benz 410, valstybinis Nr. KLM 742, gamybos metai – 1993 Kabina, rėmas, porėmis pažeisti korozijos

Parduodamas be kuro

1600,00
3 Automobilis VW Transporter, valstybinis Nr. AFP 891, gamybos metai – 1994 Kėbulas pažeistas korozijos, reikalingas variklio remontas. Pavarų dėžės gedimas

Parduodamas be kuro

380,00
4 Šlavimo-plovimo mašina ZIL 431412 KO-713, valstybinis Nr. ZLF 570, gamybos metai – 1987 (dyzelinis variklis) Fiziškai nusidėvėjusi

Parduodamas be kuro

850,00
5 Šiukšliavežis Mercedes Benz 2527, valstybinis Nr. EBP 726, gamybos metai – 1997 Reikalingas antstato remontas. Padangų nusidėvėjimas – 100 proc.

Parduodamas be kuro

2900,00

 

Aukciono pradžia: 2020 m. birželio 17 d., 9:00 val. Aukciono vieta: Vytauto g. 118, Kretinga, II aukštas.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 procentas nuo pradinės turto kainos. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jei jame užsiregistravo mažiau nei du dalyviai.

Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas nebus organizuojamas.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu Vytauto g. 118, Kretinga, š. m. birželio 4, 8, 10 dienomis, darbo valandomis (I-IV – 7:00-16:00 val., V- 7:00 – 14:00 val.; pietų pertrauka – 12:00-12:45 val.).

Už parduodamo turto apžiūrą atsakingas asmuo – vyr. mechanikas Vaclovas Šiaulys, tel. 865532793.

Už aukciono vykdymą atsakingas asmuo – juristė Kristina Žulkienė, tel. 869903724.

Aukciono dalyvių ir žiūrovų registracija vyksta nuo 2020 m. birželio 2 d. iki 2020 m. birželio 15 d. (imtinai). Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, aukciono dalyvių ir žiūrovų registracijos laiku pateikia laisvos formos prašymą el. p. info@kretkom.lt arba adresu Vytauto g. 118, Kretinga. Prašyme būtina nurodyti turto objektą (-us), kurį (-iuos) asmuo pageidauja įsigyti aukcione. Fiziniai asmenys kartu su prašymu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai – įgaliojimą atstovauti įmonei aukcione ir atstovo asmens dokumento kopiją. Nepateikus bent vieno iš nurodytų dokumentų, aukcione dalyvauti nebus leidžiama.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma mokėjimo pavedimu per 3 darbo dienas po pranešimo apie aukciono laimėjimą gavimo dienos. Aukciono rengėjas aukciono laimėtoją informuoja iš karto žodžiu ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po aukciono pabaigos išsiunčia pranešimą elektroniniu laišku arba įteikia į rankas. Jeigu per nustatytą terminą Aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą turto objektą, šiuo turto objektu disponuojama Aukciono rengėjo nuožiūra.  Tokiu atveju Aukciono rengėjas taip pat turi teisę įgyvendinti visas teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

Turtas laimėjusiam dalyviui perduodamas pasirašant aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktą, kuris surašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo banko patvirtinimo, kad įmokėta visa parduodamo turto kaina, dienos.

Įsigytas turtas savo lėšomis atsiimamas ne vėliau nei per 15 kalendorinių dienų po aukciono pabaigos.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę, komplektiškumą neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

SAM specialios rekomendacijos dėl atliekų tvarkymo, esantiems izoliacijoje

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), siekdama riboti COVID-19 ligos (koronaviruso ligos) plitimą, žmonėms, kurie dėl to, jog yra grįžę iš užsienio ar turėję kontaktą su patvirtintu ar tikėtinu ligos atveju ir privalo izoliuotis, rekomenduoja, kaip elgtis su atliekomis.

Jas rekomenduojama tvarkyti taip:

 • Izoliuotas žmogus, kuriam izoliavimas privalomas, buitines atliekas jų susidarymo vietoje, taip pat ir naudotas asmens apsaugos priemones (jei tokias naudojo), panaudotas vienkartines servetėles surenka į atliekoms skirtą konteinerį, į kurį įdėtas skysčiams nepralaidus maišas.
 • Kai buitinių atliekų konteineris pripildomas, izoliuotas žmogus užrištą maišą su atliekomis palieka už durų neišeidamas iš izoliavimo patalpos.
 • Savivaldybės paskirtas žmogus, kuriam pavestas maisto ir kitų būtinųjų priemonių pristatymas izoliuotam asmeniui, išneša maišą su atliekomis į bendrą buitinių atliekų konteinerį. Savivaldybės paskirtas žmogus buitines atliekas išneša mūvėdamas vienkartines pirštines, o išmetęs atliekas pirštines nusiima, išmeta į konteinerį ir dezinfekuoja rankas alkoholine rankų dezinfekavimo priemone.
 • Komunalines atliekas surenkančių įmonių darbuotojai, tvarkydami bendras buitines atliekas (surinkimas, išvežimas ir t.t.), dėvi įprastas asmenines apsaugos priemones (darbo drabužius, pirštines, kitas priemones, atsižvelgiant į buitinių atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus).
 • Komunalines atliekas surenkančioms įmonėms užtikrina tinkamą darbuotojų, tvarkančių atliekas, rankų higieną pasirūpindamos higienos priemonėmis. Kiekvienoje transporto priemonėje turi būti rankoms skirtas dezinfekcinis tirpalas bei informacija apie tinkamą jo naudojimą.
 • Komunalines atliekas tvarkantys darbuotojai turi kuo dažniau plauti rankas su muilu, jei tokios galimybės nėra, dezinfekuoti rankas joms skirta dezinfekcine priemone, vengti socialinio kontakto su kosinčiais, čiaudinčiais asmenimis, laikytis saugaus atstumo (ne mažiau nei 2 metrai).
 • Komunalines atliekas surenkančioms įmonėms kiekvieną transporto priemonę aprūpina valymui ir dezinfekcijai skirtomis priemonėmis (šluostės, dezinfekcinis skystis, skirtas dažnai liečiamų paviršių valymui). Daugiau informacijos apie aplinkos valymą ir dezinfekciją ne sveikatos priežiūros įstaigose galite rasti Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijose ,,Dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 situacijai“ http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20del%20aplinkos%20valymo.pdf.
 • Jei atliekas tvarkiusiam asmeniui pasireiškia COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingi simptomai (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, apsunkintas kvėpavimas), būtina skambinti į Koronos karštąją liniją telefono numeriu 1808.
 • Komunalinių paslaugų įmonės darbuotojui, turinčiam ūmios kvėpavimo takų infekcijos požymius, dirbti griežtai negalima.

Informacijos šaltinis: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/esantiems-izoliacijoje-specialios-rekomendacijos-del-siuksliu-tvarkymo

DĖL SĮ „KRETINGOS KOMUNALININKAS” KLIENTŲ APTARNAVIMO KARANTINO METU

Vadovaujantis, SĮ „Kretingos komunalininkas” 2020 m. kovo 16 d. direktoriaus įsakymu Nr. (1.1.) V1-15, LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. priimto nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ pagrindu, karantino metu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 30 d. (su visais pratęsimais) darbas Įmonėje organizuojamas nuotoliniu būdu.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau Vietinės rinkliavos) klausimais informacija teikiama:

 • Kretingos miesto Vietinės rinkliavos mokėtojams mob. tel.  (8-655) 32735,
 • Kretingos r. ir kt. Vietinės rinkliavos mokėtojams mob. tel.  (8-675) 60940,
 • Vietinės rinkliavos skolų klausimais mob. tel.  (8-675) 50589,
 • (8-445) 78608 (1), el. paštu  rinkliava@kretkom.lt

Komunalinių atliekų vežimo, tvarkymo ar konteinerių suteikimo, pakeitimo ir kitais su komunalinių atliekų tvarkymu susijusiais klausimais informacija teikiama mob. tel. (8-655) 45915, tel. (8-445) 78608 (2), el. paštu  atliekos@kretkom.lt

Kretingos miesto aplinkos, gatvių ir apšvietimo klausimais informacija teikiama mob. tel. (8-685) 77035, (8-655) 03191, tel. (8-445) 78608 (3), el. paštu miestas@kretkom.lt

 Daugiabučių namų renovacijos, kredito administravimo klausimais informacija teikiama:

 • kredito administravimo klausimais kreiptis mob. tel. (8-633) 06226, el. paštu metrikiene@kretkom.lt
 • daugiabučių namų renovacijos projektų administravimo klausimais kreiptis mob. tel. (8-655) 32730, tel. (8-445) 78608 (4), el. paštu motijauskas@kretkom.lt

Kretingos miesto kapinių priežiūros ar dėl mirusiųjų laidojimų informacija teikiama mob. tel. (8-656) 36814, (8-655) 39245, el. paštais jonas.drungilas@kretkom.lt arba romute.gedminiene@kretkom.lt

 

Administracinė informacija teikiama tel. (8-445) 78608 (6),  el. paštu info@kretkom.lt

Atšaukiamas aukcionas

Pranešame, kad dėl 2020-03-16 Lietuvoje įsigaliojusio karantino atšaukiamas 2020-03-19 turėjęs vykdyti ilgalaikio turto aukcionas. Taip pat atšaukiama ir aukcione turėto parduoti turto apžiūra.

Apie kitą planuojamą aukciono datą bus skelbiama www.kretkom.lt, www.kretinga.lt ir rajoniniame laikšraštyje „Pajūrio naujienos“.
Atsiprašome už nepatogumus.

Kompostavimo konteineriai dalinami nemokamai

SĮ „Kretingos komunalininkas“ informuoja, kad nuo 2020 m. kovo 10 d. Kretingos rajono gyventojai, norintys individualiose valdose rūšiuoti ir kompostuoti žaliąsias atliekas, gali nemokamai gauti 900 litrų talpos kompostavimo konteinerį, atvykę jį pasiimti į savivaldybės įmonę „Kretingos komunalininkas“, adresu Vytauto g. 118, Kretinga.

Konteineriai suteikiami asmenims, kurie yra:

1. Vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namu savininkai.
2. Savininkai buto, esančio gyvenamajame name, kai tuo pačiu adresu nuosavybės ar kita teise valdomas ne mažesnis kaip 2 arų ploto žemės sklypas.
3. Sodų paskirties objektų su pastatais savininkai.

Konteineriai dalinami:

1. KRATC didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse:

 • Sodžiaus g. 86, Ankštakių k., Kretingos sen., tel. 8 630 08993.
 • V. Jurgučio g. 13, Joskaudų k., Darbėnų sen., tel. 8 630 08992.

2. SĮ „Kretingos komunalininkas“ Vytauto g. 118, Kretinga. Tel. 8 445 78608 (2).

Pasiimant reikia: pasirašyti panaudos sutartį, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėjimo pranešimą.

Mokėjimo pranešimai už komunalinių atliekų tvarkymą bus išsiųsti balandžio mėn.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ informuoja, kad dėl atliekamų Kretingos rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Nuostatų, dydžio nustatymo Metodikos ir Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo Taisyklių pakeitimų, mokėjimo pranešimai Vietinės rinkliavos mokėtojams už 2020 metus bus išsiųsti 2020 m. balandžio mėnesį.
Primename, kad norintys gauti mokėjimo pranešimus el. paštu, prašome informuoti mus el. paštu rinkliava@kretkom.lt, laiške nurodant Vietinės rinkliavos mokėtojo kodą (arba vardą ir pavardę) ir el. pašto adresą.

Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokėjimo pranešimų už 2020 m. sausio mėn.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ informuoja, kad 2020-02-11 visiems Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokėtojams, pateikusiems el. pašto adresus, buvo išsiųsti informaciniai mokėjimo pranešimai už 2020 m. sausio mėn., kuriuose mokėtina suma apskaičiuota teisingai, tačiau suformuotame mokėjimo pranešime už sausio mėnesį buvo netinkamai perkelti parametrai: mėnesių skaičius „0“ ir deklaruoti asmenys. Pakartotinai pažymime, kad mokėjimo pranešime apskaičiuota vieno mėnesio įmokų suma yra apskaičiuota tinkamai. Atsiprašome už nesklandumus, kuriuos tikimės sutvarkyti iki kito mėnesio mokėjimo pranešimų siuntimo.

Visus norinčius gauti mokėjimo pranešimus el. paštu bei atsisakyti popierinių sąskaitų, prašome informuoti mus el. paštu rinkliava@kretkom.lt, laiške nurodant Rinkliavos mokėtojo kodą (arba vardą ir pavardę) ir el. pašto adresą.

Aktuali informacija apie nupuoštų eglučių ar jų šakų surinkimą!

Informuojame, kad gyventojai eglutes ir jų šakas gali palikti prie kolektyvinių mišrių komunalinių atliekų konteinerių, iš kur jas 2020 metų sausio 7 ir 10 dienomis surinks SĮ „Kretingos komunalininkas“. Eglutės ir jų šakos bus surenkamos anksti ryte. Surinkimas bus vykdomas tik Kretingos mieste iš kolektyvinių mišrių komunalinių atliekų konteinerių aikštelių.

Dėl bendros tvarkos, prašome nupuoštas eglutes ir jų šakas prie kolektyvinių atliekų konteinerių palikti ne anksčiau nei likus dienai iki jų surinkimo.

Gyventojai eglutes patys gali nuvežti į didžiųjų ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę adresu Sodžiaus g. 86, Ankštakių k., Kretingos r.

Primename, kad į mišrių komunalinių atliekų konteinerius eglutes ir kitas žaliąsias atliekas mesti draudžiama. Raginame visus tinkamai atsikratyti po švenčių likusiomis žaliaskarėmis.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą