Be kategorijos

Iš savivaldybės – nauji lūkesčiai įmonei

SĮ „Kretingos komunalininkas“ savininkas Kretingos rajono savivaldybė pateikė įmonei lūkesčių raštą 2022 metams. Šis lūkesčių raštas  susideda iš trijų esminių dalių: nustatomi veiklos principai, tikslai ir finansiniai efektyvumo rodikliai.

Iš įmonės tikimasi, kad jos veikla  bus pagrįsta tvarumo, socialinės atsakomybės, pažangumo, modernumo, skaidrumo principų laikymųsi. Įmonei keliami tikslai susiję su atliekų išvežimo maršrutų optimizavimu ir rūšiavimo skatinimu,  miesto tvarkymo darbų organizavimo gerinimu, renovuotų daugiabučių namų skaičiaus didinimu , klientų aptarnavimo kokybės gerinimu ir įmonės darbuotojų darbo užmokesčio didinimu.

Su visu lūkesčių rašto turiniu galima susipažinti čia.

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!

2021 m. spalio 19 d. Kretingos rajono savivaldybėje, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama  gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkamos:

 • Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
 • Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
 • Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos.

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:

 • Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos (yra išimčių);
 • Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
 • Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.

Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu, iš transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių asmenų, palankiomis sąlygomis (sumokant atliekų tvarkytojui) bus galima priduoti alyvų atliekas.

Šiuo metu taip pat vyksta įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms skirtas projektas „Mes rūšiuojam“, prie kurio dar galite prisijungti, rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir keisti juos į įvairiausius prizus, keliones, ekskursijas! Informaciją  apie projektą „Mes rūšiuojam“, prizus, dalyvių registraciją rasite  www.mesrusiuojam.lt.

Jeigu Jūsų įmonė, įstaiga ar organizacija bei Jūsų įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojai arba gyventojai turi aukščiau išvardintų atliekų prašome iki 2021 m. spalio 15 d. registruotis  e-paštu atliekos@atc.lt  arba telefonu 8 5 206 09 01.

Norintys priduoti savo nebenaudojamą automobilį arba pateikti informaciją apie kiemuose be priežiūros paliktus nebenaudojamus automobilius ar nelegalius transporto priemonių ardytojus, turėtų rašyti e-paštu info@autotvarkymas.lt arba skambinti telefonu  8 600 900 30.

Elektros ir elektroninėje įrangoje bei baterijose ir akumuliatoriuose esantys metalai, rūgštys ir kitos kenksmingos medžiagos kelia didelę grėsmę žmogaus sveikatai ir gamtai. Šių atliekų negalima maišyti su kitomis buitinėmis atliekomis. Jas reikia rūšiuoti, rinkti atskirai ir atiduoti atliekų tvarkytojui. Alyvų, oro, kuro, tepalo filtrų, amortizatorių atliekose esančios medžiagos taip pat kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Patekusios į vandenį, gruntą, atmosferą, jos užteršia pavojingomis, kenksmingomis ir toksiškomis medžiagomis. Kiekvienas alyvų, oro, kuro, tepalo filtrų, amortizatorių turėtojas rūšiuodamas atliekas ir jas atiduodamas atliekų tvarkytojams perdirbti ir pakartotinai panaudoti padeda saugoti aplinką ir tausoti gamtos išteklius. Naudojimui netinkamas, nevažiuojantis automobilis yra taršos šaltinis: iš jo į dirvožemį gali ištekėti aplinkai žalą darantys skysčiai (kuro, alyvos likučiai, įvairios rūgštys), išdaužyti automobilio stiklai ne tik teršia aplinką, bet ir gali sužeisti greta žaidžiančius vaikus. Plastikas, guma, alyva, padangos ar kitos automobilyje esančios medžiagos, pakliuvusios į aplinką, ilgai nesuyra, o netinkamai deginamos dar ir užteršia orą. Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymą, atliekų rūšiavimą, atliekų surinkimo vietas, netinkamo atliekų tvarkymo žalą aplinkai bei žmonių sveikatai – www.gia.lt, www.eei.lt.

Atliekų surinkimą ir tvarkymą vykdo:

KĄ GALIMA MESTI, O KO NE Į MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIUS

Atliekas reikia rūšiuoti, negalima visko mesti į vieną mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Į tokius konteinerius metamos atliekos, kurių negalima perdirbti ar pakartotinai panaudoti.

Mišrios komunalinės atliekos − tai atliekos, likusios po pirminio atliekų rūšiavimo. Į buitinių atliekų konteinerius galima mesti: asmens higienos reikmenis (skutimosi peiliukai, dantų šepetėliai, kempinės), maisto likučiais užterštą pakuotę ir antrines žaliavas, sauskelnes, tualetinį popierių, servetėles, veidrodžių, krištolo, keramikos duženas, tapetus, šaltus pelenus.

DRAUDŽIAMA MESTI :

 • antrines žaliavas ir pakuočių atliekas. (Antrinės žaliavos – tai buityje ar komercinėje veikloje panaudoto popieriaus, stiklo, plastmasės ir metalo likučiai, kuriuos perdirbus gaminami nauji produktai).
 • karštus / palaidus pelenus.
 • pavojingas buitines atliekas.
 • stambių gabaritų atliekas (baldai, automobilių dalys, padangos ir kt.).
 • elektros ir elektroninės įrangos atliekas.
 • baterijas.
 • statybos, gamybines atliekas.
 • medikamentus.
 • žaliąsias, teritorijų tvarkymo atliekas.

SVARBU:

Mišrių atliekų konteineriai skirti tik toms atliekoms, kurių negalima perdirbti ar pakartotinai panaudoti, todėl iš konteinerių jos keliauja tiesiai į MBA gamyklą (Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius). Tiksliai nežinant, kur mesti smulkias buitines atliekas, jas geriau mesti į mišrių atliekų konteinerį.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ sėkmingai įgyvendino plovyklos įrengimo projektą

SĮ „Kretingos komunalininkas“, bendradarbiaudama su aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) , 2020 metų balandžio mėnesį sėkmingai užbaigė iš dalies Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) lėšomis finansuotą  buitinių atliekų/antrinių žaliavų konteinerių ir atliekų surinkimo automašinų antstatų plovyklos įrengimo projektą Nr. LAAIF-S-24(2016). Projekto vertė 44 951 Eur, skirta subsidija sudarė 8043,20 Eur.

Iki projekto įgyvendinimo konteinerių ir  šiukšliavežių antstatų plovimas vyko rankiniu būdu. Dalis užterštų nuotekų plovimo procesu metu nusėsdavo žemiausioje įmonės teritorijos vietoje, dalis įsiskverbdavo į gruntą.

Įgyvendinant projektą, pastatytas stacionarus, uždaras, lengvos konstrukcijos su įvažiavimu į vidų įrenginys. Šiame uždarame įrenginyje yra plaunami konteineriai ir šiukšliavežių antstatai. Po plovimo panaudotas vanduo surenkamas ir nukreipiamas į smėlio gaudyklę ir naftos gaudyklę, kur sulaikomi skendintys teršalai ir naftos produktai,  ir apvalytas iki reikalavimų yra išleidžiamas į centralizuotus nuotekų tinklus.

Projekto įgyvendinimas ne tik užtikrina, kad užterštas konteinerių plovimo vanduo nepatektų į aplinką ir gruntinius vandenis, tačiau leis plauti kolektyvinius konteinerius tokiu dažnumu, kaip reikalauja atliekų tvarkymo taisyklės.

Rūšiuokime kartu

Aplinkosaugos, ekologijos temos Lietuvos visuomenei tampa vis aktualesnės . Vis daugiau gyventojų, norėdami gyventi tvariau, švariau ir gražiau, dalyvauja visuomeninėse iniciatyvose, piktinasi teršėjais. Turbūt nėra paprastesnio būdo kiekvienam prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo, kaip atliekų rūšiavimas.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2021 metais skiria ypatingą dėmesį atliekų rūšiavimo prieinamumo gerinimui ir gyventojų skatinimui geriau rūšiuoti atliekas.

Balandžio ir gegužės mėnesiais, bendradarbiaudami su VšĮ „Žaliasis taškas“, išdalinome Kretingos rajono įstaigoms, mokykloms, darželiams beveik 100 rūšiavimo dėžučių rinkinių, skirtų surinkti popieriaus, stiklo ir plastiko pakuotėms įstaigų patalpose.  Labai džiugu, kad šios dėžutės tarnaus mūsų mažiesiems miesto gyventojams ir kaip mokymosi rūšiuoti atliekas priemonė.

Dėl 2021 m. Pakuočių atliekų grafiko pakeitimo

Informuojame, kad Pakuočių atliekos iš Padvarių (tik Darbėnų pl. 20-44), Kurmaičių, Tūbausių, Genčų, Daubėnų, Juzumų, Pasertupio, Darbėnų mstl. 2021 m. vasario mėnesį bus surenkamos ne 2021-02-12 dieną, o 2021-02-15 dieną. Pakeistą atliekų surinkimo grafiką galite parsisiųsti paspaudę nuorodą 2021 m. SIKLO pakuočių ir VISŲ pakuočių atliekų išvežimo grafikas iš privačių valdų arba SĮ „Kretingos komunalininkas“ tinklapio skiltyje http://kretkom.lt/atlieku-isvezimo-grafikai/.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ administracija

Dėl klientų aptarnavimo nuotoliniu būdu, nuo 2020 m. gruodžio 16 d.

Vadovaujantis, 2020 m. gruodžio 13 d. atnaujinta LR Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1225 suvestine redakcija, dėl su Covid-19 susijusių ribojimų sugriežtinimu, nuo 2020 m. gruodžio 16 d.  visiškai apribojamas SĮ „Kretingos komunalininkas“ klientų priėmimas, klientus aptarnaujant tik nuotoliniu būdu.

Prašome būti supratingiems ir kreiptis žemiau nurodytais kontaktiniais telefono numeriais ar el. paštu.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau Vietinės rinkliavos) klausimais informacija teikiama:

 • Dėl vietinės rinkliavos skolų mob. tel.  8 675 50489,
 • Kretingos miesto vietinės rinkliavos mokėtojams mob. tel.  8 655 32 735,
 • Kretingos r. ir kt. vietinės rinkliavos mokėtojams mob. tel.  8 675 60 940,  (8 445) 78607, el. p.  rinkliava@kretkom.lt

Komunalinių atliekų vežimo, tvarkymo ar konteinerių suteikimo, pakeitimo ir kitais su komunalinių atliekų tvarkymu susijusiais klausimais informacija teikiama mob. tel. 8 655 45 915, tel. (8445) 78 608, el. p.  atliekos@kretkom.lt

Kretingos miesto aplinkos, gatvių ir apšvietimo klausimais informacija teikiama mob. tel. 8 685 77035, 8 655 03191, el. p. miestas@kretkom.lt

 Daugiabučių namų renovacijos, kredito administravimo klausimais informacija teikiama:

 • Kredito administravimo klausimais kreiptis mob. tel. 8 633 06 226, el. p. metrikiene@kretkom.lt
 • Daugiabučių namų renovacijos projektų administravimo klausimais kreiptis mob. tel. 8 655 32730, el. p. motijauskas@kretkom.lt

Kretingos miesto kapinių priežiūros ar dėl mirusiųjų laidojimų informacija teikiama mob. tel. 8 656 36 814, 8 655 39 245, el. p. jonas.drungilas@kretkom.lt arba romute.gedminiene@kretkom.lt

 

Administracinė informacija teikiama tel. (8 445) 44 676 (1),  el. p. info@kretkom.lt

Atnaujinti SĮ „Kretingos komunalininkas“ kontaktiniai telefonų numeriai

Informuojame, kad siekiant patobulinti klientų aptarnavimą ir atlikus įeinančių telefonų skambučių telekomunikacinę perskirstymo diagnostiką, SĮ „Kretingos komunalininkas“ pertvarkė ir pakeitė telefonų numerius, kuriais tikslinė auditorija mus galėtų pasiekti greičiau ir paprasčiau.
Nuo šiol, atitinkamai pagal veiklos sritis, prašome kreiptis šiais telefonų numeriais:

8 445 78 607 – Vietinės rinkliavos administravimo skyrius – sąskaitų, mokėjimų, lengvatų ir kitų Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą klausimai. El. paštas: rinkliava@kretkom.lt

8 445 78 608 – Komunalinių atliekų tvarkymo skyrius – komunalinių atliekų išvežimo, tvarkymo ar konteinerių suteikimo, pakeitimo ir kiti su komunalinių atliekų tvarkymu susiję klausimai. El. paštas: atliekos@kretkom.lt

8 445 78 604 – Aplinkos, gatvių ir apšvietimo priežiūros skyrius – mechanizmų nuomos, paslaugų užsakymo, Kretingos miesto aplinkos, gatvių ir apšvietimo priežiūros klausimai. El. paštas: miestas@kretkom.lt

8 445 44 676 (3) – Daugiabučių namų renovavimo administravimas. Daugiabučių namų renovacijos projektų administravimo klausimais rašykite el. paštu: kestutis.motijauskas@kretkom.lt , kredito administravimo klausimais rašykite el. paštu: ausrine.metrikiene@kretkom.lt

Kretingos miesto kapinių priežiūros ar dėl mirusiųjų laidojimų informacija teikiama mob. tel. (8-656) 36814, (8-655) 39245, el. paštais jonas.drungilas@kretkom.lt arba romute.gedminiene@kretkom.lt

Administracinė informacija teikiama tel. 8 445 44 676, el. paštu info@kretkom.lt

 

Kontaktai

Aplinkosauginė iniciatyva „Misija: švari vasara“

Vasarai įsibėgėjant vis daugiau laiko praleidžiame gamtoje: lankome parkus, miškus, pažintinius takus, apžvalgos aikšteles, stovyklavietes, mėgaujamės tyru oru ir pasakiškais vaizdais, tačiau kaip bebūtų gaila, šiose vietose dažnai randame ne tik grožį, sielos ramybę, bet ir lankytojų kultūros stokos pėdsakus – paliktas šiukšles.

Tad „Žaliojo taško“ remiamas ir organizuojamas konkursas „Žalioji olimpiada“ bei aplinkosauginė iniciatyva „Kita forma“ kviečia šią vasarą praleisti ne tik smagiai, bet ir prasmingai – poilsiaujant gamtoje nelikti abejingais, pastebėti aplinkosauginius pažeidimus ir, svarbiausia, nepraeiti pro šalį – sutvarkyti, o jeigu tai padaryti sudėtinga, pranešti tiems, kurie gali padėti.

Viskas, ką reikia padaryti, tai einant pasivaikščioti, pasiimti maišelį, surinkti ne vietoje žmonių paliktas šiukšles, jas išsivežti, išrūšiuoti ir išmesti į rūšiavimo konteinerius. Juk gamta savo lankytojų pasirinkti negali, o tuo labiau pati savęs susitvarkyti, todėl sąmoningų žmonių pagalba jai yra neįkainojama.

Taigi kviečiame prisijungti prie iššūkio „Misija: švari vasara!“, kuris vyks iki rugpjūčio pabaigos ir nepamiršti pasiimti to, gamtai ypatingai reikšmingo maišelio šiukšlėms surinkti, o gal net suplanuoti aplinkos tvarkymo savaitgalį su šeima, draugais ar kolegomis?

Nepamiškite, jog jūsų pasiekimai gali tapti įkvėpimu kitiems, tad savo darbus įamžinkite ir dalinkitės jais naudodami grotažymę #misijasvarivasara savo socialiniuose tinkluose arba Facebook grupėje „Gamtos herojai“.

Joje rasite ir daugiau bendraminčių, manančių jog savanoriškas aplinkos tvarkymas gali trukti ilgiau nei vieną dieną metuose ir tapti neatsiejama gyvenimo būdo dalimi, bei turėsite galimybę laimėti skatinamuosius prizus, padėsiančius tausoti aplinką.

Dalinkitės žinia, nes kartu nuveikti didelius darbus – daug lengviau nei po vieną!

„Žalioji olimpiada“ organizatoriai,

Iniciatyvos draugas – licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija VšĮ „Žaliasis taškas“

 

Skelbiamas pakartotinas aukcionas

SĮ „Kretingos komunalininkas“ skelbia ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti, pardavimo viešąjį aukcioną. Aukcione parduodamas turtas:

Eil.Nr. Pavadinimas Pastabos Pradinė turto pardavimo kaina, Eur be PVM
1 2 3 4
1 Šiukšliavežis Mercedes Benz 1820, valstybinis Nr. CDR 856, gamybos metai – 1997 Reikalingas antstato remontas. Padangų nusidėvėjimas – 100 proc. Pavarų dėžės gedimas

Parduodamas be kuro

2300,00
2 Automobilinis bokštelis Mercedes Benz 410, valstybinis Nr. KLM 742, gamybos metai – 1993 Kabina, rėmas, porėmis pažeisti korozijos

Parduodamas be kuro

1600,00
3 Automobilis VW Transporter, valstybinis Nr. AFP 891, gamybos metai – 1994 Kėbulas pažeistas korozijos, reikalingas variklio remontas. Pavarų dėžės gedimas

Parduodamas be kuro

380,00
4 Šlavimo-plovimo mašina ZIL 431412 KO-713, valstybinis Nr. ZLF 570, gamybos metai – 1987 (dyzelinis variklis) Fiziškai nusidėvėjusi

Parduodamas be kuro

850,00
5 Šiukšliavežis Mercedes Benz 2527, valstybinis Nr. EBP 726, gamybos metai – 1997 Reikalingas antstato remontas. Padangų nusidėvėjimas – 100 proc.

Parduodamas be kuro

2900,00

 

Aukciono pradžia: 2020 m. birželio 17 d., 9:00 val. Aukciono vieta: Vytauto g. 118, Kretinga, II aukštas.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 procentas nuo pradinės turto kainos. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jei jame užsiregistravo mažiau nei du dalyviai.

Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas nebus organizuojamas.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu Vytauto g. 118, Kretinga, š. m. birželio 4, 8, 10 dienomis, darbo valandomis (I-IV – 7:00-16:00 val., V- 7:00 – 14:00 val.; pietų pertrauka – 12:00-12:45 val.).

Už parduodamo turto apžiūrą atsakingas asmuo – vyr. mechanikas Vaclovas Šiaulys, tel. 865532793.

Už aukciono vykdymą atsakingas asmuo – juristė Kristina Žulkienė, tel. 869903724.

Aukciono dalyvių ir žiūrovų registracija vyksta nuo 2020 m. birželio 2 d. iki 2020 m. birželio 15 d. (imtinai). Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, aukciono dalyvių ir žiūrovų registracijos laiku pateikia laisvos formos prašymą el. p. info@kretkom.lt arba adresu Vytauto g. 118, Kretinga. Prašyme būtina nurodyti turto objektą (-us), kurį (-iuos) asmuo pageidauja įsigyti aukcione. Fiziniai asmenys kartu su prašymu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai – įgaliojimą atstovauti įmonei aukcione ir atstovo asmens dokumento kopiją. Nepateikus bent vieno iš nurodytų dokumentų, aukcione dalyvauti nebus leidžiama.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma mokėjimo pavedimu per 3 darbo dienas po pranešimo apie aukciono laimėjimą gavimo dienos. Aukciono rengėjas aukciono laimėtoją informuoja iš karto žodžiu ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po aukciono pabaigos išsiunčia pranešimą elektroniniu laišku arba įteikia į rankas. Jeigu per nustatytą terminą Aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą turto objektą, šiuo turto objektu disponuojama Aukciono rengėjo nuožiūra.  Tokiu atveju Aukciono rengėjas taip pat turi teisę įgyvendinti visas teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

Turtas laimėjusiam dalyviui perduodamas pasirašant aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktą, kuris surašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo banko patvirtinimo, kad įmokėta visa parduodamo turto kaina, dienos.

Įsigytas turtas savo lėšomis atsiimamas ne vėliau nei per 15 kalendorinių dienų po aukciono pabaigos.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę, komplektiškumą neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą