Be kategorijos

Skelbiamas konkursas Miesto tvarkymo skyriaus vyr. vadybininko pareigoms eiti

Savivaldybės įmonė „Kretingos komunalininkas“ skelbia konkursą Miesto tvarkymo skyriaus vyr. vadybininko pareigoms eiti.

Įstaigos buveinė: Vytauto g. 118, 97134 Kretinga.
Įstaigos kodas: 163934977.

Darbo pobūdis: SĮ „Kretingos komunalininkas“ Miesto tvarkymo skyriaus veiklos organizavimas, planavimas, koordinavimas.

Reikalavimai pretendentams:
Aukštasis išsilavinimas ar jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai vadovaujamo darbo ne mažiau kaip 20 darbuotojų grupei;
Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Mėnesinė alga – nuo 1250 iki 2050 Eur (neatskaičius mokesčių).

Dokumentai priimami iki 2024-07-04 imtinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (https://pm.vataras.lt)
Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo sistemą privalo pateikti:
1. asmens dokumento kopiją;
2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3. gyvenimo aprašymą (CV);
4. pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas);
5. vadovaujamo darbo patirtį (ne mažiau kaip 3 metai vadovaujamo darbo ne mažiau kaip 20 darbuotojų grupei) patvirtinančio dokumento kopiją.

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama telefonu +370 671 12 917.

Ilgalaikio materialiojo turto aukcionas!

SĮ „Kretingos komunalininkas“ informuoja apie numatomą pakartotiną ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti, pardavimą elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis. El. aukcionuose bus parduodamas turtas:

 

 

 

 

Eil.Nr.

 

Pavadinimas

 

Pastabos

Pradinė turto pardavimo kaina, Eur be PVM Varžytynių / aukciono numeris
1. Krovininė Volvo FM-12, valst. Nr. FEH 425, gamybos metai – 1999 m. Visiškai susidėvėjusi, paveikta korozijos, nebetinkama naudoti,

remontas finansiškai nenaudingas, parduodama be kuro.

 5000,00 266584
2. Mikrotraktorius Kubota STV-32, valst. Nr. 1663 LY, gamybos metai – 2006 m. Visiškai susidėvėjęs, parduodamas be kuro. 800,00 266602

 

Visa informacija apie vyksiančius el. aukcionus ir jų sąlygas www.evarzytynes.lt.

 

Pakartotinas ilgalaikio materialiojo turto aukcionas!

Informuojame apie numatomą pakartotiną ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti, pardavimą elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis. El. aukcionuose bus parduodamas šis turtas:

 

Eil.Nr.

 

Pavadinimas

 

Pastabos

Pradinė turto pardavimo kaina, Eur be PVM Varžytynių / aukciono numeris
1. Krovininė Volvo FM-12, valst. Nr. FEH 425, gamybos metai – 1999 m. Visiškai susidėvėjusi, paveikta korozijos, nebetinkama naudoti,

remontas finansiškai nenaudingas, parduodama be kuro.

 7000,00 263950
2. Šiukšliavežė Renault Premium 380, valst. Nr. JJA 147, gamybos metai – 2009 m. Visiškai susidėvėjusi, paveikta korozijos, parduodama be kuro. 3500,00 263948
3. Šlavimo mašina Mercedes Benz 814, valst. Nr. KLD 553, gamybos metai – 1989 m. Visiškai susidėvėjusi, paveikta  korozijos, parduodama be kuro. 1900,00 263946

 

Visa informacija apie vyksiančius el. aukcionus ir jų sąlygas www.evarzytynes.lt .

Ilgalaikio materialiojo turto aukcionas!

SĮ „Kretingos komunalininkas“ informuoja apie numatomą ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti, pardavimą elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis. El. aukcionuose bus parduodamas turtas:

 

Eil.Nr.

 

Pavadinimas

 

Pastabos

Pradinė turto pardavimo kaina, Eur be PVM Varžytynių / aukciono numeris
1. Savivartė Mercedes Benz su kranu,  valst. Nr. EEM 647, gamybos metai – 1993 m. Visiškai susidėvėjusi, paveikta korozijos, parduodama be kuro. 5000,00 262077
2. Krovininė Volvo FM-12, valst. Nr. FEH 425, gamybos metai – 1999 m. Visiškai susidėvėjusi, paveikta korozijos, nebetinkama naudoti,

remontas finansiškai nenaudingas, parduodama be kuro.

 8300,00 262080
3. Šiukšliavežė Renault Premium 380, valst. Nr. JJA 147, gamybos metai – 2009 m. Visiškai susidėvėjusi, paveikta korozijos, parduodama be kuro. 3800,00 262082
4. Lengvasis automobilis Opel Vectra, valst. Nr. KLU 725, gamybos metai – 2003 m. Visiškai susidėvėjęs, paveiktas  korozijos, parduodamas be kuro. 150,00 262085
5. Šlavimo mašina Mercedes Benz 814, valst. Nr. KLD 553, gamybos metai – 1989 m. Visiškai susidėvėjusi, paveikta  korozijos, parduodama be kuro. 2100,00 262087
6. Mikrotraktorius Kubota STV-32, valst. Nr. 1663 LY, gamybos metai – 2006 m. Visiškai susidėvėjęs, parduodamas be kuro. 600,00 262089

 

Visa informacija apie vyksiančius el. aukcionus ir jų sąlygas www.evarzytynes.lt .

SĮ „KRETINGOS TURGUS“ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PRANEŠIMAS

APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS IR BŪSIMĄ REORGANIZAVIMĄ

2024 m. kovo 18 d.

Pranešame, kad vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T2-54 „Dėl sutikimo reorganizuoti savivaldybės įmonę „Kretingos turgus“, bei SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktoriaus ir SĮ „Kretingos turgus“ 2024 m. kovo 15 d. sprendimu buvo parengtas SĮ „Kretingos turgus“ reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojama įmonė – SĮ „Kretingos turgus“, juridinio asmens kodas 300531865, buveinės adresas Laisvės g. 11A, LT- 97147 Kretinga, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – SĮ „Kretingos komunalininkas“, juridinio asmens kodas 163934977, buveinės adresas Vytauto g. 118, LT-97134 Kretinga, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Pagal parengtas reorganizavimo sąlygas reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu, prie SĮ „Kretingos komunalininkas“, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, prijungiant SĮ „Kretingos turgus“, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo pasibaigs. SĮ „Kretingos komunalininkas“ po reorganizavimo tęs savo veiklą tuo pačiu pavadinimu. Kiti SĮ „Kretingos komunalininkas“ duomenys ir rekvizitai, pasibaigus reorganizavimui, taip pat nesikeis.

Visos SĮ „Kretingos turgus“ teisės ir pareigos pereina SĮ „Kretingos komunalininkas“ nuo priėmimo–perdavimo akto tarp SĮ „Kretingos turgus“ ir SĮ „Kretingos komunalininkas“ pasirašymo dienos.

Reorganizavimo sąlygos, po reorganizavimo galiosiantys SĮ „Kretingos komunalininkas“ ir kiti reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatyti dokumentai ir informacija viešai skelbiami čia:

Įsakymas dėl SĮ „Kretingos turgus“ reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymo

SĮ „Kretingos turgus“ reorganizavimo sąlygų aprašas

Po reorganizavimo tęsiančios veiklą SĮ „Kretingos komunalininkas“ įstatų projektas

SĮ „Kretingos komunalininkas“ finansinių ataskaitų rinkiniai

SĮ „Kretingos turgus“ finansinių ataskaitų rinkiniai

Socialinis eksperimentas ir „Rūšiavimo ABC“

Socialinio eksperimento dalyviai savaitę rašė šiukšlių dienoraštį: sukauptas atliekų kiekis nustebino!

Siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į atliekų rūšiavimo svarbą, gamintojų ir importuotojų asociacija „Gamtos ateitis“ pakvietė lietuvius prisijungti į socialinį eksperimentą. Vieną savaitę – tiek laiko eksperimento dalyvių buvo prašyta tęsti įprastą gyvenimo ritmą ir, naudojant naują edukacinį įrankį „Rūšiavimo ABC“, surūšiuoti savo šiukšles. Dalyviai taip pat buvo kviečiami fiksuoti per dieną sukauptų atliekų kiekį. Eksperimento rezultatai nustebino net organizatorius – dvi vilniečių šeimos per savaitę išmetė apie 6,5 kg maisto ir 6 kg mišrių atliekų, maždaug 0,5 kg popieriaus, apie 200 vnt. plastiko ir 13 vnt. stiklo atliekų.

Visos surinktos šiukšlės savaitės pabaigoje turėjo būti atitinkamai išrūšiuotos ir pašalintos į joms skirtus konteinerius: plastiko, popieriaus, stiklo arba mišrių atliekų. Asociacijos „Gamtos ateitis“ viešinimo ir marketingo vadovė Diana Ramanauskaitė džiaugiasi, kad taisyklingai rūšiuoti atliekas dalyviams padėjo „Rūšiavimo ABC“ – naujas virtualus gidas, leidžiantis vos kelių mygtukų paspaudimu lengvai išsiaiškinti, į kurį konteinerį keliaus rankoje laikoma šiukšlė.

„Gidu naudotis išties paprasta – arba galima ieškoti atliekų pagal abėcėlę, arba naudotis paieškos langeliu, kuriame įvedamas atliekos pavadinimas ir vartotojas iškart sužino, kuriame konteineryje toji šiukšlė turėtų atsidurti“, – įrankio veikimo principą aiškina D. Ramanauskaitė.

Šiukšliadėžėse dominuoja plastikas ir maisto likučiai

Eksperimente dalyvavusi Auksės Šlapšinskaitės šeima, išvydusi vos per savaitę sukauptą šiukšlių kalną, lengvai krūptelėjo, tačiau pripažino pernelyg nenustebusi. Moteris tikina ir anksčiau atkreipusi dėmesį, kad jų namuose daugiausia atliekų visuomet sudarydavo plastikas bei įvairios maisto atliekos. Šįkart šeimos šiukšliadėžė su maisto produktų atliekomis svėrė beveik 5 kilogramus, o plastiko prisikaupė pilnas maišas.

„Nors esame paprasta šeima ir atrodo vartojame tik tiek, kiek būtina, bet vis tiek manau, kad plastiko mūsų šiukšlėse yra gerokai per daug. Tik nelabai matau būdų ar išeičių jo atsisakyti – viskas parduotuvėse yra pakuojama į plastiką“, – nusivylimo neslepia eksperimento dalyvė Auksė, kartu su vyru auginanti dvi mokyklinio amžiaus mergaites.

Tuo tarpu stiklo, popieriaus ar kartono gaminių, pavyzdžiui, kiaušinių dėžučių, Auksės šeima išmesti neskuba ir stengiasi juos panaudoti bent dar vieną kartą. Identiška situacija pastebėta ir Jūratės Tumasonienės  4  asmenų šeimoje – abiejų šeimų šiukšliadėžės greičiausiai užpildomos plastiku ir maisto likučiais, tačiau iš kitų medžiagų pagamintiems daiktams stengiamasi įkvėpti antrą gyvenimą.

„Jau seniai žinojau, kad plastikas yra visur ir jo yra daug, tačiau eksperimento pabaigoje tai dar labiau išryškėjo. Tikrai norėtųsi sakyti, kad plastiko sunaudoju mažiau nei iš tikrųjų arba kad turiu galimybę jį panaudoti antrąsyk, tačiau plastikas nėra stiklas – jo neišplausi, jam nesugalvosi kitos paskirties. Privalome jį rūšiuoti“, – įsitikinusi eksperimento dalyvė Jūratė.

Kur mesti kepimo popierių?

Ramanauskaitė primena, kad praėjusiais metais atlikta gyventojų apklausa parodė, jog atliekas griežtai išrūšiuoja tik 36 proc. šalies gyventojų, tačiau net ir jie dažnai susimaišo, kur derėtų mesti tam tikras atliekas. Todėl „Gamtos ateitis“ ir nusprendė sukurti „Rūšiavimo ABC“ – gidą, kuris pagelbės dvejojantiems dėl tinkamo konteinerio pasirinkimo. Abi socialiniame eksperimente dalyvavusios šeimos siekė pagerinti savo rūšiavimo įpročius, todėl mielai išbandė naują edukacinį įrankį.

Socialinio eksperimento dalyvė Jūratė tyrimo metu akimirkai suabejojo savo rūšiavimo įgūdžiais: jai iškilo klausimas, kur mesti panaudotą kepimo popierių. „Rūšiavimo abėcėlėje radau paaiškinimą, kad kepimo popieriaus nereikia mesti į popieriaus konteinerį – ten keliauja tik popierinės pakuotės ir makulatūra. Kepimo popierius nėra pakuotė, be to, jis padengtas tam tikru kepimui skirtu sluoksniu bei susitepė riebalais, todėl iškeliavo į mišrių atliekų konteinerį“, – dalinasi Jūratė.

Auksė taip pat pritaria, kad naujas edukacinis įrankis yra naudingas. „Nors nedariau grubių rūšiavimo klaidų, bet vieną pamoką tikrai gerai išmokau. Paprastas klausimas: „tai pakuotė ar daiktas?“ padeda lengviau susigaudyti, kur mesti vieną ar kitą atlieką. Tad po šio eksperimento į plastiko konteinerį nebemetu ne pakuočių, pavyzdžiui, rašiklių, flomasterių, žaislų ir pan.“, – atskleidžia Auksė.

Deja, dažnai manoma, kad į stiklo, popieriaus, plastiko ir metalo konteinerius galima mesti visas iš šių medžiagų pagamintas atliekas, tačiau asociacijos „Gamtos ateitis“ atstovė D. Ramanauskaitė pabrėžia, kad tokie konteineriai yra skirti tik pakuotėms. Jeigu patys atsakymo nežinote arba vis dar kyla abejonių, D. Ramanauskaitė siūlo įsijungti „Rūšiavimo ABC“ – įrankį, kurį ne kartą naudojo socialinio eksperimento dalyviai.

Rūšiavimas – užkrečiamas

Auksės šeima šiukšles rūšiavo ne visada: esminis lūžis įvyko tada, kai šeima įsigijo šunį. Kasdienis pasivaikščiojimas po apylinkes privertė apsidairyti ir pamatyti liūdną realybę – beveik kiekvieną žingsnį lydi bet kur gulinčios atliekos, ypač plastikas. Ji pastebi, kad įvedus depozito sistemą, besimėtančių butelių, skardinių tikrai sumažėjo.

„Tik tada, kai pradėjome rūšiuoti, iš tikrųjų pamatėme, kiek daug plastiko suvartojame. Žinoma, gyvenant daugiabutyje, erdvės rūšiavimui šiek tiek maža, tačiau kai yra noro, sprendimai atsiranda patys. Net pasibuvę sodyboje vežame šiukšles namo ir išmetame jas į atitinkamus konteinerius“, – šypsosi Auksė. Jai norėtųsi, kad rūšiavimo konteinerių ar šiukšlių dėžių viešose vietose, pavyzdžiui, mokyklose būtų daugiau.

Jūratė prisimena, kad jos šeimą rūšiuoti paskatino vaikai. „Vaikams iš tikrųjų labai stipriai rūpi Žemė ir jos ateitis, todėl galiausiai visi prisijaukinome rūšiavimo įpročius. Pasirodo, rūšiavimas yra užkrečiamas – tą daryti paskatinome ir savo draugus bei gimines“, – nauju gyvenimo būdu džiaugiasi Jūratė.

Moters šeimą rūšiuoti įkvepia ir žinojimas bei realūs pavyzdžiai, kas pagaminama iš perdirbtų atliekų. „Žinau, kad iš perdirbto plastiko gaminama žaidimo aikštelių įranga, o iš perdirbto popieriaus – kiaušinių dėklai ir daugybė kitų gaminių. Apie tai reikia daugiau kalbėti – matant konkrečius, naujam  gyvenimui prikeltus daiktus, visi geriau suprasime rūšiavimo prasmę ir atidžiau tą darysime“, – įsitikinusi eksperimento dalyvė.

Asociacijos „Gamtos ateitis“ tikslas – atstovaujant Lietuvos gamintojams ir importuotojams, vystyti skaidrią ir efektyvią pakuočių atliekų tvarkymo veiklą bei įgyvendinti visuomenės švietimo, edukacijos priemones, siekiant didinti gyventojų, savivaldos, verslo atsakomybę ir sąmoningumą aplinkos taršos pakuočių atliekomis bei jų rūšiavimo klausimais. Rūšiavimo ABC galima rasti čia https://gamtosateitis.lt/rusiavimo-abc/

 

2024-03-05, Vilnius

Apdovanoti kalėdinio piešinių konkurso „Aš rūšiuoju!” dalyviai

SĮ „Kretingos komunalininkas” pastarosiomis žiemiškomis dienomis aplankė Kretingos rajono ikimokyklinio ir pradinio ugdymo klases, kurių mokiniai dalyvavo kalėdiniame piešinių konkurse „Aš rūšiuoju!”, ir padėkojo vaikams bei jų mokytojoms už aktyvų dalyvavimą, atkaklumą bei nuostabius vaikų piešinius.

Kalėdiniame piešinių konkurse „Aš rūšiuoju!” dalyvavo 44 piešiniai. Kiekvienas jų buvo savaip nuostabus, puikiai atspindintis atliekų rūšiavimo temą, įkvepiantis rūšiuoti atliekas bei atskleidžiantis atliekų rūšiavimo svarbą mus supančiai aplinkai. Autorių darbai buvo skelbiami SĮ „Kretingos komunalininkas” Facebook paskyroje, kurioje ir buvo organizuojamas konkurso balsavimas.

Daugiausiai palaikymo sulaukė Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos auklėtinių darbai (1 vieta – V. G., 2 kl.; 2 vieta – P. V., 2 kl.; 3 vieta – K. K., 4 kl.) , kurių autoriai buvo apdovanoti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be konkurso laimėtojų, apdovanoti buvo ir kiti aktyvūs dalyviai: Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos trys pradinukų klasės, Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Pasagėlė” “Varpelių” grupė, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos trys pradinukų klasės bei dalyvė M. L.

 

Lankantis konkurso dalyvių klasėse, sutikti pedagogai džiaugėsi tokiomis organizuojamomis iniciatyvomis, kurios skatina kalbėtis apie atliekų rūšiavimo kultūrą, plėtoti tvarumo temą klasėse bei dalinosi maloniais įspūdžiais ruošiantis su vaikais šiam konkursui.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ organizuojamo konkurso tikslas ir buvo dar kartą atkreipti visų dėmesį į atliekų rūšiavimo svarbą bei paskatinti kurti švaresnę aplinką kartu!

Kviečiame atsisakyti popierinių mokėjimo pranešimų!

Naujiems metams prasidėjus skubame priminti ir paraginti jus atsisakyti popierinių mokėjimo pranešimų.
Tai puikus būdas pradėti naujus metus atsakingai – tausojant gamtą ir mus supančią aplinką!

Popierinių mokėjimo pranešimų atsisakymo privalumai :

  • mokėjimo pranešimai Jus pasieks greičiau nei įprastai;
  • turėsite galimybę bet kada ir bet kur peržiūrėti mokėjimo pranešimus;
  • mokėjimo pranešimai bus siunčiami tiesiai į Jūsų el. paštą arba SMS žinute;
  • atsiskaityti už vietinę rinkliavą galėsite patogiai ir greitai;
  • drauge saugosime ir tausosime mūsų aplinką.

Apie pageidavimą gauti mokėjimo pranešimus el. paštu arba SMS žinute prašome informuoti tel. (8 445) 78607 arba el. p.rinkliava@kretkom.lt, nurodant savo elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.

 

 

Kalėdinis piešinių konkursas – Aš rūšiuoju!

Džiaugiamės galėdami paskelbti kalėdinio piešinių konkurso „Aš rūšiuoju!“ balsavimo pradžią!🎉

Už labiausiai patikusius piešinius kviečiame balsuoti iki 2024 m. sausio 1 d. SĮ „Kretingos komunalininkas“ Facebook paskyroje .

Originaliausių ir daugiausiai patiktukų sulaukusių darbų autorių lauks prizai!🎁

Balsuoti galite čia.

 

Kalėdinio piešinių konkurso sąlygos:

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą